APOCALIPSIS 9

1Esee hn anjel yet uje iyehe erze kwatro nẽr sobɨta ɨr trompeta hn tokomo porrzeebcha tãra poõrc kayɨhɨ hnɨmich. Asa porrzeebcha wɨchɨ anjel uje Porrosht ɨshɨm asa yabe par uje sɨtsẽr ese jotsɨt ebich uje ye uhurtɨkɨsh. 2Uje sɨtsẽr ese jotsɨt ebich hn iibich tokole shɨ ɨtso kipuut dich uje iibich tokole. Ese kiibich sentii deeych hn chũr lekɨtiyo. 3Eru tãra ese kiibich hn chũr lekɨtiyoho hnɨmich. Porrosht ɨshɨm par uje chichew oso shɨ ɨtso shekshor. 4Porrosht sahɨrm erze eru par uje ye tew ɨhnemyo hn pohɨr ĩhyo hn kuche yewo uje berte. Shɨ ɨshɨm par uje ches erze oso uje ye Porrosht seylta chɨhɨ õr unepe. 5Ye dosɨm erze erupe par uje shuu oso shuu otoy, shɨ shuu õr dospa shɨ ɨtso uje shekshor ches õr. Sinko mese uje wɨr tyenɨj ches õr 6heke erze oso ich sehe otoy per ye otope. 7Erze eru shɨ ɨtso kabyuhwo uje onɨshii par otatskĩ̵r hn kuche de ɨr hu eeyo shɨ ɨtso õr wolo uje reye oyãha uje oro. Ɨr ɨle shɨ ɨtso oso 8hn ɨr akĩ̵rt shɨ ɨtso tɨmcher õr akĩ̵rt hn ɨr potẽre shɨ ɨtso ɨlpiyo. 9Hn ɨr yũhurrza etan shɨ ɨtso pyero hn ɨr ĩhyo ich ihyokõrak dich shɨ ɨtso kabyuhwo uje churz jarleshɨ hn uushɨ par uje tatsɨkĩ̵r. 10Erze eru ɨr kole shɨ ɨtso shekshor hn wasosh. Ɨr woso de ɨr kole par uje chichew oso hn shuu õr doso nehech terɨhɨ sinko mese. 11Erze eru ɨr bahlut wɨchɨ anjel uje tɨbey ese jotsɨt uje ye uhurtɨkɨsh. Ese anjel ɨr iich otsɨɨ Abadón. Abadón wɨchɨ hebreo õr ahwos hn ɨr iich yet otsɨɨ Apolión uje griego õr ahwos. 12Ich yuwɨrke ese dosĩ̵ryo webich osht uje ese agilt tata per yehe osiyer de. 13Esee hn anjel uje iyehe ese sinko nẽr sobɨta ɨr trompeta ɨchii tukunt õr ahwoso uje tãra ese altar uje oro uje ɨr wãpe kwatro. Ese altar dechɨ Porrosht ɨle ɨkɨch. 14Erze õr ahwoso uje tãra ese altar tatɨm ese anjel uje iyehe ese sinko õr nẽr uje ɨr trompeta de, erze õr ahwoso tatɨm ɨre ɨm: —Eyuhu erze anjele yewo uje õr kwatro uje ode asa onoota data waa je iich otsɨɨ Eufrates.— 15Esee hn ochiyuhu erze anjele õr kwatro. Wɨr shɨ odechɨ oyeem orta, deeych, shekurko hn ãyt uje Porrosht chɨbɨtkite par oshuu oso oshuu otoy. Kɨmɨjɨ oso õr wee chɨhɨ tre ich wɨr oshuu õr weeta nohmata. 16Esee hn tukunt uje otata erze ohyerptoso uje oyãha kabyuhwo õr dos syento miyones. 17Porrosht chowa yok erze kabyuhwo hn erze uje oyãha. Kuche sentii õr ɨrojõr uje ɨr kolor shɨ ɨtso jwekɨta hn ɨr kolor asul ɨtso ese kojach uje iich otsɨɨ jacinto hn ɨr kolor kahɨr ɨtso asufre. Erze kabyuhwo ɨr hu shɨ ɨtso ɨlpiyo. Jwekɨ tokolɨhɨ erze kabyuhwo ɨr ahwo hn kiibo hn asufre. 18Erze jwekɨ hn erze kiibo hn asufre uje tokolɨhɨ erze kabyuhwo ahwo wɨr uje shuu erze oso shuu otoy õr weeta nohmata hn iimɨhɨ wee otiyer. 19Erze kabyuhwo ɨr ukurbo tãra ahwo hn tãra kole. Ɨr kole shɨ ɨtso echĩ̵re hn ɨr hu de ɨr kole toy hn shuu oso chĩ̵ra ɨr kole shuu doso. 20Erze oso yewo uje ye erze ohyerptoso oduhu õrpe oduhu otoy ye onoympe erze kuche mɨhnũwo uje õr ɨre oshiyokõr, hn ye onoympe uje oteeychãha erze demonyo, hn ye onoympe uje oteeychãha kojano po uje oshiyokõr ochĩ̵ra oro, plata, bronse, kojano hn tabla. Erze kojano po ye nomo latɨk, hn ye nuunt latɨk, hn ye dɨrkpe. 21Erze oso ye onoympe uje oshuuye oshuu otoy, hn ye onoympe uje ochii ɨr merikoho hn ochii ɨr konsahoho, hn ye onoympe uje oshiyokõr erze kuche mɨhnũwo uje tɨmcher hn hnakɨrbo oshiyokorĩ̵hɨye uje ye onõyhi pɨshye ahɨrpe, hn ye onoympe uje otohɨr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\