2 Timoteo 3

1Hnøøꜗ läꜙñehˊ heˉ laˉ kaˉlähꜘ, jäꜙ heˉ wɨɨꜘ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ lla̱a̱ꜙ jmɨɨˊ. 2Maˊja̱ˉ dsaˉta̱a̱hˋ dsaˉ läꜙ hyohˉ dsëꜗ hñiiꜘ, läꜙhe̱e̱ꜘ dsëyꜗ kuuˊ, jmä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ ka̱a̱hˊ, läꜙta̱a̱yhꜗ, miˉkwa̱yhꜗ Dio, läˉcha̱a̱yhˉ kihꜗ choˈjmiiyˉ, saꜙ ji̱i̱yhꜗ niꜙ ko̱o̱ˉ juuˈ lluꜗ, läꜙhlë̱ë̱yhˈ goˉte˜. 3Niꜙ saꜙ läꜙjø̱hˉ dsëyꜗ, niꜙ saꜙ läꜙhnøøyꜗ je̱e̱yhꜙ juuˈ kya̱a̱hˊ dsaˉ, kooyhꜗ juuˈ jwɨɨˋ, saꜙ läꜙtä̱ä̱yꜙ hä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ, läꜙhñaaˉ dsëyꜗ gaꜙngëëꜘ jwë̱ë̱ˈ, jmeeyꜗ naˉhøøyhˊ kihˈ heˉ lluꜗ. 4Jmɨɨˊ ja̱ˉ, läꜙtu̱u̱ˉ dsëyꜗ hnëëyꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ, ngaayhˊ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ jmeeyꜗ, jmä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ llu̱u̱ꜗ, hnooyhꜙ gaˊ heˉ tɨh˜ dsëyꜗ läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ hnaayhꜙ Dio. 5Jmeeyꜗ läꜙko̱o̱ˉ hi̱ˉ hnaahˉ Dio, pero kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ jmeeyꜗ ja̱ˉ, läꜙjnäꜘ saꜙ kye̱yˉ niꜙ miihˉ beꜘ kihꜗ Dio. Heˉja̱ˉ taꜙ jmeeˉ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ. 6Dsaˉ heꜘ dsaˉta̱a̱yhˋ chaˊnehꜙ kihꜗ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ saꜙ chaˉ beꜘ kihꜗ, miˉga̱a̱yꜙ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ të̱ë̱ˈ jmeeꜙ heˉ hlɨɨhˈ, läꜙko̱o̱ˉ jøøꜙ heˉ he̱e̱ꜘ dsëꜗ jmɨˉngoꜗ kiyhꜗ. 7Tä̱ä̱yhˊ miˉtë̱ë̱yꜙ hñiiyꜘ, pero ji̱hˊko̱hꜘ saꜙ läꜙkë̱yhˊ jmɨɨˊ läꜙngëëyꜘ haˉ läꜙ laꜗ juˈdsooꜘ. 8Hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjmeeꜘ Jane kya̱a̱hˊ Jambre, hi̱ˉ gaꜙhaꜘ kihꜗ Moisé, läꜙja̱ˉ jmeeꜙ dsaˉñʉʉhˉ heꜘ, hayꜙ kihꜗ juˈdsooꜘ. Maˉnaˉhe̱e̱ꜚ goˉte˜ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ, moꜙsoꜙ la̱a̱yꜗ kwa̱a̱t˜ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ maˉdsooꜘ dsëꜗ. 9Pero saꜙ dsaˉnääyꜗ taꜙ chaˊnëˊ kya̱a̱hˊ juuˈ kiyhꜗ. Jëëhꜘ, läꜙjnääꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ, heˉ la̱a̱yꜗ dsaˉ tooˉ, läꜙko̱hꜘ gaꜙlaꜗ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙhaꜘ kihꜗ Moisé. 10Pero maˉkyu̱u̱h˜ baˊ hneˉ juuˈ heˉ maˉnʉʉhˉ kinꜙ, haˉ läꜙ jmeenꜙ, haˉ läꜙ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kinꜙ, heˉ maˉdsooꜘ dsënꜙ, heˉ jø̱hˉ dsënꜙ, heˉ hnaanꜙ dsaˉ, hiꜙ heˉ kwëëh˜ dsënꜙ. 11Maˉñehˊ baˊ hneˉ haˉ läꜙ gaꜙjmeehꜙ dsaˉ jnäꜘ, hiꜙ haˉ läꜙ gaꜙjëënꜗ wɨɨꜘ jeeˊ jwɨɨˉ Antioquía, Iconio, Listra. Gaꜙjëënꜗ wɨɨꜘ jwërte. Pero Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ gaꜙlä̱ä̱ꜗ jnäꜘ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ ja̱ˉ. 12Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ hnøøꜗ dsaˉta̱a̱hˋ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëꜗ kya̱a̱hˊ Cristo Jesús, maꜙraꜙ heˉ jëëꜗ bihꜗ wɨɨꜘ. 13Pero dsaˉ hñaaˉ dsëꜗ heꜘ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ, jmeeꜙ gyihꜗ chaˉgaˊmiihˉ heˉ hlɨɨhˈ ko̱o̱ˉ häˊ ko̱o̱ˉ häˊ, miˉga̱a̱yꜙ dsaˉ hiꜙ miˉgooꜙ dsaˉ kiyhꜗ. 14Pero gwaꜘ baˊ hneˉ taꜙ chaˊnëˊ kya̱a̱hˊ heˉ maˉmiˉtë̱ë̱hˈ, maˉñehˊ baˊ hneˉ haˉ läꜙ laꜗ heˉ maˉhe̱e̱hˋ. Jëëhꜘ, kyu̱u̱hꜙ baˊ hneˉ hi̱i̱ˉ naˉ hi̱ˉ gaꜙmiꜙtë̱ë̱ˉ hneˉ. 15Läꜙji̱i̱hˈ maˊ mähˈ maˉkyu̱u̱h˜ baˊ hneˉ juuˈ kihꜗ Dio läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ. Juuˈ ja̱ˉ gaꜙmiꜙtë̱ë̱ˉ hneˉ läꜙjwëꜘ jeeˊ lä̱ä̱hꜘ, läꜙlluꜗ heˉ maˉdsooꜘ hohꜘ kihꜗ Cristo Jesús. 16Dio baˊ gaꜙkwaꜘ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ kihꜗ hi̱ˉ gaꜙsɨɨꜘ läꜙjëꜙ juuˈ ja̱ˉ heˉ jmääꜗ miˊtë̱ë̱ꜗ jneˊ dsaˉ, heˉ miˉjnääꜙ heˉ dsaˉhlä̱ä̱hꜙ jneˊ, jmääꜗ heˉ hlë̱ë̱hˊ jneˊ dsaˉ, hiꜙ heˉ miˊtë̱ë̱ꜗ jnihꜘ jmeeyꜗ heˉ lluꜗ jmahꜗ baˊ. 17Läꜙja̱ˉ baˊ hwë̱ë̱ꜙ lluꜗ hi̱ˉ hnaahꜙ Dio, ja̱ˉgaˊ naꜙ maˉnaˊllu̱u̱yˋ goˉte˜ jmeeyꜗ läꜙjëꜙ nëëˈ heˉ lluꜗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\