1 Timoteo 2

1Chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ hneˉ toˉnëˊ, waˊ ngɨɨˊ jneˊ kihˈ Dio mahꜗ waˊ leꜘ lluꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ. Waˊ hlë̱ë̱hˊ jneˊ Dio läꜙjëꜙ heˉ llaꜙ dsëˉ jneˊ hiꜙ waˊ chiihnˊ Dio läꜙjëꜙ heˉ cha̱a̱ˉ jneˊ, hiꜙ waˊ kwanˊ tiˊhmaahˊ kiyhˈ. 2Läꜙja̱ˉ hnøøꜗ ngɨɨˊ jneˊ kihˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ kye̱ˉ taˊ hiꜙ läꜙkye̱ˉ dsaˉtaˊ mähˈ mahꜗ kwayꜗ jwëˈ dsaˊtoohnˊ lluˈ hɨɨꜗ tiiˊ jnänˋ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ chaˉ jwëˈ hnäähnˊ Dio, hiꜙ jmeenˊ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ. 3Heˉ laˉ baˊ ja̱ˉ heˉ lluꜗ heˉ tɨh˜ dsëꜗ Dio hi̱ˉ lä̱ä̱˜ jneˊ. 4Dio hnøøꜗ heˉ lä̱ä̱ꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hiꜙ hnøøyꜗ läˉngëëꜘ dsaˉ haˉ läꜙ laꜗ juˈdsooꜘ. 5Jëëhꜘ, ja̱a̱ˉ baˊ Dio la̱a̱ꜗ hiꜙ läꜙja̱ˉ ja̱a̱ˉ baˊ dsaˉñʉʉhˉ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ miˉeeꜙ juuˈ kihꜗ dsaˉ kya̱a̱hˊ Dio. Dsaˉñʉʉhˉ heꜘ che̱e̱ˉ Jesucristo. 6Gaꜙngëëyꜗ hñiiyꜘ heˉ gaꜙju̱u̱yꜗ, mahꜗ lä̱ä̱yꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ. Heˉ laˉ gaꜙmiꜙjnääˉ Dio maˊ gaꜙllooꜗ jmɨɨˊ ja̱ˉ. 7Heˉja̱ˉ gaꜙhña̱a̱yꜗ jnäꜘ la̱a̱nꜗ apóstol mahꜗ kwanˋ juuˈ kiyhˈ. Ñeˉ baˊ Cristo, hlëëhnˊ juˈdsooꜘ, saꜙ taˉju̱u̱nˈ. Naˉhña̱a̱nˊ miˊtë̱ë̱nꜗ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu, heeˉ ja̱ˉ heˉ dsooꜘ dsëꜗ jneˊ hiꜙ heeˉ ja̱ˉ juˈdsooꜘ. 8Heˉja̱ˉ hnoonꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ chu̱u̱yꜗ kya̱a̱hˊ Dio. Hiꜙ waˊraˉ gaꜙhlëëyhꜘ kya̱a̱hˊ Dio chooyˈ gooyˉ taꜙ gyʉʉhˈ, hnøøꜗ naˉjngëëyˈ, saꜙ lle̱e̱yꜘ, hiꜙ saꜙ hneeyˉ. 9Läꜙja̱ˉ jwahnꜙ kaˉlähꜘ kihꜗ dsaˉmëꜘ, waˊ kye̱yhꜘ hmɨɨhˉ kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ hʉʉˊdsëˉ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ hi̱ˉ hnaahˉ Dio. Hiꜙ waˊraˉ gaꜙjñaayꜗ lleyˊ saꜙ lluꜗ jmeeyꜗ jihˈgye̱hꜗ naˉbeh˜ kya̱a̱hˊ ñeˈ nøøꜚ o ku̱u̱ˊ heˉ hmoohˈ, niꜙ heˉ kë̱yhꜙ hmɨɨhˉ hmoohˈ. 10Llaꜚ heˉ ja̱ˉ, waˊ jmä̱ä̱yˈ hñiiyꜘ naˊhñaahꜗ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ taˊ lluˈ, läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ hnaahˉ Dio. 11Hiꜙ saꜙ so̱o̱h˜ kihꜗ dsaˉmëꜘ heˉ tooyhꜗ mɨɨhˊ jeeˊ kwaꜙ dsaˉ juuˈ, hnøøꜗ nʉʉyhˊ kihˈ juuˈ heˉ nuuyˉ. 12Saꜙ kwanˋ jwëˈ kihꜗ dsaˉmëꜘ heˉ miˉtë̱ë̱yꜙ dsaˉñʉʉhˉ, niꜙ saꜙ leꜘ ka̱yꜗ nëˊ kihˈ dsaˉñʉʉhˉ. Hnøøꜗ dsaˉta̱a̱yhˋ toˉkëˊ baˊ. 13Jëëhꜘ, Dio gaꜙjmä̱ä̱ꜗ Adán toˉnëˊ. Kë̱ë̱ˉ gaˊ gaꜙjmä̱ä̱yꜗ Eva. 14Hiꜙ ja̱ꜙ kihꜗ Adán gaꜙmiꜙgooˉ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ. Kihꜗ dsaˉmëꜘ baˊ gaꜙmiꜙgooyˉ. Kihꜗ heˉja̱ˉ baˊ gaꜙläꜙchaꜙ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ. 15Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Dio kihꜗ dsaˉmëꜘ, jëëyꜗ wɨɨꜘ jeeˊ läꜙcha̱a̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱yꜗ, pero lä̱ä̱ꜘ bihꜗ cherˊmahꜗ ngooꜗ baˊ dsooꜘ dsëyꜗ kihꜗ Dio hiꜙ läꜙja̱ˉ hnøøꜗ hnääyꜗ dsaˉ, hnøøꜗ naˉjngëëyˈ, hiꜙ hnøøꜗ dsaˉta̱a̱yhˋ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\