1 Timoteo 3

1Jwahnꜙ dsooꜘ, cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ hnøøꜗ ka̱ꜗ nëˊ kihˈ ø̱ø̱hꜚ, taˊ lluˈ baˊ ja̱ˉ hnooyhˉ. 2Pero hi̱ˉ häˊ gooˉ taˊ ja̱ˉ, jmeeꜙ biiꜗ la̱a̱yꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ naˉbä̱ä̱hˋ niꜙ miihˉ dsooˊ, ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ kya̱a̱hˊ ja̱a̱ˉ baˊ dsaˉmëꜘ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ ngëꜙ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ hä̱ä̱˜ hñiiꜘ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ häˊ taˊ kihˈ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ kwaꜙ jeeˊ jä̱ˈ dsaˉ hi̱ˉ goˉnääꜘ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ lihꜙ miˉtë̱ë̱ꜙ dsaˉ. 3Saꜙ leꜘ ka̱ꜗ nëˊ, ja̱a̱ˉ dsaˉ llaˊhi̱i̱hꜚ. Hnääꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ hneeˉ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jø̱hˉ dsëꜗ hi̱ˉ saꜙ tiˉchooꜙ juuˈ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ he̱e̱ꜘ dsëꜗ kuuˊ, 4ja̱a̱ˉ hi̱ˉ lihꜙ llaꜗ taˊ chaˊnehꜙ kihꜗ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ lihꜙ kwëëhꜗ nʉʉhꜚ jo̱o̱ꜘ mahꜗ saꜙ ji̱i̱yhꜗ juuˈ kya̱a̱yhˊ. 5Cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ lihꜙ llaꜗ taˊ chaˊnehꜙ kihꜗ, ¿haˉ baˊ läꜙja̱ˉ, ka̱yꜗ nëˊ kihˈ gwahꜙ kihꜗ Dio? 6Ja̱a̱ˉ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ hmëëꜘ, saꜙ leꜘ ka̱yꜗ nëˊ, waˊraˉ jaꜗ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ jmä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ jø̱ø̱yhˈ, hiꜙ jäꜙ dsoˊjwɨɨꜘ nëˊ kiyhˈ läꜙko̱hꜘ gaꜙlaꜗ kihꜗ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ. 7Hiꜙ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ, hnøøꜗ hiiꜘ juuˈ kiyhꜗ heˉ jmeeyꜙ heˉ lluꜗ jmahꜗ baˊ, mahꜗ saꜙ hlëëhꜗ dsaˉ hlɨɨhˈ kiyhꜗ hiꜙ läꜙja̱ˉ saꜙ miˉgooꜙ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ kiyhꜗ. 8Hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ beꜘ kihꜗ hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ, hnääꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ häˊ taˊ kihˈ, hi̱ˉ miˉteꜗ juuˈ kihꜗ, hi̱ˉ saꜙ hɨ̱h˜, hiꜙ hi̱ˉ saꜙ he̱e̱ꜘ dsëꜗ kuuˊ. 9Hiꜙ hnääꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ naˉjngɨɨˈ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ, hi̱ˉ cho̱o̱hˉ ko̱o̱ˉ hwehˉ juuˈ heˉ maˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ, heˉ maˉläˉjnäꜘ jnänˋ naˈ. 10Heˉja̱ˉ, jä̱ä̱ꜗ gaˊ hnøøˈ kye̱ˊ jneˊ kwa̱a̱t˜ cheˊ jmä̱ä̱yˈ jmeeyꜗ taˊ ja̱ˉ. Ja̱ˉgaˊ naꜙ, leꜘ jmeeyꜗ beꜘ kihꜗ hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ, cherˊmahꜗ saꜙ chaˉ heˉ naˉbä̱ä̱yhˋ. 11Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ kihꜗ dsaˉmëꜘ, hnøøꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ häˊ taˊ kihˈ, hi̱ˉ saꜙ kooh˜ juuˈ jwɨɨˋ, hi̱ˉ ngëꜙ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ, hiꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ miˉteꜗ juuˈ kihꜗ. 12Hi̱ˉ jmeeꜗ beꜘ kihꜗ hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ, waˊ la̱a̱yˈ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱ꜗ ja̱a̱ˉ baˊ dsaˉmëꜘ, hiꜙ waˊ liyhꜙ llayꜗ taˊ chaˊnehꜙ kiyhꜗ, hiꜙ waˊ kwëëyhˈ nʉʉhꜚ jo̱o̱yꜘ. 13Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ yaˉhë̱ë̱ˈ lluꜗ kya̱a̱hˊ taˊ ja̱ˉ, dsaˉhäˋ taˊ kiyhˈ jeeˊ kihˈ dsaˉkya̱a̱yhˊ hiꜙ chaˉgaˊmiihˉ läꜙchaˉ beꜘ kiyhꜗ hlë̱ë̱yhꜗ dsaˉ haˉ läꜙ laꜗ heˉ maˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ kihˈ Cristo Jesús. 14Hnoonꜗ nɨɨnˋ naˊjë̱ë̱nꜙ hneˉ cha̱hꜘ laˉ, pero maꜙraꜙ heˉ sɨɨꜙ baˊ jnäꜘ kyahꜗ, 15leꜘ gaˉ cheˉ saꜙ ngoonꜗ cha̱hꜘ. Läꜙja̱ˉ läꜙñehˊ haˉ läꜙ ka̱hˈ nëˊ kihˈ dsaˉ hi̱ˉ maˉhe̱e̱hˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ gwahꜙ kihꜗ Dio ji̱i̱hꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ nëˊ kihˈ juˈdsooꜘ, hiꜙ cho̱o̱yhˉ ko̱o̱ˉ hwehˉ juuˈ ja̱ˉ, la̱a̱yꜗ läꜙko̱hꜘ maˉtɨɨˊ naˊhyahˉ. 16Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ, saꜙ läꜙkë̱hˊ jneˊ jmɨɨˊ läꜙngëënꜘ haˉ läꜙ laꜗ jwëꜘ kihꜗ Dio. Pero kya̱a̱hˊ heˉ naˉsɨɨˉ jeeˊ laˉ läꜙngëëꜘ baˊ jneˊ miihˉ: Gaꜙmiꜙjnääˉ Dio hñiiꜘ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, la̱a̱yꜗ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ. Hi̱ˉ heꜘ yaꜙhë̱ë̱ꜗ llu̱u̱ꜗ taꜙlaꜙ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ ángele gaꜙjë̱ë̱yꜗ. Hiꜙ gaꜙkwaꜘ dsaˉ juuˈ kiyhꜗ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu. Gaꜙläꜙdsooꜘ dsëꜗ dsaˉ kiyhꜗ, jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, hiꜙ gaꜙhe̱e̱hˉ Dio kaˉlähꜘ gyʉʉhˈ yaꜙjwɨɨꜗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\