1 Pedro 5

1Naꜗ hlë̱ë̱hnˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ dsaˉgyʉʉhˊ kya̱a̱ˈ gwahꜙ läꜙka̱a̱ˉ jeeˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ. Jëëˋ daˊ, ko̱o̱ˉ baˊ laˈ taˊ kinꜙ kya̱a̱hˊ taˊ heˉ jmeehˉ hnähꜘ. Hiꜙ jmeenꜙ juuˈ dsooꜘ kihꜗ heˉ wɨɨꜘ heˉ gaꜙngëëꜘ Cristo, hiꜙ läꜙja̱ˉ të̱ë̱hnꜗ yaꜙjwɨɨꜗ kiyhꜗ heˉ naꜗ gaˊ läꜙjnäꜘ. Heˉja̱ˉ chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ hnähꜘ. 2Hä̱ä̱ˋ hnähꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ kya̱a̱ꜗ Dio hi̱ˉ nøøꜘ gooˉ hnähꜘ. Jmeeˊ hnähꜘ taˊ läꜙko̱hꜘ llaꜙ hohꜘ hnähꜘ baˊ, ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ heˉ wɨɨꜘ, niꜙ ja̱ꜙ kihꜗ heˉ he̱e̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ kuuˊ, hiꜙ jmeeˊ hnähꜘ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ. 3Taꜙ waˊ hnoohˉ hnähꜘ heˉ jmeeꜗ dsaˉ hi̱ˉ hä̱ä̱hꜙ hnähꜘ taˊheꜗ kyahꜗ hnähꜘ. Jmeeˊ daˊ hnähꜘ taˊheꜗ kihꜗ dsaˉ jä̱ä̱ꜗ, mahꜗ läꜙkyʉʉyh˜ jmeeyꜗ ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ jmeehˉ hnähꜘ. 4Mahꜗ läꜙja̱ˉ, waˊraˉ ja̱hꜗ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ toˉnëˊ kihˈ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ hi̱ˉ häˊ gooˉ taˊ laˉ, hñahꜙ jneˊ ko̱o̱ˉ coron heˉ jna̱a̱hˈ jwërte heˉ saꜙ he̱e̱ꜘ ji̱hˊko̱hꜘ. 5Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ hnähꜘ chihˉ kwa̱a̱ˉ, waˊ nʉʉhˊ hnähꜘ kihꜗ dsaˉgyʉʉhˊ. Hiꜙ jmeeˊ hnähꜘ hwa̱a̱hˊ hnähꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ. Jëëhꜘ: Dio jneꜙ jwëˈ kihꜗ hi̱ˉ jmää˜ hñiiꜘ ka̱a̱hˊ, pero lluꜗ dsëyꜗ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ jmää˜ hñiiꜘ hwa̱a̱ˊ. 6Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, jmääˋ hnähꜘ hñaahꜗ hwa̱a̱hˊ kya̱a̱hˊ Dio hi̱ˉ chaˉ chaˉmiihˉ beꜘ kihꜗ mahꜗ jmääyꜗ hnähꜘ ka̱a̱hˊ waˊraˉ gaꜙdsë̱ë̱ꜗ jmɨɨˊ ja̱ˉ. 7Tøøhˈ hnähꜘ gooˉ Dio läꜙjëꜙ hʉʉˊdsëˉ heˉ cha̱a̱ˉ hnähꜘ, jëëhꜘ hñiiꜘ bihꜗ hä̱ä̱y˜ hnähꜘ. 8Le̱e̱hꜚ hnähꜘ, miˉjnøøˊ hnähꜘ mɨˈnëhˊ. Jëëhꜘ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ hñaaˉ dsëyꜗ kya̱a̱hˊ jneˊ. Tääꜘ saꜙ jä̱ä̱yˊ ngëyꜙ, hnaayhˉ hi̱ˉ sa̱a̱yhꜗ. La̱a̱yꜗ läꜙko̱hꜘ ja̱a̱ˉ hyahˉ hä̱ä̱ˈ jeeˊ hnooyhˉ heˉ kuyhꜙ. 9Heˉja̱ˉ goˉta̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ heˉ maˉdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ, läꜙja̱ˉ taꜙ kwaˉ hnähꜘ jwëˈ ka̱a̱yhꜗ hnähꜘ. Maˉñehˊ baˊ hnähꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙnaˉ dsaˉngëëꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. 10Heꜘ baˊ Dio hi̱ˉ kwaꜙ läꜙjëꜙ heˉ lluꜗ jnänˋ gaꜙtëëyhꜗ jneˊ taꜙlaꜙ kihꜗ Jesucristo mahꜗ të̱ë̱hꜗ jneˊ yaꜙjwɨɨꜗ kiyhꜗ heˉ saꜙ lla̱a̱ꜙ ji̱hˊko̱hꜘ. Hiꜙ maˉngëëꜘ maˉjëëˊ jneˊ heˉ wɨɨꜘ miihˉ jmɨɨˊ, Dio jmääꜗ jneˊ llu̱u̱ˈ goˉte˜, jmeeyꜗ jä̱ꜗ jneˊ ko̱o̱ˉ hwehˉ, hiꜙ jmeeyꜗ läꜙchaˉ beꜘ jnänˋ, mahꜗ moꜙsoꜙ chaˉ gaˊ heˉ leꜘ jnänˋ. 11Läꜙja̱ˉ waˊ jmäänˊ Dio jnänˋ jø̱ø̱hˈ hi̱ˉ chaˉ beꜘ kihꜗ läꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ. 12Maˉsɨɨnꜗ miihˉ juuˈ laˉ kya̱a̱hˊ Silvano hi̱ˉ la̱a̱ꜗ ja̱a̱ˉ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ miˉteꜗ juuˈ kihꜗ. Maˉkwanꜗ miihˉ nʉʉhꜚ laˉ kyahꜗ hnähꜘ hiꜙ jmeenꜙ dsooꜘ, heˉ laˉ ja̱ˉ, heˉ laˊ kwaꜙ Dio. Heˉja̱ˉ goˉta̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ heˉ ja̱ˉ. 13Ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jwɨɨˉ Babilonia hi̱ˉ naˉlle̱e̱hˊ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ hnähꜘ, jmeeyꜙ Dio kyahꜗ hnähꜘ, läꜙja̱ˉ Marco gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ kaˉlähꜘ. 14Jmeeˊ hnähꜘ Dio kihꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ hiꜙ ja̱ˉ chʉ̱hˉ hnähꜘ kiyhꜗ läꜙlluꜗ heˉ hnaahꜙ hnähꜘ. Waˊ hiiꜘ tiiˊ kihˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ ko̱o̱ˉ baˊ kya̱a̱hˊ Cristo. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\