2 Timoteo 4

1Chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ hneˉ. Ñeˉ baˊ Dio hiꜙ läꜙja̱ˉ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hi̱ˉ jä̱hꜘ llaꜗ taˊ kihˈ hi̱ˉ ji̱i̱hꜙ hiꜙ kihꜗ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ, waˊraˉ gaꜙläꜙjnääyꜘ jmeeyꜗ hihꜙ kihꜗ dsaꜙ. 2Heˉja̱ˉ kwaˊ baˊ hneˉ juuˈ ja̱ˉ. Kwaˊ baˊ hneˉ jäˊ maꜙkeꜙ saꜙ laꜗ hor˜ kihꜗ. Hlë̱ë̱hˊ hi̱ˉ dsaˉhlä̱ä̱hꜙ, jʉʉhˊ kiyhˈ kya̱a̱hˊ juuˈ ja̱ˉ, kwëëyhˋ nʉʉhꜚ. Hiꜙ hnøøꜗ jø̱hˉ hohꜘ kya̱a̱yhˊ jeeˊ miˉtë̱ë̱hˈ hnihꜘ. 3Lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ moꜙsoꜙ läꜙhnøøꜗ dsaˉ nuuꜗ juˈdsooꜘ heˉ maˉmiˉtë̱ë̱ˈ jneˊ. Heˉja̱ˉ hnaayhꜙ jwë̱ë̱ꜘ taˉjwohꜗ hi̱ˉ kwaꜗ juuˈ läꜙko̱o̱ˉ tɨh˜ dsëꜗ dsaˉ nuuꜗ. 4Dsaˉ heꜘ naˉ, beꜗ juˈdsooꜘ mahꜗ jmeeꜗ gyihꜗ heˈ kihꜗ juuˈ waˊ heˉ chaˉ heˉ. 5Pero hneˉ hä̱ä̱ˋ hñaahˈ, kwëëhˋ hohꜘ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ wɨɨꜘ heˉ jäꜙ nëˊ kyahˈ, kwaˊ juˈhmëëꜘ laˉ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ maˉnuuꜘ, miˉteˋ läꜙjëꜙ taˊ heˉ gaꜙtë̱ë̱hꜘ jmeehˈ. 6Maˉngooꜗ yaꜙjä̱hꜙ heˉ naahnꜚ, jëëhꜘ maˉllooꜗ jmɨɨˊ heˉ jngëëhꜗ dsaˉ jnäꜘ. 7Maˉkwanꜗ chaˉmiihˉ beꜘ kya̱a̱hˊ taˊ laˉ. Maˉlɨh˜ baˊ jnäꜘ kya̱a̱hˊ taˊ heˉ häˊ goonꜙ. Läꜙ maˉdsooꜘ ja̱ˉbaˊ dsënꜙ kihꜗ Dio. 8Heˉja̱ˉ maˉnaˉlaꜚ juuˈ hyohnꜙ ko̱o̱ˉ coron maˊja̱ˉ, ja̱ˉgaˊ naꜙ yaˉhë̱ë̱nˈ llu̱u̱ꜗ. Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, dsaˉtaˊ llu̱u̱ˈ, kwayꜗ heˉ gaꜙtë̱ë̱nꜘ hyohnꜙ. Hiꜙ ja̱ꜙ maꜙlaꜙ jnäꜘ hyohnꜙ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ hyohꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ lleˋ dsëˈ heˉ jä̱hꜘ Jesucristo. 9Jmeeˊ biiˈ yaˉjë̱ë̱ˋ jnäꜘ cha̱hꜘ. 10Maˉbe̱e̱ꜗ Dema jnäꜘ, mahꜗ hnoohˉ gyihꜗ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Maˉngooy˜ jwɨɨˉ Tesalónica. Crescente maˉngoo˜ taꜙ hwaꜗ Galacia, Tito maˉngoo˜ taꜙ hwaꜗ Dalmacia. 11Ja̱a̱ˉ Luca gaˊ gyaˈ kya̱a̱hˊ jnäꜘ. Ja̱ˉ jä̱ä̱hꜙ Marco taꜙ laꜙ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ ñeehˋ. Hi̱ˉ naˉ jmääꜗ kinꜙ kya̱a̱hˊ taˊ laˉ. 12Maˉche̱e̱nꜙ Tíquico taꜙ jwɨɨˉ Éfeso. 13Waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ ñeehˋ, ja̱ˉ ka̱hˉ ko̱ˉllaˉ hmɨhˉllooꜘ kinꜙ heˉ gaꜙkyenꜗ kihꜗ Carpo jeeˊ jwɨɨˉ Troa. Hiꜙ dsooh˜ hohꜘ ka̱hˈ läꜙjëꜙ moˊjeˉ naˉgye̱e̱ˉ kinꜙ, hiꜙ heˉ jmeeꜙ gaˊ biiˈ kinꜙ looˊ jahꜘ jeeˊ sɨɨnˋ. 14Leja̱ˊ tëꜙñeˈ heꜘ, gaꜙjmeeꜘ chaˉmiihˉ hlɨɨhˈ kinꜙ. Dio miˉhmaahˋ haˉ ko̱hꜘ teꜗ heˉ gaꜙjmeeyꜘ kinꜙ. 15Hä̱ä̱ˋ hñaahˈ kya̱a̱yhˊ. Peerꜙ hnøøyꜗ llaˉdsëëyˋ kihˈ juuˈ heˉ kwaˉ jneˊ. 16Toˉnëˊ läꜙ maˊ gaꜙlloonꜗ nëˊtaˊ jeeˊ maˊ lä̱ä̱nˊ hñiinꜙ niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ gaꜙjmeeꜘ beꜘ kinꜙ, läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ gaꜙbe̱e̱ꜗ jnäꜘ. Saꜙ waˊ jmeeꜘ Dio kwa̱a̱t˜ kihꜗ heˉ ja̱ˉ. 17Pero Dio chehꜗ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, gaꜙkwayꜘ beꜘ kinꜙ, läꜙji̱i̱hˈ gaꜙhñaaˉ gaꜙkwanꜗ juuˈ kiyhꜗ mahꜗ waˊ nʉʉꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu. Hiꜙ läꜙja̱ˉ gaꜙkwayꜘ beꜘ kinꜙ gaꜙlä̱ä̱yꜗ jnäꜘ heˉ maˊ ku̱hꜙ hyahˉ jnäꜘ. 18Hiꜙ läꜙja̱ˉ lä̱ä̱ꜗ Dio jnäꜘ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ hlɨɨhˈ, tëëyꜙ jnäꜘ yaꜙjwɨɨꜗ kiyhꜗ. Läꜙja̱ˉ waˊ laˈ jʉʉhˉ kiyhꜗ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ. 19Jmeeˊ Dio kihꜗ Prisca hiꜙ kihꜗ Aquila. Hiꜙ jmeeˊ Dio kihꜗ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ chaˊnehꜙ kihꜗ Onesíforo. 20Erasto gaꜙjä̱ꜘ jwɨɨˉ Corinto, Trófimo gaꜙlla̱a̱nꜙ jwɨɨˉ Mileto kihꜗ heˉ dsaayhˊ. 21Ja̱ˉ jmeehˉ biiꜗ ñeehˋ toˉcha̱hꜘ laˉ, naꜗ saꜙ gaˊ maˉja˜ ji̱i̱ˉ gyʉʉꜘ. Eubulo jmeeꜙ Dio kyahꜗ, hiꜙ läꜙja̱ˉ jmeeꜙ Pudente, kya̱a̱hˊ Lino, kya̱a̱hˊ Claudia, hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jeeˊ laˉ kaˉlähꜘ. 22Waˊ hä̱ä̱ˊ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ tuhˉhohꜘ, waˊ miˉjä̱ä̱ꜗ Dio hneˉ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\