1 Juan 4

1Ø̱ø̱hnꜗ hi̱ˉ hnaanꜙ, taꜙ waˊ he̱e̱hꜘ hnähꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jähꜘ kye̱ˉ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio. Kye̱ˉ daˊ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kihꜗ dsaˉ heꜘ cheˊ la̱a̱yˈ kya̱a̱ꜗ Dio o saꜙ la̱a̱yꜗ. Jëëhꜘ jwë̱ë̱ꜘ hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ gaꜙnääˊ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ jmä̱ä̱y˜ hñiiyꜘ läꜙko̱hꜘ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio. 2Läꜙlaˉ baˊ läꜙkyu̱u̱hꜙ hnihꜘ, hi̱i̱ˉ naˉ hi̱ˉ kye̱ˉ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jähꜘ jaꜗ Jesucristo, la̱a̱ꜗ jmɨˉngoꜗ, hi̱ˉ heꜘ baˊ kye̱ˉ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio. 3Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ kye̱ˉ jmɨˉlleꜘ hi̱ˉ jähꜘ saꜙ gaꜙla̱a̱ꜗ Jesucristo jmɨˉngoꜗ, hi̱ˉ heꜘ saꜙ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio. Jmɨˉlleꜘ hi̱ˉ naˉhøøhˊ kihˈ Cristo baˊ heꜘ. Maˉnʉʉhˉ baˊ hnähꜘ, jäꜙ jmɨˉlleꜘ kihꜗ hi̱ˉ naˉhøøhˊ heꜘ hiꜙ maˉcha̱a̱yˉ baˊ jmɨˉgyʉʉꜙ jmɨɨˊ naˈ. 4Gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ, maˉla̱a̱hꜗ hnähꜘ kya̱a̱ꜗ Dio, hiꜙ maˉlë̱h˜ hnähꜘ kihꜗ hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ heꜘ. Jëëhꜘ be̱e̱ꜘ gaˊ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio hi̱ˉ jä̱ä̱ꜙ hnähꜘ, läꜙko̱hꜘ gaˊ hi̱ˉ jä̱ä̱ꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. 5Dsaˉ heꜘ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ baˊ, heˉja̱ˉ hlëëyhꜙ juuˈ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, hiꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ baˊ nuuˉ kiyhꜗ. 6Pero jneˊ la̱a̱ꜗ jneˊ kya̱a̱ˈ Dio. Hi̱ˉ kyu̱u̱ꜙ Dio, hi̱ˉ heꜘ nuuˉ jnänˋ. Pero hi̱ˉ saꜙ kyu̱u̱ꜙ Dio, saꜙ jmeeyꜙ heˈ jnänˋ. Läꜙja̱ˉ baˊ jmeeꜙ lii˜ heeˉ naˉ jmɨˉlleꜘ heˉ laꜗ kihꜗ juˈdsooꜘ, hiꜙ heeˉ naˉ jmɨˉlleꜘ heˉ laꜗ juuˈ taˉjuuˈ. 7Ø̱ø̱hnꜗ hi̱ˉ hnaanꜙ, waˊ hnääꜙ jneˊ dsaˉkya̱a̱hnˊ. Jëëhꜘ, heˉ hnääꜙ jneˊ ø̱ø̱hnˈ gwaˉ kihꜗ Dio baˊ ja̱ˉ. Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ hnääꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ, hi̱ˉ heꜘ baˊ la̱a̱ˈ kya̱a̱ꜗ Dio, hi̱ˉ heꜘ baˊ kyu̱u̱ꜙ Dio. 8Hi̱ˉ saꜙ hnääꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ, saꜙ gaˊ maˉkyu̱u̱yꜙ Dio. Jëëhꜘ, Dio hnääꜗ bihꜗ dsaˉ. 9Kya̱a̱hˊ läꜙlaˉ gaꜙmiꜙjnääˉ Dio haˉ ko̱hꜘ saꜙ hnääyꜗ jneˊ. Gaꜙche̱e̱yꜗ jo̱o̱yꜘ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ gyʉ̱ʉ̱ˉ ko̱o̱ˉ mëëˈ kya̱a̱yꜗ. Mahꜗ jmeeyꜗ cha̱a̱ˉ jneˊ taꜙlaꜙ kihꜗ jo̱o̱yꜘ baˊ. 10Haˉ gwaˉ heˉ hnääꜗ jneˊ Dio. Saꜙ jaꜗ jnänˋ heˉ hnääꜙ jneˊ Dio. Dio baˊ heꜘ hi̱ˉ gaꜙläꜙhnääꜗ jneˊ toˉnëˊ heˉja̱ˉ gaꜙche̱e̱yꜗ jo̱o̱yꜘ mahꜗ gaꜙju̱u̱yꜗ llaꜚ jneˊ läꜙjwëꜘ jeeˊ gaꜙläꜙhmaahˋ dsoˊkyeˉ jnänˋ. 11Ø̱ø̱hnꜗ hi̱ˉ hnaanꜙ, cherˊmahꜗ Dio maˉläˉhnääꜗ jneˊ chaˉmiihˉ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ ä̱ä̱ˉ jmɨɨˊ läˉhnääꜙ jneˊ dsaˉkya̱a̱hnˊ. 12Ji̱hˊko̱hꜘ niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ maˉjë̱ë̱ꜙ Dio. Pero cherˊmahꜗ hnääꜙ jneˊ dsaˉkya̱a̱hnˊ, Dio baˊ kya̱a̱hˊ jneˊ. Hiꜙ heˉ jmeenˊ läꜙja̱ˉ maˉnaˉhñaaˈ heˉ hnääꜙ jneˊ Dio. 13Kihꜗ heˉ gaꜙkwëëhꜗ Dio jneˊ Jmɨˉlleꜘ kiyhꜗ, heˉja̱ˉ ñeˊ jneˊ cha̱a̱ˉ jneˊ kya̱a̱hˊ Dio, hiꜙ Dio kya̱a̱hˊ jneˊ. 14Maˉjëëˊ jnäähꜗ hiꜙ jmeeˊ jnäähꜗ juˈdsooꜘ, Tääˋ heꜘ hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ jo̱o̱ꜘ mahꜗ lä̱ä̱yꜗ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. 15Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jähꜘ, Jesús heꜘ la̱a̱ꜗ Jo̱o̱ꜘ Dio, cha̱a̱yˉ kya̱a̱hˊ Dio, hiꜙ Dio kya̱a̱yhˊ kaˉlähꜘ. 16Maˉläˉkyu̱u̱h˜ jnäähˈ hiꜙ maˉjmeeˊ jnäähꜗ dsooꜘ heˉ hnääꜗ Dio jneˊ. Jëëhꜘ, Dio hnääꜗ bihꜗ dsaˉ. Hiꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ ko̱o̱ˉ hwehˉ heˉ hnääyꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ, cha̱a̱yˉ kya̱a̱hˊ Dio, hiꜙ Dio kya̱a̱yhˊ kaˉlähꜘ. 17Heˉja̱ˉ, cherˊmahꜗ hnääꜙ jneˊ dsaˉkya̱a̱hnˊ, maˉnaˉhñaaˈ baˊ heˉ hnääꜙ jneˊ Dio mahꜗ läꜙja̱ˉ maˉchaˉ baˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ jnänˋ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ llaˈ Dio taˊ. Jëëhꜘ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ hñiiꜘ Dio, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ la̱a̱ꜗ jneˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. 18Hi̱ˉ hnääꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ, saꜙ chaˉ moꜙ goyhꜙ. Hi̱ˉ dsooꜘ hnääꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ, jmeeyꜙ taꜙ kooꜘ baˊ heˉ goyhꜙ. Pero hi̱ˉ gohꜙ, jëëyꜗ wɨɨꜘ baˊ la̱a̱yꜘ, heˉja̱ˉ goyhꜙ. Läꜙja̱ˉ cherˊmahꜗ hi̱ˉ gohꜙ, heˉ saꜙ naˉhñaaˈ heˉ hnääyꜗ Dio baˊ ja̱ˉ. 19Hnääꜙ jneˊ Dio, jëëhꜘ hñiiꜘ bihꜗ gaꜙläꜙhnääyꜗ jneˊ toˉnëˊ. 20Cherˊmahꜗ hi̱ˉ jähꜘ: “Jnäꜘ hnaanꜙ Dio”, mahꜗ naˉhä̱ä̱yhˊ ø̱ø̱yhꜚ, hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ baˊ heꜘ. Jëëhꜘ, hi̱ˉ jë̱ë̱˜ ø̱ø̱hꜚ mahꜗ saꜙ hnääyꜗ, ¿haˉ läꜙja̱ˉ hnääyꜗ Dio hi̱ˉ saꜙ maˉjë̱ë̱yꜙ ji̱hˊko̱hꜘ? 21Gaꜙhñahꜗ jneˊ nʉʉhꜚ laˉ kiyhꜗ: Cherˊmahꜗ hi̱ˉ hnääꜗ Dio, waˊ hnääyˈ ø̱ø̱yhꜚ kaˉlähꜘ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\