1 Corintios 6

1Cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ chaˉ hniiˉ kihꜗ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hꜚ, ¿cheˊ saꜙ läˉhiiyhˊ dsooyˈ nëˊtaˊ chaˊnëˊ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dio, llaꜚ heˉ maˊ dsooyˈ chaˊnëˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio? 2¿Cheˊ saꜙ ñehˊ hnähꜘ lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ hi̱ˉ naˉjngëëˈ baˊ llayꜗ taˊ kihˈ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ? Heˉja̱ˉ cherˊmahꜗ hñahꜙ hnähꜘ jwëˈ llahˈ hnähꜘ taˊ kihˈ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ, heˉlaˈ saꜙ leꜘ llahˈ hnähꜘ taˊ kihˈ ko̱o̱ˉ mɨˈjuuꜗ heˉ saꜙ laꜗ jʉʉhˉ? 3¿Cheˊ saꜙ ñehˊ hnähꜘ llaˊ jneˊ taˊ kihˈ ángele kaˉlähꜘ? ¿Haˉ läꜙja̱ˉ saꜙ leꜘ llaˊ jneˊ taˊ kihˈ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ? 4Heˉja̱ˉ gaˊ maˉchaˉ ko̱o̱ˉ hniiˉ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, ¿heˉlaˈ goˊtøøhꜗ hnähꜘ gooˉ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dio? 5Hlëëhnˊ läꜙnaˉ mahꜗ jäꜙ oˉhihꜙ kyahꜗ hnähꜘ. ¿Haˉ läꜙ laꜗ kyahꜗ hnähꜘ? ¿Cheˊ saꜙ cha̱a̱ˉ niꜙ ja̱a̱ˉ ø̱ø̱hꜗ hnähꜘ hi̱ˉ chaˉ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ kihꜗ mahꜗ miˉeeyꜙ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ? 6Llaꜚ heˉ maˊ jmeehꜗ hnähꜘ läꜙja̱ˉ, te̱ˉjë̱ë̱hꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hˈ hnähꜘ mahꜗ gaꜙnäähˊ hnähꜘ chaˊnëˊ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dio mahꜗ llayꜗ taˊ kyahˈ hnähꜘ. 7Kihꜗ heˉ te̱ˉjë̱ë̱hꜘ hnähꜘ, maˉhlä̱ä̱hˉ hnähꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ. ¿Heˉlaˈ saꜙ kwëëh˜ hohꜘ hnähꜘ cherˊmahꜗ llaˉdsëëyˋ hnähꜘ? ¿Heˉlaˈ saꜙ kwëëh˜ hohꜘ hnähꜘ cherˊmahꜗ jmeeyhꜙ hnähꜘ? 8Llaꜚ heˉ maˊ kwëëhˈ hohꜘ hnähꜘ, llaˉdsëëhˋ hnähꜘ kihꜗ dsaꜙ, mahꜗ jmeehˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ ja̱ˉbaˊ ø̱ø̱hnˈ. 9¿Cheˊ saꜙ ñehˊ hnähꜘ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ hñaaˉ dsëꜗ, saꜙ he̱yhꜗ yaꜙjwɨɨꜗ kihꜗ Dio? Taꜙ miˉga̱a̱ˈ hnähꜘ hñaahꜗ. Hi̱ˉ saꜙ naˉje̱e̱ꜚ gooˉ ka̱a̱yh˜ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ jmä̱ä̱˜ jø̱ø̱hˈ dio hi̱ˉ naˉla̱a̱ꜚ ka̱a̱h˜ dsaˉ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ naˉje̱e̱ꜚ gooˉ ka̱a̱yh˜ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ jñahꜘ, kya̱a̱hˊ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ jmeeꜙ läꜙ jmeeꜙ dsaˉmëꜘ, kya̱a̱hˊ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ ka̱a̱h˜ heꜘ baˊ dsaˉñʉʉhˉ dsaˉkya̱a̱yhˊ, hi̱ˉ heꜘ saꜙ he̱hꜗ yaꜙjwɨɨꜗ kihꜗ Dio. 10Läꜙja̱ˉ hi̱ˉ hɨ̱ɨ̱˜ kihꜗ dsaꜙ, hi̱ˉ he̱e̱ꜘ dsëꜗ kuuˊ, llaˊhi̱i̱hꜚ, hi̱ˉ jwä˜ dsoˊjwɨɨꜘ kihꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ, hi̱ˉ gaꜙnääˊ miˉga̱a̱ꜙ dsaꜙ, saꜙ he̱yhꜗ yaꜙjwɨɨꜗ kihꜗ Dio. 11Heˉ ja̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ ko̱ˉlla̱a̱ˊ hnähꜘ. Pero naꜗ maˉnaˉcheˊ dsoˊkyeˉ kyahꜗ hnähꜘ, maˉnaˉjngëëhˈ hnähꜘ, hiꜙ llu̱u̱ꜗ hnähꜘ taꜙlaꜙ kihꜗ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, hiꜙ taꜙlaꜙ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio jnänˋ. 12Gaꜙläꜙjëꜙ baˊ naˉngënˈ jwëˈ jmeenˋ, pero ja̱ꜙ läꜙjëꜙ jmääꜗ taˊ. Gaꜙläꜙjëꜙ baˊ naˉngënˈ jwëˈ jmeenˋ, pero saꜙ jmeenˋ mahꜗ saꜙ llaˉdsëëˋ kinꜙ niꜙ miihˉ. 13Läꜙjëꜙ maꜗ, laꜗ kihꜗ tuhˉ jneˊ, läꜙja̱ˉ tuhˉ jneˊ, laˈ kihꜗ maꜗ. Pero kweeˉ baˊ he̱e̱ˈ Dio läꜙto̱ꜘ. Saꜙ gaꜙjmä̱ä̱ꜗ Dio jneˊ mahꜗ ka̱a̱hˊ jneˊ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ. Gaꜙjmeeyꜘ jmɨˉngoꜗ heˉ kye̱ˊ jneˊ mahꜗ jmeeꜗ taˊheꜗ kiyhꜗ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ, heˉ lluꜗ jnänˋ baˊ cha̱a̱ˉ Dio. 14Hiꜙ lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ, Dio hi̱ˉ gaꜙmiꜙji̱i̱hˋ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, heꜘ baˊ hi̱ˉ heꜘ miˉji̱i̱hˋ jneˊ kaˉlähꜘ kya̱a̱hˊ beꜘ kiyhꜗ. 15¿Cheˊ saꜙ ñehˊ hnähꜘ jmɨˉngoꜗ heˉ kye̱ˊ jneˊ laˉ maˉlaꜗ ko̱o̱ˉ baˊ kya̱a̱hˊ Cristo? ¿Cheˊ jñuuhnˊ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˉla̱a̱ꜗ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo mahꜗ kwë̱ë̱hnˊ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ hnëë˜ hñiiꜘ kya̱a̱hˊ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ? Niꜙ miihˉ saꜙ so̱o̱h˜ läꜙja̱ˉ. 16¿O cheˊ saꜙ ñehˊ hnähꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ ngëꜙ kya̱a̱hˊ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, maˉla̱a̱yꜗ ko̱o̱ˉ jmɨˉngoꜗ kya̱a̱yhˊ? Jëëhꜘ, läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio: “Läꜙu̱u̱ꜘ le̱e̱ꜘ ja̱a̱ˉ baˊ”. 17Pero hi̱ˉ jmeeꜙ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, kye̱yˉ ko̱o̱ˉ baˊ jmɨˉlleꜘ kya̱a̱yhˊ. 18Hä̱ä̱ˋ hnähꜘ hñaahꜗ chaˉmiihˉ, taꜙ ka̱a̱hꜙ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ. Jëëhꜘ waˊ heˉ chaˉ heˉ gaˊ jyohꜘ dsoˊkyeˉ heˉ jmeeꜙ dsaˉ, saꜙ hnooˉ dsooˊ kihˈ jmɨˉngoꜗ kiyhꜗ. Pero hi̱ˉ ka̱a̱h˜ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, heˉ jmeeyhꜙ hñiiyꜘ baˊ ja̱ˉ. 19¿O cheˊ saꜙ ñehˊ hnähꜘ, hehꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ laꜗ gwahꜙ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ? Hi̱ˉ heꜘ hä̱ä̱ˊ nehꜙ tuhˉdsëˉ jneˊ hi̱ˉ gaꜙkwë̱ë̱hˉ Dio jneˊ. Hiꜙ saꜙ la̱a̱ꜗ jneˊ dsaˉjʉʉˊ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, Dio baˊ heꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ dsaˉjʉʉˊ. 20Jëëhꜘ, hmoohˈ kya̱a̱hˊ gaꜙla̱a̱ꜗ Dio jneˊ. Heˉja̱ˉ kya̱a̱hˊ jmɨˉngoꜗ jnänˋ waˊ jmeenˊ jʉʉhˉ kihꜗ Dio, hiꜙ läꜙja̱ˉ kya̱a̱hˊ jmɨˉlleꜘ jnänˋ, jëëhꜘ läꜙto̱ꜘ heˉ laˉ laꜗ kiyhꜗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\