ROMANOS 9

1Ye tokotiis Cristope heke erze uje titɨm olak ich ũru, ye tehnyẽr olakpe. Porrosht Ɨchɨbich shuu peyuwo chɨraha toy uje ich ũru 2uje yok dosdarakpa. Deeych hn dɨhlak shish peyucha pɨhnapso ich tukuuna. 3Sehe tuu nos pɨhnapso omasaha par Porrosht aabo heke par yok ich ma om kɨmɨjɨ tɨkitokolɨhɨ Cristo ɨr hme hn tɨtĩ̵r urhuta bahluta ehet nehe kɨmɨjɨ uje tiyokõr tuu ɨtsorz ich tuu nos pɨshɨbo hn nos pɨnɨme omasaha par Porrosht aabo. Erze pɨshɨbo uje titɨm olak wɨr pɨhnapse uje sehe tuu omasaha par Porrosht aabo. 4Wɨr israel oso. Wɨr uje Porrosht chiihla õr par ɨr aabo. Porrosht debuhu õr ahɨrkite, hn chɨbɨte lahwoso uje shish tyenɨj takashɨm õr nehe. Porrosht ɨshɨm õr erze ley uje Moisés chichewkite, hn Porrosht shuu oshuu loshɨpo par uje oteeychãha ɨre hn shish chɨbɨte lahwoso uje tyenɨj shuu Cristo tãra õr. 5Erze israel oso otãra uu ɨr porokkite Jacob ɨr aabo, hn Cristo tãra õr ɨre. Wɨchɨ uje nos tɨbey erze kuchehe lekɨtiyo. Sehe tuu nos oteeychãha ɨre. Ich om uje oniyokõr oduhu ɨlorz. 6Titɨm olak uje Porrosht ahwoso ye tata lekushiĩpe. Nos wɨr israel oso otãra ɨr porokkite Jacob uje iich yet otsɨɨ Israel, per Porrosht chɨbɨte shuu kɨnaha. Ɨre chɨbɨte uje shɨ nos wɨr uje ye olotiis ɨrpe wɨr israel oso pisho, 7hn nos wɨr uje otãra uu õr porokkite Abraham, ye nos õr israel oso pishope pork yewo otsotiis ɨre. Porrosht tatɨm Abrahamkite ɨm: —Shɨ Isaac aabo wɨr uje tiihla õr.— 8Heke ich ɨmeheeych, nos wɨr uje otãra Abraham wɨr ye nos Porrosht aabope. Shɨ erze uje ye olotiis Porroshtpe wɨr uje Porrosht chɨbɨte lahwoso par shuu omasaha par ɨr aabo. 9Porrosht tatɨm Abraham lahwoskite shuu ɨtsorz ɨm: —Uje terɨhɨ ese ãyt yet nehe hn takaashpo hn tuu pahwoso yakaha heke Sara ijɨt shũrha.— 10Ye shɨ erzepe uje Porrosht tata, per uje ehn eyok porokkite Isaac ɨrãhta Rebeca hmɨker ɨr aabo õr arãho 11hn uje ehn yahpaa erze ɨr aabo oshũrha ich ɨr aabo ye oniyokõrpe uje om hn uje mĩ̵hnɨk, per Porrosht chiihla nohmet heke shuu ɨmeheeych uje shɨ chiihla uje sahmũr pork ye diihla ese uje shiyokõr kuchẽrk pork ye niyokõr latɨk. 12Heke tatɨm Rebeca ɨm: —Ese eyjɨt webich osht tyenɨj shiyokõr ese eyjɨt shakaharc ɨr ɨbiyo nehe.— 13Porrosht ahwoso tata shuu ɨtsorz ɨm: —Tahmũr Jacob per tɨkɨtak Esaú.— 14¿Je om uje yiita uje Porrosht shiyokõr uje mĩ̵hnɨk? Ye ompe uje yiita yuhu ɨtsorz 15pork Porrosht tatɨm Moisés ɨm: —Tokosɨr erze uje sehe tokosɨr õr hn tukuuna uje ich õr losuhlaabo erze uje sehe tukuuna.— 16Heke Porrosht sosɨr erze uje ɨre sehe dosĩ̵r õr, hn ye niyokõrpe uje oso sehe oduhu niyokõr o kɨmɨjɨ oniyokõr kuchẽrk par uje sehe oduhu shiyokõr. 17Porrosht ahwoso tata uje tatɨm erze egipto oso õr rey ɨm: —Tɨbɨte owa par rey hn tiyokõr kucherkĩ̵hɨ owa par uje tɨbɨte orhõta uje pukurbo de par uje nos oso uje ode ĩ̵rmo lekɨtiyo odɨraha uje yok de hn otatehe yok lekɨtiyo.— 18Heke ich ɨmeheeych uje Porrosht sosɨr erze uje sehe dosɨr õr hn shuu wɨr õr hu kata erze uje sehe duhu õr hu kata. 19Heke atɨmlo yok on: —¿Ɨnaapo heke Porrosht sɨtak õryok pork nĩhyok yeẽk pwele sontew uje Porrosht sehe niyokõr?— 20Owa yeẽkpo sham heke owãha Porrosht on: —¿Ɨnaapo heke ahakõr uhu ɨtsorz?— Je om uje kobɨt je pwele chiilehet tatɨm ese uje shiyokõr ɨre ɨm: —¿Ɨnaapo ahakõr yok uhu ɨtsorz?— 21Ese uje shiyokõr ese kobɨt ɨre pwele shiyokõr uje ɨre sahmũr. Shiyehe wate katuta shiyokõr kobɨt uje ich ɨhĩ̵rtpa hn shiyokõr kobɨt yetpo par uje ochĩ̵ra obiyo. 22Kɨmɨjɨ Porrosht nahmũr ich pwele chɨbɨte orhõta uje ɨr ukurbo de hn ich sɨtak erze uje oshiyokõr mɨhnũwo per shɨ ewenta õr hn hneta õr nehech otĩ̵r urhuta bahluta ehet nehe 23pork sehe duhu daabo odɨrahapa uje ɨre ich dichpa hn chuuna uje õr losuhlaabo hn sosɨr õr hn nɨshii õr par uje otĩ̵r ɨre ahɨr nehe. 24Erze Porrosht aabo wɨr eyoklo, per ye shɨ eyokpe uje eyok israel oso. Wɨr dihipo kɨnãho toy. 25Porrosht ahwoso uje profeta Oseas lɨshɨ chichewkite tata shuu ɨtsorz ɨm: —Porrosht sole: “Tiihla erze oso nehe uje ye tiihla õr petɨkni, hn erze uje ye tahmũr õr petɨkni ich tahmũr õr nehe.” 26Shiyehe erze oso uje Porrosht tatni ɨm: “Ye tiihla olakpe,” deeych yet nehe hn oso otata uje wɨr õr Porrosht aabo, Porrosht uje yelɨj nɨhna ɨre.— Wɨr uje Oseas chichewkite. 27Profeta Isaías lɨshɨ eyucha erze israel osokite ɨm: —Erze israel oso tyenɨj okɨhniya nehe, shɨ õr ɨtso hnɨmich ukult uje de onoota bahluta wɨrc, per wɨr shɨ sohmɨramo uje tyenɨj otaachĩ̵hɨ Porrosht ahɨr nehe, 28pork uje terɨhɨ ese deeych nehe uje Porrosht sepyẽr erze oso uje ode nãhu ĩ̵rmo shɨ ɨtso uje ɨr ahwoso tata hn nos tyenɨj ɨr ahwoso yakaha shɨchish.— 29Profeta Isaías lɨshɨ tat toy uje Porrosht tyenɨj sepyẽr õr nehe ɨm: —Eyok Ɨrhĩch ich ukurbo deyo de. Kɨmɨjɨ ye noymɨhɨ eyok nohmɨramo par uje ye yɨtɨ ich shɨ eyok ɨtso erze duwo Sodoma hn Gomorra oso uje Porrosht ye noymɨhɨ õr latɨk.— 30Heke titɨm olak. ¿Yuhu ɨnaapo uje ɨtsorz? Erze uje ye õr israel osope wɨr ye odukwi Porroshtpe. Ele ahle ich ye olotiispe uje Porrosht shiyokõr par õr ɨre par uje õr owich de ɨre ahɨr, 31per erze israel oso ochukwi uje õr owich de Porrosht ahɨr heke õr prowa oshiyokõr erze ley uje Moisés chichewkite, per nĩhyok õr owich pork oyuwe erze ley. 32¿Ɨnaapo heke ye odishpe ese owich uje de Porrosht ahɨr? Shɨ otsotiis uje Jesucristo ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr, hn õr prowa oshiyokõr erze ley par uje sehe oduhu lawich chɨhɨ Porrosht ahɨr. Ye onahmũr Jesuspe, heke Jesús wɨchɨ shɨ ɨtso kojach uje shuu õr hnɨte hn shuu õr kay. 33Porrosht ahwoso tata shuu ɨtsorz ɨm: —Tɨbɨte kojach wahacha dɨt Jerusalén uje iich yet otsɨɨ Sión par uje wɨchɨ shuu õr hnɨte hn shuu õr kay. Cristo wɨchɨ ese kojach. Uje ye olotiis ɨre ich ye opookpe uje otĩ̵r ɨre ahɨr nehe pork õr owich dechɨ.—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\