1 Tesalonicenses 4

1Ø̱ø̱hnꜗ, hlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ läꜙ hnøøꜗ Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Taꜙ jmeeˉ hnähꜘ hñaaˉ hohꜘ, goˉnääꜘ baˊ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙläꜙtë̱ë̱hꜙ hnähꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. Jëëhꜘ, läꜙja̱ˉ lleˋ kyahˈ hnähꜘ hiꜙ läꜙja̱ˉ tɨhꜗ dsëꜗ Dio kaˉlähꜘ. Hiꜙ jmeeꜙ biiꜗ jmeehˈ hnähꜘ heˉ lluꜗ chaˉgaˊmiihˉ ko̱o̱ˉ häˊ ko̱o̱ˉ häˊ. 2Maˉñehˊ baˊ hnähꜘ haˉ läꜙ laꜗ nʉʉhꜚ heˉ gaꜙhñahꜗ hnähꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ madaꜚ kihꜗ Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. 3Heˉ tøøhˊ jneˊ naˉjngëënˈ, heˉja̱ˉ baˊ hnøøˈ Dio. Hnähꜘ dsaˉmëꜘ dsaˉñʉʉhˉ taꜙ ka̱a̱hꜙ hnähꜘ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ. 4Goˉta̱a̱hˊ hnähꜘ lluꜗ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ kya̱a̱hꜗ hnähꜘ. Hnøøꜗ naˉjngëëhˈ hnähꜘ kya̱a̱yhˊ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ. 5Taꜙ jmeeˉ hnähꜘ heˉ ngɨɨꜙ jmɨˉngoꜗ kyahꜗ hnähꜘ läꜙ jmeeꜙ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio. 6Niꜙ ja̱a̱ˉ hnähꜘ taꜙ miˉkwa̱hꜚ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ hnähꜘ, niꜙ taꜙ miˉga̱a̱ˈ hnähꜘ niꜙ ja̱a̱ˉ. Maˉjmeeˊ baˊ jnäähꜗ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ, Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ te̱e̱hꜙ jwɨɨ˜ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊ hlɨɨhˈ ja̱ˉ. 7Jëëhꜘ, saꜙ gaꜙtëëhꜗ Dio jneˊ mahꜗ jmeenˊ waˊ laˈ chaˉ laꜗ. Gaꜙtëëyhꜗ jneˊ mahꜗ dsaˊtoohnˊ naˉjngëënˈ baˊ. 8Hi̱ˉ saꜙ jmeeꜙ heˈ juuˈ laˉ, ja̱ꜙ kihꜗ dsaˉ ja̱ˉ heˉ jmeeyꜙ cha̱a̱yhˉ. Heˉ jmeeyꜙ cha̱a̱yhˉ kya̱a̱hˊ Dio baˊ ja̱ˉ, heꜘ baˊ Dio hi̱ˉ gaꜙkwëëhꜗ jneˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. 9Heˉ hnääꜙ jneˊ dsaˉkya̱a̱hnˊ, saꜙ jmeeꜙ biiꜗ sɨɨˊ jnäähꜗ kyahꜗ hnähꜘ. Jëëhꜘ, Dio maˉmiˉtë̱ë̱ˉ hnähꜘ heˉ hnaahꜙ hnähꜘ dsaˉkya̱a̱hˊ. 10Maꜙ baˊ jnäꜘ, hnaahꜙ baˊ hnähꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ Macedonia. Pero chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, mahꜗ waˊ hnaahꜙ hnihꜘ chaˉgaˊmiihˉ. 11Kwaˊ hnähꜘ beꜘ hɨɨꜗ tiiˊ kyahˈ hnähꜘ, taꜙ waˊ hneeˉ hnähꜘ. Taꜙ jëëꜘ hnähꜘ heˉ jmeeꜙ jñahꜘ. Taꜙ waˊ jwë̱hˈ hnähꜘ, ja̱ˉ jmeehˉ baˊ hnähꜘ taˊ läꜙko̱o̱ˉ madaꜚ heˉ maˉjmeeˊ jnäähꜗ kyahꜗ hnähꜘ. 12Läꜙjwëꜘ ja̱ˉ, hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dio hlëëyhꜗ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ hiꜙ läꜙja̱ˉ läꜙchaˉ baˊ läꜙjëꜙ heˉ jmeeꜙ biiꜗ kyahꜗ hnähꜘ. 13Ø̱ø̱hnꜗ, hnøøˉ jnäähˈ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ haˉ läꜙ leꜘ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ maˉnaˉju̱u̱ˊ. Saꜙ hnøøˉ jnäähˈ läꜙmeehˉ hohꜘ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ chaˉ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kihꜗ. 14Dsooꜘ baˊ dsëˉ jneˊ heˉ gaꜙju̱u̱ꜗ Jesús hiꜙ gaꜙläꜙji̱i̱yhˋ kaˉlähꜘ. Hiꜙ jmeeˉ jneˊ dsooꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ miˉji̱i̱hˋ Dio ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Jesús gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ hi̱ˉ gaꜙhe̱e̱hˉ kiyhꜗ. 15Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Jneˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jmɨɨˊ jä̱yhꜘ, saꜙ läꜙjä̱ä̱ꜗ jneˊ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ. 16Ki̱ˉga̱a̱ˉ läꜙnʉʉhꜘ jmeeꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ madaꜚ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jña̱a̱yˈ gyʉʉhˈ, hiꜙ läꜙnʉʉhꜘ hlëëhꜗ ángel hi̱ˉ jø̱ø̱hˈ gaˊ kihˈ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ, hiꜙ läꜙnʉʉhꜘ hi̱i̱ˋ luuꜘ hooˊ kihˈ Dio. Maˊja̱ˉ läꜙji̱i̱hˊ toˉnëˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ hi̱ˉ gaꜙhe̱e̱hˉ kihꜗ Jesús. 17Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ jmɨɨˊ ja̱ˉ, cha̱a̱yhꜙ jneˊ jeeˊ jniiꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ mahꜗ je̱e̱ꜙ jneˊ Jesús jwëꜘ nëˊ lleꜘ. Ja̱ˉgaˊ naꜙ dsaˊtoohˊ jneˊ kya̱a̱hˊ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ läꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. 18Heˉja̱ˉ jmeeˊ hnähꜘ jë̱ë̱ˉ dsëꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ kya̱a̱hˊ juuˈ laˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\