2 Timoteo 2

1Jwë̱ë̱hn˜ hneˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ, kwaˊ baˊ hneˉ beꜘ kya̱a̱hˊ heˉ laˊ hñahꜗ jneˊ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo Jesús. 2Gaꜙläꜙtë̱ë̱hꜙ juuˈ heˉ gaꜙkwanꜗ toꜙloꜙ nëˊ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ. Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hneˉ, tøøhˈ gooˉ jñahꜘ hi̱ˉ la̱a̱hꜘ jmääꜗ miˉtë̱ë̱ꜙ dsaˉ juuˈ ja̱ˉ. 3Kwëëhˋ hohꜘ maˊ jëëhꜘ wɨɨꜘ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ le̱e̱hꜘ läꜙko̱hꜘ ja̱a̱ˉ hløøꜘ llu̱u̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Jesucristo. 4Niꜙ ja̱a̱ˉ hløøꜘ saꜙ jä̱ä̱yˊ jmeeyˈ jyohꜘ taˊ, gaꜙtë̱ë̱yꜘ jmeeyꜗ läꜙjëꜙ madaꜚ kihꜗ jʉʉˊ bihꜗ mahꜗ tɨhꜗ dsëꜗ jʉʉyˊ hi̱ˉ gaꜙkwëëyhꜗ taˊ ja̱ˉ. 5Hiꜙ läꜙja̱ˉ hi̱ˉ kooꜙ, niꜙ ko̱o̱ˉ saꜙ liyhꜙ cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙkooyꜘ läꜙlleˋ kiyhˈ. 6Ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊ hwaꜗ kihꜗ, lleˋ kihˈ të̱ë̱yꜗ toˉnëˊ kihˈ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ waˊraˉ gaꜙsoohˈ taˊ ja̱ˉ. 7Jmeeˊ daˊ hʉʉˊdsëˉ heeˉ hnøøꜗ jähꜙ heˉ maˉjwë̱ë̱hnꜗ hneˉ. Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ baˊ kwaꜗ beꜘ kyahꜗ mahꜗ läꜙngëëhꜘ läꜙjëꜙ heˉ ja̱ˉ. 8Waˊ dsooh˜ hohꜘ kihꜗ Jesucristo, hi̱ˉ la̱a̱ꜗ saˊju̱ˉ kihꜗ David hi̱ˉ gaꜙläꜙji̱i̱hˋ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ, läꜙko̱o̱ˉ laꜗ juˈhmëëꜘ heˉ kwanꜙ. 9Kihꜗ heˉja̱ˉ baˊ naˉ, jëën˜ wɨɨꜘ, heˉ naˉhñuuhnˊ kya̱a̱hˊ caden˜ läꜙko̱hꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ ä̱ä̱ˉ dsooˊ. Pero niꜙ miihˈ saꜙ leꜘ jmeeyꜗ läꜙja̱ˉ kihꜗ juuˈ kihꜗ Dio. 10Heˉja̱ˉ kwëëh˜ baˊ dsënꜙ jëën˜ wɨɨꜘ mahꜗ waˊ laˈ lluꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉlle̱e̱hˊ kya̱a̱ˈ Dio. Mahꜗ läꜙja̱ˉ lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ lä̱ä̱yꜘ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo Jesús mahꜗ dsaˉnääyˋ yaꜙjwɨɨꜗ jeeˊ saꜙ he̱e̱ꜘ ji̱hˊko̱hꜘ. 11Juuˈ laˉ laꜗ juˈdsooꜘ: Cherˊmahꜗ gaꜙju̱u̱ꜗ jneˊ kya̱a̱hˊ Jesús, läꜙja̱ˉ jmeeyꜗ cha̱a̱ˉ jneˊ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ. 12Cherˊmahꜗ gaꜙläꜙbeꜘ dsëˉ jneˊ jëënˊ wɨɨꜘ, läꜙja̱ˉ chaˉ jwëˈ jnänˋ jmeenˊ hihꜙ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ. Cherˊmahꜗ gaꜙjähˊ jneˊ saꜙ kyu̱u̱ꜙ jnihꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ jäyhꜙ saꜙ kyu̱u̱yꜙ jneˊ. 13Cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙmiꜙtenˋ juuˈ jnänˋ, pero maꜙraꜙ heˉ miˉteꜗ bihꜗ juuˈ kiyhꜗ, jëëhꜘ saꜙ leꜘ hi̱i̱yꜗ juuˈ kiyhꜗ. 14Miˉdsoohꜚ dsëꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ kya̱a̱hˊ juuˈ laˉ. Ja̱ˉ jwɨɨyhꜘ, ñeˉ baˊ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, saꜙ lluꜗ heˉ tiˊchooˊ jneˊ juuˈ heˉ saꜙ jmääꜗ taˊ. Ko̱o̱ˉ he̱e̱˜ dsëꜗ dsaˉ hi̱ˉ nuuˉ baˊ ja̱ˉ. 15Kwaˊ beꜘ mahꜗ yaˉhë̱ë̱hˈ lluꜗ chaˊnëˊ Dio mahꜗ saꜙ jä̱hˈ oˉhihꜙ kya̱a̱hˊ taˊ heˉ miˊtë̱ë̱hꜗ dsaˉ juˈdsooꜘ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ. 16Taꜙ kwa̱a̱ꜙ hñaahꜗ kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ saꜙ jmääꜗ taˊ. Kya̱a̱hˊ juuˈ ja̱ˉ dsaˉnääꜗ dsaˉ chaˉgaˊmiihˉ kya̱a̱hˊ heˉ hlɨɨhˈ. 17Juuˈ ja̱ˉ kuhˉgɨɨ˜ kihꜗ dsaꜙ läꜙko̱hꜘ kuhˉgɨɨ˜ nëˊ dsooˊ jeeˊ jaꜙ. Läꜙja̱ˉ gaꜙlaꜗ kihꜗ Himeneo kya̱a̱hˊ Fileto. 18Hi̱ˉ heꜘ gaꜙka̱h˜ jwëˈ kihꜗ juˈdsooꜘ, jäyhꜘ maˉngëëꜘ baˊ heˉ dsaˉläˉji̱i̱hˊ dsaˉ. Kya̱a̱hˊ juuˈ ja̱ˉ, gaꜙhe̱e̱yꜗ dsëꜗ ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ hi̱ˉ maˉdsooꜘ dsëꜗ. 19Pero juuˈ kihꜗ Dio jä̱ꜙ ko̱o̱ˉ hwehˉ, läꜙko̱hꜘ maˉtɨɨˊ naˊhyahˉ heˉ naˉsɨɨˉ nëˊ kihˈ: “Kyu̱u̱ꜙ baˊ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱yꜗ.” Hiꜙ: “Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ ngɨɨꜙ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo, waˊ läˉø̱ø̱yꜘ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ hlɨɨhˈ.” 20Jëëˋ daˊ. Ko̱o̱ˉ hneꜗ jʉʉhˉ jeeˊ chaˉ chaˉmiihˉ nëëˈ gooˉ tɨɨˊ dsaˉ, chaˉ heˉ laꜗ kya̱a̱hˊ ñeˈ hmoohˈ, hiꜙ chaˉ heˉ laꜗ kya̱a̱hˊ hmaˉ, hiꜙ chaˉ heˉ laꜗ kya̱a̱hˊ gwaahˊ. Läꜙjëꜙ heˉ hmoohˈ jmä̱ä̱yhˉ taˊ läꜙ maˊ tëˉ jmɨɨˊ. Hiꜙ heˉ saꜙ hmoohˈ, heˉ ja̱ˉ baˊ jmä̱ä̱yhˉ taˊ ko̱o̱ˉ kyooˉ baˊ. 21Hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ laꜗ kihꜗ dsaˉ kya̱a̱ꜗ Dio kaˉlähꜘ. Cherˊmahꜗ ko̱ˉlla̱a̱ˊ hi̱ˉ maˉläˉø̱ø̱ꜘ kihꜗ heˉ hlɨɨhˈ, hi̱ˉ heꜘ la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ ñeˈ heˉ hmoohˈ, heˉ naˉjngɨɨˈ heˉ jmääꜗ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Läꜙja̱ˉ maˉnaˊllu̱u̱ˋ bihꜗ jmeeyꜗ läꜙjëꜙ taˊ lluˈ. 22Beꜗ goˉte˜ läꜙjëꜙ heˉ he̱e̱ꜘ dsëꜗ chihˉ kwa̱a̱ˉ. Hiꜙ gwaˉ baˊ hneˉ taꜙ chaˊnëˊ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ ngɨɨꜙ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ hʉʉˊdsëˉ. Ja̱ˉ jmeehˉ heˉ lluꜗ jmahꜗ baˊ, hiꜙ hnøøꜗ läꜙ maˉdsooꜘ ja̱ˉbaˊ hohꜘ kihꜗ Dio, waˊ hnaahꜙ dsaˉkya̱a̱hˊ hiꜙ waˊ hiiꜘ tiiˊ kyahˈ. 23Jmeeˊ taꜙ kooꜘ juuˈ heˉ tiˉchooꜙ dsaˉ, juuˈ heˉ saꜙ jmääꜗ taˊ. Maˉñehˊ baˊ hneˉ, ko̱o̱ˉ llaꜙ hniiˉ baˊ juuˈ ja̱ˉ. 24Ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊheꜗ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, saꜙ hnøøꜗ hneeyˉ kya̱a̱hˊ dsaˉ. Hnøøꜗ lluꜗ dsëyꜗ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ. Hnøøꜗ liyhꜙ miˉtë̱ë̱yꜙ dsaˉ, hnøøꜗ jø̱hˉ dsëyꜗ kya̱a̱hˊ dsaˉ. 25Hiꜙ hnøøꜗ jmä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ hwa̱a̱ˊ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ hlë̱ë̱yhˈ hi̱ˉ cha̱a̱hˉ, haˉ gaˉ cheˉ gaꜙkwaꜘ Dio jwëˈ dsaˉje̱e̱h˜ hi̱ˉ heꜘ kya̱a̱yhˊ mahꜗ läꜙkyʉʉyh˜ juˈdsooꜘ. 26Läꜙja̱ˉ baˊ lä̱ä̱ꜘ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ gooˉ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ, hi̱ˉ jmeeꜙ läꜙ hyohˉ dsëyꜗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\