2 Corintios 6

1Heˉja̱ˉ jnäähˈ hi̱ˉ kwaꜙ beꜘ kya̱a̱hˊ taˊ kihˈ Dio, hlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ, taꜙ jmeeˉ hnähꜘ taꜙ kooꜘ heˉ lluꜗ dsëꜗ Dio kya̱a̱hˊ hnähꜘ. 2Jëëhꜘ, läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio: Hor˜ heˉ jø̱hˉ dsënꜙ, gaꜙnuunꜗ kyahꜗ. Jmɨɨˊ heˉ maˊ lä̱ä̱ꜘ dsaˉ, gaꜙjmeenꜗ beꜘ kyahꜗ, gaꜙjähꜘ Dio. Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, naꜗ baˊ ja̱ˉ hor˜ heˉ jø̱hˉ dsëꜗ Dio. Naꜗ baˊ maˉchaˉ jmɨɨˊ, lä̱ä̱hꜘ hnähꜘ. 3Gaꜙnøøˊ jnäähꜗ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ baˊ mahꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ chaˉ heˉ kihꜗ miˉkwa̱yhꜗ kihꜗ taˊ heˉ jmeeˉ jnäähˈ. 4Waˊ heˉ chaˉ heˉ heˉ dsaˉngëëꜘ jnäähˈ, hnøøˉ jnäähˈ miˊjnääꜗ jnäähˈ kihꜗ dsaꜙ, la̱a̱ꜗ jnäähˈ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊheꜗ kihꜗ Dio. Kwëëh˜ baˊ dsëˉ jnäähˈ, hiꜙ ja̱ꜙ ko̱o̱ˉ nëëˈ heˉ wɨɨꜘ heˉ dsaˉngëëꜘ jnäähˈ, llaˉkya̱a̱ꜗ jnäähˈ, gwaꜘ heˉ jmeeꜙ jwɨɨhˋ kya̱a̱ˈ jnäähꜗ. 5Jmiˉba̱a̱˜ dsaˉ jnäähˈ, ta̱a̱hˉ dsaˉ jnäähˈ nehꜙñeˈ, tooyh˜ mɨɨhˊ kya̱a̱hˊ jnäähꜗ. Peerꜙ hwehˉ taˊ kya̱a̱ˈ jnäähꜗ, chaˉ maˊ saꜙ gwɨ̱ɨ̱ˉ jnäähˈ, niꜙ saꜙ chaˉ heˉ kihˉhi̱hˉ jnäähˈ. 6Gaꜙnøøˊ jnäähꜗ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ, chaˉ baˊ hʉʉˊdsëˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ, jø̱hˉ dsëˉ jnäähˈ, lluꜗ dsëˉ jnäähˈ, gaꜙnøøˊ jnäähꜗ kya̱a̱hˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, hiꜙ kya̱a̱hˊ juˈdsooꜘ hnääꜙ jnäähˈ dsaˉ. 7Hlëëhˊ jnäähꜗ juˈdsooꜘ jmahꜗ baˊ. Kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Dio gaꜙnøøˊ jnäähꜗ. Jmeeˉ jnäähˈ heˉ lluꜗ jmahꜗ, läꜙjwëꜘ ja̱ˉ hä̱ä̱ꜙ jnäähˈ hñaaꜗ jnäähˈ hiꜙ lë̱hˈ jnäähꜗ kihꜗ heˉ hlɨɨhˈ. 8Chaˉ maˊ hnääˈ dsaˉ jnäähˈ, chaˉ maˊ naˉhä̱ä̱yhˊ jnäähꜗ. Chaˉ maˊ miˉkwa̱yhꜗ jnäähˈ, chaˉ maˊ hlëëyhꜙ lluꜗ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. La̱a̱ꜗ jnäähˈ kiyhꜗ läꜙko̱o̱ˉ dsaˉ hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ, maꜙkeꜙ hlëëhˊ jnäähꜗ juˈdsooꜘ. 9Jmeeyꜙ saꜙ kyu̱u̱yꜙ jnäähˈ, maꜙkeꜙ kyu̱u̱yꜙ baˊ. Hi̱ˉ maˉngooꜗ gaꜙju̱u̱ꜗ baˊ jnäähꜗ kiyhꜗ, pero cha̱a̱ˉ baˊ jnäähꜗ. Kwaꜙ dsaˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ pero saꜙ jngëëyhꜙ jnäähˈ. 10Maꜙkeꜙ tiˉmeehˉ dsëˉ jnäähˈ, maꜙraꜙ heˉ jë̱ë̱ˉ baˊ dsëˉ jnäähˈ. La̱a̱ꜗ jnäähˈ täˉñeeꜘ, pero chaˉmiihˉ heˉ lluꜗ maˉhyoh˜ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ kwa̱a̱t˜ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. Läꜙko̱o̱ˉ heˉ saꜙ chaˉ niꜙ miihˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ baˊ laˈ, pero gaꜙläꜙjëꜙ baˊ chaˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. 11Saꜙ ga̱hꜗ jnäähˈ maˉhlë̱ë̱hˊ jnäähꜗ hnähꜘ dsaˉ Corinto juuˈ laˉ. Läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëꜗ jnäähˈ gaꜙmiꜙjnääˈ jnäähꜗ hñaaꜗ jnäähˈ kyahꜗ hnähꜘ. 12Ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ hihꜙ gaꜙläꜙhnääꜙ jnäähˈ hnähꜘ. Pero hnähꜘ, saꜙ gaꜙmiꜙjnäähˈ hnähꜘ hñaahꜗ hnähꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. 13Läꜙko̱o̱ˉ jmeeˉ jnäähˈ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ jmeeˊ hnähꜘ. (Hlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ.) Waˊ hnaahꜙ jnäähˈ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ. 14Taꜙ jmeeˉ hnähꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio. Jëëhꜘ, saꜙ je̱e̱hˈ kweeˉ heˉ hlɨɨhˈ kya̱a̱hˊ heˉ lluꜗ. ¿Haˉ läꜙja̱ˉ jmeeꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ jeeˊ naˉho̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ jeeˊ jnäꜘ waˊjeˉ? 15Hiꜙ saꜙ so̱o̱h˜ kihꜗ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ heˉ jmeeyꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Cristo. Läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ kihꜗ hi̱ˉ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio kya̱a̱hˊ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ. 16Dio hi̱ˉ naˉla̱a̱ꜚ ka̱a̱h˜ dsaˉ, niꜙ miihˉ saꜙ so̱o̱h˜ jmeeyꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ gwahꜙ kihꜗ Dio. Jëëhꜘ, jneˊ baˊ la̱a̱nˈ gwahꜙ kihꜗ Dio ji̱i̱hꜙ. Juuˈ heˉ jwahnꜙ laˉ, laꜗ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ hñiiꜘ Dio: Jä̱nˋ jeeˊ kiyhˈ mahꜗ ngënˋ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ. Jnäꜘ le̱e̱nꜘ Dio kya̱a̱yꜗ mahꜗ läꜙjë̱ë̱yꜙ le̱e̱yꜘ dsaˉ kya̱a̱nꜙ. 17Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ: Hwë̱ë̱ˉ hnähꜘ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ kinꜙ, waˊ läˉø̱ø̱ꜘ hnähꜘ kiyhꜗ, gaꜙjähꜘ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Taꜙ koohꜘ hnähꜘ heˉ saꜙ lleˋ kihˈ koohˈ hnähꜘ, läꜙja̱ˉ baˊ he̱e̱hnˊ hnähꜘ. 18Mahꜗ jnäꜘ le̱e̱nꜘ Tääˋ kya̱a̱hˈ hnähꜘ. Hi̱hꜗ hnähꜘ, le̱e̱hꜘ hnähꜘ gyʉ̱ʉ̱ˉ mëꜘ gyʉ̱ʉ̱ˉ ñʉʉhˉ kya̱a̱nꜙ, jähꜘ Dio hi̱ˉ chaˉ gaꜙläꜙjëꜙ beꜘ kihꜗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\