1 Corintios 7

1Naꜗ je̱e̱hnˊ kyahˈ hnähꜘ juuˈ heˉ gaꜙsɨɨhˊ hnähꜘ kinꜙ. Lluꜗ laꜗ kihꜗ dsaˉ cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙje̱e̱yꜘ gooyˉ. 2Pero kihꜗ heˉ ka̱a̱h˜ dsaˉ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, heˉja̱ˉ jwahnꜙ, läꜙja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ waˊ kya̱a̱yꜘ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ, hiꜙ läꜙja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ, waˊ kya̱a̱yꜘ ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ. 3Hi̱hꜗ dsaˉñʉʉhˉ, hnøøꜗ miˉteyꜗ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ kya̱a̱yꜗ. Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ dsaˉmëꜘ hnøøꜗ miˉteyꜗ kya̱a̱hˊ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ kaˉlähꜘ. 4Jëëhꜘ dsaˉmëꜘ saꜙ la̱a̱yꜗ jʉʉˊ jmɨˉngoꜗ kiyhꜗ, dsaˉñʉʉhˉ baˊ la̱a̱ˈ jʉʉˊ. Läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ dsaˉñʉʉhˉ, saꜙ la̱a̱yꜗ jʉʉˊ jmɨˉngoꜗ kiyhꜗ, mëyˊ baˊ la̱a̱ˈ jʉʉˊ. 5Läꜙu̱u̱yꜘ baˊ, dsaˉmëꜘ dsaˉñʉʉhˉ, saꜙ leꜘ jäyhꜙ heˉ saꜙ hnoonꜗ niꜙ miihˉ. Pero cherˊmahꜗ läꜙu̱u̱yꜘ gaꜙta̱a̱yhˋ juuˈ kweeˉ läꜙø̱ø̱yꜘ miihˉ jmɨɨˊ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ dsaˉta̱a̱yhˋ ngɨɨyˈ kiyhꜗ kihꜗ Dio, lluꜗ baˊ. Hiꜙ gaˊ maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, waˊ miˉteyꜗ kaˉlähꜘ läꜙu̱u̱yꜘ mahꜗ läꜙja̱ˉ saꜙ ka̱a̱hꜗ Tanaˊ, waˊraˉ saꜙ gaꜙläꜙbeꜘ dsëyꜗ. 6Heˉ jwahnꜙ läꜙnaˉ, heˉ kwanꜙ jwëˈ baˊ, ja̱ꜙ heˉ jmeenꜙ madaꜚ. 7Hnooꜗ gaˊ jnäꜘ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ dsaˉ kwëëhꜗ dsëꜗ läꜙko̱o̱ˉ jnäꜘ. Pero läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ gaꜙhñahꜗ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ teꜗ heˉ gaꜙkwaꜘ Dio. Ja̱a̱ˉ jmeeꜙ ko̱o̱ˉ, hiꜙ jñahꜘ jmeeꜙ jyohꜘ. 8Kihꜗ hi̱ˉ saꜙ gaˊ maˉje̱e̱ꜘ gooˉ hiꜙ läꜙkye̱ˉ kihꜗ dsaˉ hnɨɨꜘ, jwahnꜙ, lluꜗ laꜗ kiyhꜗ cherˊmahꜗ gaꜙjä̱yꜘ hñiiyꜘ läꜙko̱o̱ˉ jnäꜘ. 9Pero cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙkwëëhꜗ dsëyꜗ jä̱yꜗ hñiiyꜘ läꜙji̱i̱hˈ jmɨɨˊ cha̱a̱yˉ, waˊ je̱e̱yˈ gooyˉ. Jëëhꜘ lluꜗ gaˊ heˉ je̱e̱yꜗ gooyˉ läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ tuˉja̱ˉ tuhˉdsëyꜗ kihꜗ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ. 10Pero kihꜗ hi̱ˉ maˉnaˉje̱e̱ꜚ gooˉ, jmeenꜙ madaꜚ, (ja̱ꜙ heꜘ hñiinꜙ jwahnꜙ, Dio baˊ hi̱ˉ jähꜘ), dsaˉmëꜘ taꜙ waˊ be̱e̱ˈ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱ꜗ. 11Cherˊmahꜗ gaꜙbe̱e̱yꜗ ø̱ø̱yhꜚ, saꜙ waˊ je̱e̱yˈ gooyˉ kya̱a̱hˊ jñahꜘ, o waˊ dsaˉje̱e̱yh˜ kya̱a̱hˊ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ baˊ. Hiꜙ kihꜗ dsaˉñʉʉhˉ jwahnꜙ, saꜙ waˊ be̱e̱yˈ dsaˉmëꜘ kya̱a̱yꜗ. 12Pero kihꜗ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ jñahꜘ, jnäꜘ jwahnꜙ (ja̱ꜙ heꜘ Dio). Cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio, hiꜙ cherˊmahꜗ he̱e̱hˉ baˊ dsaˉmëꜘ gyaꜙ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hˈ jneˊ heꜘ, saꜙ waˊ be̱e̱yˈ. 13Hiꜙ cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ kya̱a̱hˊ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio, hiꜙ cherˊmahꜗ he̱e̱hˉ baˊ dsaˉñʉʉhˉ gyaꜙ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hˈ jneˊ heꜘ, saꜙ waˊ be̱e̱yˈ. 14Jëëhꜘ, dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio, maˉnaˉjngëëyˈ taꜙlaꜙ kihꜗ mëyˊ. Hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio, maˉnaˉjngëëyˈ taꜙlaꜙ kihꜗ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ. Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ laꜗ läꜙja̱ˉ, chihˉ kya̱a̱yꜗ jä̱ꜗ läꜙ maˉsa̱hꜘ ja̱ˉbaˊ. Pero taˊko̱ˉji̱i̱hˈ tä̱ä̱yhˊ ko̱ˉjø̱hꜘ maˉnaˉjngëëˈ bihꜗ. 15Pero cherˊmahꜗ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio gaꜙbe̱e̱yꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ, waˊ be̱e̱yˈ kihꜗ. Cherˊmahꜗ gaꜙlaꜗ läꜙja̱ˉ, saꜙ laꜗ heˉ wɨɨꜘ kihꜗ dsaˉmëꜘ dsaˉñʉʉhˉ ø̱ø̱hꜗ jneˊ heˉ dsaˉta̱a̱yhˋ ko̱ˉjø̱hꜘ. Heˉ hɨɨꜗ tiiˊ jnänˋ baˊ gaꜙtëëhꜗ Dio jneˊ. 16Jëëhꜘ hneˉ dsaˉmëꜘ ø̱ø̱hnꜗ, saꜙ ñehˊ hneˉ cheˊ läꜙle̱hꜗ lä̱ä̱hˊ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱hꜗ. Läꜙja̱ˉ hneˉ dsaˉñʉʉhˉ, saꜙ ñehˊ cheˊ läꜙle̱hꜗ lä̱ä̱hˊ dsaˉmëꜘ kya̱a̱hꜗ. 17Läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ, waˊ dsaˊtoohnˊ kya̱a̱hˊ heˉ gaꜙhñahꜗ jneˊ kihˈ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙtëëhꜗ Dio jneˊ. 18Cherˊmahꜗ maˉngëëꜘ maˉtʉyꜗ jmɨˉngoꜗ kyahꜗ läꜙ maˊ gaꜙtëëhꜗ Dio hneˉ, jä̱ˊ baˊ hneˉ läꜙnaˉ. Pero cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙtʉyꜗ jmɨˉngoꜗ kyahꜗ läꜙ maˊ gaꜙtëëhꜗ Dio hneˉ, saꜙ jmeeꜙ biiꜗ ʉ̱ʉ̱hꜙ jmɨˉngoꜗ kyahꜗ. 19Saꜙ chaˉ heˉ hnøøꜗ jähꜙ niꜙ miihˉ heˉ gaꜙwɨ̱hꜘ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, o heˉ saꜙ gaꜙwɨ̱hꜘ. Kihꜗ jeeˊ läꜙjëꜙ, hnøøꜗ nʉʉhˊ jneˊ madaꜚ kihꜗ Dio baˊ. 20Läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ waˊ jä̱yꜘ baˊ kihˈ läꜙ maˉtä̱ä̱yhˊ ja̱ˉ, läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙhe̱e̱yhˉ kihꜗ Dio. 21Cherˊmahꜗ maˊ naˉhnëëhˊ jmeehˉ taˊ kihˈ dsaꜙ, läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙtëëyhꜗ hneˉ, taꜙ jmeeˉ chaˉmiihˉ hʉʉˊdsëˉ. Pero cherˊmahꜗ chaˉ jwëˈ kyahꜗ lä̱ä̱hˊ hñaahˈ, kwaˊ beꜘ lä̱ä̱ˋ hñaahˈ. 22Jëëhꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ naˉhnëëˊ jmeeꜙ taˊ kihˈ dsaꜙ läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙtëëhꜗ Dio, maˉnaˉla̱a̱ˊ bihꜗ kihꜗ Dio. Pero ja̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ naˉhnëëˊ jmeeꜙ taˊ kihˈ dsaꜙ läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙtëëhꜗ Dio, naꜗ maˉnaˉhnëëyˊ jmeeyˈ taˊheꜗ kihꜗ Cristo baˊ. 23Hmoohˈ kya̱a̱hˊ gaꜙla̱a̱ꜗ Dio jneˊ, heˉja̱ˉ taꜙ hnëëꜙ hnähꜘ hñaahꜗ mahꜗ jmeehˈ taˊ kihˈ dsaˉ läꜙjmɨɨˈ läꜙjeˉ. 24Läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, waˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ kihꜗ läꜙko̱o̱ˉ maˉtä̱ä̱hˊ hnähꜘ naˉ, läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙhe̱e̱hˋ hnähꜘ kihꜗ Dio. 25Kihꜗ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ saꜙ maˉka̱a̱hꜙ dsaˉmëꜘ hiꜙ kihꜗ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ saꜙ maˉka̱a̱hꜙ dsaˉñʉʉhˉ, juuˈ heˉ kwanˋ laˉ saꜙ laꜗ madaꜚ kihꜗ Dio. Pero saꜙ laꜗ kya̱a̱hˊ juuˈ taꜙjmahꜗ. Jëëhꜘ maˉläˉñihꜘ dsëꜗ Dio kinꜙ heˉja̱ˉ hlëëhnˊ juˈdsooꜘ jmahꜗ baˊ. 26Läꜙko̱o̱ˉ laꜗ jmɨɨˊ heˉ tøøhnˊ naˈ, kihꜗ heˉja̱ˉ la̱a̱nꜙ, goꜚ lluꜗ gaˊ heˉ goˊta̱a̱hˊ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ maˉtä̱ä̱hˊ hnähꜘ naˉ. 27Cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ kya̱a̱hꜗ, taꜙ jmeeˉ hʉʉˊdsëˉ be̱e̱hˈ hnihꜘ. Hiꜙ cherˊmahꜗ saꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ kya̱a̱hꜗ, taꜙ jmeeˉ biiꜗ je̱e̱hˊ goohˉ. 28Cherˊmahꜗ gaꜙkya̱a̱hꜙ dsaˉmëꜘ, saꜙ laꜗ hlɨɨhˈ. Läꜙja̱ˉ chihˉmëꜘ kwa̱a̱ˉ, cherˊmahꜗ gaꜙka̱a̱yꜗ dsaˉñʉʉhˉ, saꜙ jmeeyꜙ hlɨɨhˈ. Pero kihꜗ hi̱ˉ dsaˉje̱e̱ꜘ gooˉ, jäꜙ chaˉmiihˉ hʉʉˊdsëˉ nëˊ kiyhˈ. Hiꜙ hnoonꜗ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ niꜙ miihˉ heˉ ja̱ˉ saꜙ jëëhˈ hnähꜘ. 29Maˉngooꜗ yaꜙjä̱hꜙ jmɨɨˊ, heˉja̱ˉ naˉ jwahnꜙ ø̱ø̱hnꜗ: Naꜗ taꜙ chaˊnëˊ, hi̱hꜗ hi̱ˉ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ, läꜙko̱o̱ˉ heˉ saꜙ kya̱a̱hˊ bihꜗ waˊ jmeeyꜘ. 30Hi̱hꜗ hi̱ˉ tiˉmeehˉ dsëꜗ, waˊ gaaꜘ dsëyꜗ. Hi̱hꜗ hi̱ˉ jë̱ë̱ˉ dsëꜗ, waˊ jmeeyꜘ läꜙko̱o̱ˉ heˉ saꜙ jë̱ë̱ˉ dsëyꜗ. Hi̱hꜗ gaꜙnääˊ la˜ løøˈ, waˊ jmeeyꜘ läꜙko̱o̱ˉ heˉ saꜙ chaˉ kiyhꜗ baˊ. 31Hi̱hꜗ hi̱ˉ kooh˜ jmeeꜙ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, waˊ jmeeyꜘ läꜙko̱o̱ˉ heˉ saꜙ jmeeꜙ biiꜗ kiyhꜗ baˊ. Jëëhꜘ läꜙjëꜙ heˉ jëëꜘ jneˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, heˉ dsaˉngëëꜘ baˊ ja̱ˉ. 32Hnoonꜗ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ chaˉ baˊ heˉ kihꜗ ka̱hˈ hnähꜘ hʉʉˊdsëˉ. Dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ saꜙ gaˊ maˉje̱e̱ꜘ gooˉ, hi̱ˉ heꜘ hnaahˉ Dio, hnooyhˉ haˉ läꜙ jeeˊ tɨhˈ dsëꜗ Dio baˊ. 33Pero hi̱ˉ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ, kye̱ˉ gyihꜗ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, hnooyhˉ haˉ läꜙ jeeˊ tɨhˈ dsëꜗ mëyˊ baˊ. 34Läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ, ka̱hꜘ baˊ laˈ kihꜗ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ kya̱a̱hˊ dsaˉñʉʉhˉ, hiꜙ kihꜗ chihˉmëꜘ kwa̱a̱ˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hñiiꜘ. Chihˉmëꜘ kwa̱a̱ˉ heꜘ, hnaahˉ gyihꜗ Dio, ngëëy˜ hñiiyꜘ kya̱a̱hˊ jmɨˉlleꜘ kiyhꜗ kihꜗ Dio. Pero hi̱ˉ naˉje̱e̱ꜚ gooˉ, kye̱ˉ gyihꜗ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, hnooyhˉ haˉ läꜙ jeeˊ tɨhˈ dsëꜗ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ baˊ. 35Heˉ laˉ maˉjwahnꜗ mahꜗ jmääꜗ taˊ kyahˈ hnähꜘ. Ja̱ꜙ heˉ hnoonꜗ hanˋ kyahˈ hnähꜘ. Hnoonꜗ goˊta̱a̱hˊ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kyahˈ hnähꜘ mahꜗ hnaahˈ hnähꜘ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ. 36Cherˊmahꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉ cha̱a̱ˉ chihˉmëꜘ kya̱a̱ꜗ hi̱ˉ maˉtëꜘ ji̱ˉñeˉ je̱e̱yꜗ gooyˉ, hiꜙ cherˊmahꜗ jmeeyꜙ hʉʉˊdsëˉ saꜙ so̱o̱h˜ jä̱yꜗ hñiiyꜘ, hiꜙ la̱a̱yꜘ, jmeeꜙ biiꜗ je̱e̱yꜗ gooyˉ, waˊ je̱e̱yˈ gooyˉ. Jëëhꜘ läꜙja̱ˉ llaꜙ dsëyꜗ, saꜙ laꜗ hlɨɨhˈ. 37Pero cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ jñahꜘ hi̱ˉ maˉjmeeꜘ ko̱o̱ˉ baˊ hʉʉˊdsëˉ, hiꜙ saꜙ laꜗ kya̱a̱hˊ heˉ wɨɨꜘ, jmeeyꜙ läꜙko̱o̱ˉ hyohˉ dsëyꜗ baˊ, cherˊmahꜗ maˉjmeeyꜘ ko̱o̱ˉ baˊ hʉʉˊdsëˉ saꜙ kwa̱a̱yꜗ chihˉmëꜘ kya̱a̱yꜗ je̱e̱ꜘ gooˉ, heˉ jmeeyꜙ lluꜗ baˊ ja̱ˉ. 38Hehꜗ läꜙja̱ˉ, cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙkwa̱a̱ꜗ chihˉmëꜘ kya̱a̱ꜗ je̱e̱ꜘ gooˉ, jmeeyꜙ lluꜗ baˊ ja̱ˉ. Pero cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙkwa̱a̱yꜗ je̱e̱ꜘ gooˉ, lluꜗ gaˊ heˉ jmeeyꜗ läꜙja̱ˉ. 39Dsaˉmëꜘ hi̱ˉ naˉje̱e̱ꜚ gooˉ, la̱a̱yꜗ kya̱a̱ꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ läꜙhihꜙ kihꜗ ley, taˊko̱ˉji̱i̱hˈ cha̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ. Pero cherˊmahꜗ gaꜙju̱u̱ꜗ dsaˉñʉʉhˉ, maˉchaˉ jwëˈ kiyhꜗ je̱e̱yꜗ gooyˉ kaˉlähꜘ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ tɨhꜗ dsëyꜗ, laꜙ raꜙ la̱a̱ꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ maˉhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dio. 40Hiꜙ jnäꜘ la̱a̱nꜙ, lluꜗ gaˊ laˈ kiyhꜗ cherˊmahꜗ gaꜙjä̱yꜘ hñiiyꜘ. Pero saꜙ laꜗ kya̱a̱hˊ hʉʉˊdsëˉ taꜙjmahꜗ heˉ maˉjwahnꜗ läꜙnaˉ, jëëhꜘ kya̱a̱hˊ baˊ jnäꜘ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\