Hechos 11

1Gaꜙnuuꜘ apóstole, hiꜙ gaꜙnuuꜘ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ Judea heˉ gaꜙhe̱e̱hˉ läꜙkye̱ˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu juuˈ kihꜗ Dio. 2Maˊ ja̱hˈ Peeˊ taꜙ Jerusalén, ko̱ˉlla̱a̱ˊ ø̱ø̱hˈ jneˊ gaꜙløøꜗ tiˉchooꜙ juuˈ kya̱a̱yhˊ, kihꜗ heˉ maˊ la̱a̱yꜘ heˉ jmeeꜙ biiꜗ ʉ̱ʉ̱hꜙ jmɨˉngoꜗ kihꜗ dsaˉñʉʉhˉ. 3Gaꜙjäyhꜘ: —¿Heˉlaˈ ñeehˊ naˊjë̱ë̱hˋ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ gaꜙwɨ̱hꜘ jmɨˉngoꜗ kihꜗ hiꜙ naˊkuhˈ kya̱a̱yhˊ ko̱ˉjø̱hꜘ? 4Heˉja̱ˉ gaꜙjmeehꜗ Peeˊ juuˈ läꜙ maˊ hʉʉˊ haˉ läꜙ gaꜙlaꜗ kiyhꜗ taꜙ jeeˊ ñeeyˊ, gaꜙjäyhꜘ: 5—Jnäꜘ maˊ gyanˊ jwɨɨˉ Jope ngɨɨnˊ kinꜙ kihꜗ Dio maˊ gaꜙhë̱ë̱ꜘ mɨˈnënꜙ ko̱o̱ˉ heˉ gaꜙmiꜙjnääˉ Dio kinꜙ. Gaꜙjëënꜗ ko̱o̱ˉ heˉ laꜗ läꜙko̱hꜘ taˉjmaahˋ naˉhñʉʉꜚ läꜙjëꜙ kye̱ꜘ saˊkiihˋ gaꜙjyooꜗ gyʉʉhˈ läꜙ gaꜙtëꜘ jeeˊ maˊ gyanˊ. 6Gaꜙjëënꜗ kweeˉ, hiꜙ gaꜙmiꜙkyu̱u̱nˋ hi̱ˉ jahꜘ maˊ tä̱ä̱hˊ nehꜙ. Gaꜙjë̱ë̱nꜙ jahꜘ hi̱ˉ chooˈ gooˉ tɨɨˊ, gaꜙjë̱ë̱nꜙ jahꜘ hä̱ä̱ˈ kya̱a̱hˊ jahꜘ hi̱ˉ së̱ë̱hˉ hñiiꜘ hwaꜗ hiꜙ gaꜙjë̱ë̱nꜙ ta̱ˈjahꜘ hi̱ˉ hë̱ë̱ꜙ gyʉʉhˈ. 7Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙnuunꜗ ko̱o̱ˉ lleꜘ heˉ gaꜙhlëëhꜘ gyʉʉhˈ, gaꜙjähꜘ: “Nooˉ Peeˊ, jngëëhꜙ jahꜘ naˉ mahꜗ ku̱hꜙ.” 8Heˉja̱ˉ gaꜙngɨɨnˋ kiyhˈ: “Ja̱hꜙha̱ˈ Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ. Jëëhꜘ, niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ hiꜙ niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ sa̱hꜘ saꜙ maˉku̱hnꜙ ji̱hˊko̱hꜘ.” 9Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙhlëëhꜘ gyʉʉhˈ jeeˊ gaꜙtëꜘ to̱ꜗ ji̱i̱h˜: “Kihꜗ hi̱ˉ gaꜙjmä̱ä̱ꜗ Dio naˉjngëëˈ, taꜙ jwahꜘ la̱a̱yꜗ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ.” 10Hnëˉ ji̱i̱h˜ gaꜙlaꜗ läꜙja̱ˉ, ja̱ˉgaˊ gaꜙsoohˈ kaˉlähꜘ taˉjmaahˋ ja̱ˉ, ngoohꜗ taꜙ gyʉʉhˈ. 11Läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙllaꜙnääꜗ u̱u̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ yaꜙnääꜗ Cesarea, hnaayhˉ jnäꜘ jeeˊ maˊ gyanˊ. 12Hiꜙ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio gaꜙsɨɨhꜙ jnäꜘ jeeˊ ja̱ˉ: “Gwaˉ baˊ hneˉ, taꜙ jmeeˉ to̱ꜗ hohꜘ”, gaꜙjäyhꜘ. Hiꜙ jñeeꜘ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ jeeˊ ja̱ˉ gaꜙjmeeꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ läꜙ gaꜙtëꜘ chaˊnehꜙ kihꜗ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ gaꜙtëëhꜗ jnäꜘ. 13Dsaˉñʉʉhˉ heꜘ, gaꜙjmeeyhꜗ juuˈ heˉ gaꜙjë̱ë̱yꜗ ja̱a̱ˉ ángel hi̱ˉ gaꜙnooˉ chaˊnëyˊ chaˊnehꜙ kiyhꜗ. Hiꜙ gaꜙjmeeyhꜗ juuˈ haˉ läꜙ gaꜙjähꜘ ángel sɨɨyhꜙ: “Che̱e̱ꜙ dsaˉ taꜙ Jope mahꜗ waˊ jäˉ Simón, hi̱ˉ tëëyh˜ Peeˊ. 14Hi̱ˉ heꜘ kwaꜗ juuˈ haˉ läꜙ jeeˊ lä̱ä̱hꜘ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ kyahꜗ”, gaꜙjähꜘ ángel sɨɨyhꜙ. 15Läꜙ maˊ gaꜙløønꜗ hlë̱ë̱hnˊ dsaˉ heꜘ, gaꜙjyooꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ nëˊ kihˈ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ, läꜙko̱hꜘ gaꜙjyooꜗ nëˊ jnänˋ läꜙ maˊ toˉnëˊ. 16Ja̱ˉgaˊ gaꜙläꜙdsooh˜ dsënꜙ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús jä̱ä̱ꜗ: “Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ, Jwa̱a̱ꜚ gaꜙcha̱a̱yꜗ dsaˉ jmɨɨˉ kya̱a̱hˊ jmɨɨˉ baˊ, pero hnähꜘ sa̱a̱hꜙ hnähꜘ jmɨɨˉ kya̱a̱hˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ.” 17Cherˊmahꜗ Dio gaꜙkwëëhꜗ dsaˉ heꜘ, ja̱ˉbaˊ heˉ gaꜙkwëëyhꜗ jneˊ läꜙ maˊ gaꜙhe̱e̱hˊ jneˊ Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, ¿heeˉ la̱a̱ꜗ jnäꜘ mahꜗ jwɨɨnꜚ Dio: “Taꜙ kwëëhꜘ hi̱ˉ naˉ”? 18Maˊ gaꜙnuuꜘ dsaˉ heꜘ juuˈ kihꜗ Peeˊ gaꜙta̱a̱yhˋ tiiˊ baˊ, gaꜙjmeeyꜘ jʉʉhˉ kihꜗ Dio, gaꜙjäyhꜘ: —Naꜗ gaˊ maˉnaꜘ jwëˈ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu mahꜗ dsaˉje̱e̱yh˜ kya̱a̱hˊ Dio hi̱ˉ jmeeꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ. 19Läꜙ maˊ gaꜙjngɨɨhꜗ dsaˉ kihꜗ Esteban, gaꜙløøꜗ dsaˉ jmeehꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ. Heˉja̱ˉ gaꜙhwë̱ë̱yˉ jeeˊ jwɨɨˉ Jerusalén, gaꜙsaˊ gaꜙjñeeyꜘ gaꜙnääyꜗ taꜙ jeeˊ jyohꜘ. Gaꜙnääyꜗ taꜙ Fenicia, taꜙ Chipre, taꜙ Antioquía. Dsaˉ judiu heꜘ gaꜙnääyꜗ kwayꜙ juuˈ kihꜗ Dio läꜙka̱a̱ˉ jeeˊ tä̱ä̱hˊ maꜙlaꜙ dsaˉgooˈ bihꜗ. 20Pero jeeˊ kihˈ hi̱ˉ gaꜙhwë̱ë̱ˉ heꜘ, maˊ tä̱ä̱hˊ ko̱ˉlla̱a̱ˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Chipre hiꜙ maˊ tä̱ä̱hˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Cirene. Maˊ gaꜙllaꜙnääꜗ hi̱ˉ heꜘ jwɨɨˉ Antioquía gaꜙkwayꜘ juˈhmëëꜘ kihꜗ Jesús läꜙkye̱ˉ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu. 21Peerꜙ chaˉmiihˉ beꜘ gaꜙkwaꜘ Dio kiyhꜗ, heˉja̱ˉ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ gaꜙngëëꜗ hñiiꜘ kihꜗ Jesús jwɨɨˉ Antioquía. 22Gaꜙtë̱ë̱hꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ Jerusalén juuˈ ja̱ˉ. Heˉja̱ˉ gaꜙche̱e̱yꜗ Bernabé, ngooyꜗ taꜙ jwɨɨˉ Antioquía. 23Maˊ gaꜙllooꜗ Bernabé jeeˊ ja̱ˉ, gaꜙjëëyꜗ heˉ gaꜙmiꜙjä̱ä̱ꜗ Dio chaˉmiihˉ dsaˉ heꜘ, heˉja̱ˉ gaꜙtɨhꜗ dsëyꜗ. Hiꜙ gaꜙkwëëyhꜗ nʉʉhꜚ mahꜗ dsaˉta̱a̱yhˋ miˉte̱yhꜗ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëyꜗ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. 24Bernabé heꜘ maˊ lluˈ dsëyꜗ hiꜙ maˊ dsooꜘ dsëyꜗ chaˉmiihˉ kaˉlähꜘ hiꜙ maˊ kye̱yˉ chaˉmiihˉ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. Maˊ gaꜙjëëꜗ dsaˉ haˉ läꜙ jmeeyꜙ, heˉja̱ˉ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ gaꜙhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. 25Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, yaꜙhë̱ë̱ꜗ Bernabé ngooꜗ taꜙ Tarso naˊhnääyhˉ Saulo. Maˊ gaꜙjnä̱ä̱yhꜙ Saulo, gaꜙjä̱ä̱yꜗ taꜙ Antioquía. 26Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙta̱a̱yhˋ ko̱o̱ˉ ñeˉ jmɨɨˊ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hˈ jneˊ heꜘ mahꜗ gaꜙmiꜙtë̱ë̱yˉ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ. Jeeˊ jwɨɨˉ Antioquía ja̱ˉ, jeeˊ ja̱ˉ toˉnëˊ gaꜙmiꜙche̱e̱yˉ ø̱ø̱hꜗ jneˊ cristiano, heˉ hnøøꜗ jähꜙ Cristo mähꜗ. 27Jmɨɨˊ ja̱ˉ gaꜙhwë̱ë̱ˉ ko̱ˉlla̱a̱ˊ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ Jerusalén, naˊnääyˈ taꜙ jeeˊ jwɨɨˉ Antioquía. 28Ja̱a̱ˉ dsaˉ heꜘ hi̱ˉ che̱e̱ˉ Agabo, gaꜙnooyˉ gaꜙhlëëyhꜘ läꜙko̱o̱ˉ jähꜘ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio, gaꜙjäyhꜘ jäꜙ ko̱o̱ˉ hooˊ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. Hiꜙ gaꜙläꜙteꜗ baˊ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ Agabo, läꜙ maˊ la̱a̱ˈ Claudio rey toˉnëˊ. 29Heˉja̱ˉ gaꜙta̱a̱hˋ ø̱ø̱hˈ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ Antioquía juuˈ kweeˉ heˉ che̱e̱yꜗ miihˉ kuuˊ kihˈ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ taꜙ Judea, haˉ ko̱o̱ˉ teꜗ tä̱ä̱ꜙ kwaꜗ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ. 30Läꜙja̱ˉ gaꜙjmeeyꜘ hiꜙ gaꜙtooyhˉ gooˉ Bernabé kuuˊ ja̱ˉ kya̱a̱hˊ Saulo mahꜗ naˊngëëyˊ kihˈ hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ dsaˉgyʉʉhˊ kya̱a̱ˈ gwahꜙ hwaˈ Judea ja̱ˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\