Hechos 5

1Cheˊ kyu̱u̱h˜ haˉ läꜙ gaꜙjmeeꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ che̱e̱ˉ Ananía kya̱a̱hˊ mëyˊ hi̱ˉ che̱e̱ˉ Safira. Dsaˉ heꜘ, gaꜙhnɨɨꜘ ko̱o̱ˉ jwɨˊ hwaˈ kihꜗ kaˉlähꜘ. 2Gaꜙta̱a̱yhˋ juuˈ kweeˉ kya̱a̱hˊ mëyˊ haˉ läꜙ juuyꜗ mahꜗ hmäyꜗ to̱ꜗdsaahˋ kuuˊ heˉ gaꜙhnɨɨyꜘ hwaꜗ ja̱ˉ. Heˉja̱ˉ naˊka̱yˉ to̱ꜗdsaahˋ baˊ kuuˊ ja̱ˉ kihꜗ apóstole. (Gaꜙjmeeyꜘ läꜙko̱hꜘ heˉ gaꜙkwëëyhꜗ läꜙjëꜙ baˊ.) 3Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Peeˊ sɨɨyhꜙ: —Ananía, ¿haˉ läꜙ maˉhe˜ Tanaˊ nehꜙ tuhˉhohꜘ maˉjuuhˊ kihˈ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, heˉ maˉhmähˊ to̱ꜗdsaahˋ kuuˊ heˉ maˉhnɨɨhˊ hwaˈ kyahꜗ? 4¿Ja̱ˈ heˉ kyahꜗ baˊ hneˉ maˊ laˈ hwaꜗ ja̱ˉ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ saꜙ maˉhnɨɨˋ? Hiꜙ maˊ gaꜙhnɨɨhˊ hwaˈ ja̱ˉ, ¿ja̱ˈ heˉ kyahꜗ baˊ hneˉ kuuˊ heˉ gaꜙlë̱hꜗ kihꜗ hwaꜗ ja̱ˉ? ¿Heˉlaˈ maˉja˜ hʉʉˊdsëˉ hlɨɨhˈ heˉ maˉjmeehˊ läꜙnaˉ? Ja̱ꜙ heꜘ dsaˉ naˉ hi̱ˉ maˉjuuhˊ kihˈ, kihꜗ Dio baˊ naˉ maˉjuuhˊ. 5Maˊ gaꜙnuuꜘ Ananía juuˈ ja̱ˉ, gaꜙta̱yhꜘ hwaꜗ, gaꜙju̱u̱yꜗ goˉte˜. Peerꜙ gaꜙläꜙgooꜙ dsëꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ maˊ gaꜙnuuyꜘ heˉ gaꜙlaꜗ läꜙja̱ˉ. 6Chihˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jeeˊ ja̱ˉ, gaꜙbä̱ä̱yhˉ Ananía ko̱o̱ˉ hmɨɨhˉ, mahꜗ gaꜙjä̱ä̱yꜗ naˊha̱a̱yˊ. 7Gaꜙläꜙhɨɨˋ ko̱o̱ˉ hnëˉ hor˜, ja̱ˉgaˊ maˊ gaꜙllooꜗ mëyˊ jeeˊ maˊ tä̱ä̱hˊ apóstole, niꜙ saꜙ ñeyˉ heˉ naˉ maˉlaꜙ. 8Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Peeˊ: —Chiihˊ jnäꜘ, ¿cheˊ ko̱ˉja̱ˉ ji̱i̱hˈ gaꜙkë̱ë̱ꜘ hwaꜗ kyahꜗ hnähꜘ heˉ gaꜙhnɨɨhˊ hnähꜘ? Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ dsaˉmëꜘ heꜘ: —Ja̱ˉbaˊ ko̱ˉja̱ˉ gaꜙkë̱ë̱ꜘ. 9Mahꜗ gaꜙjähꜘ Peeˊ sɨɨhꜙ dsaˉmëꜘ heꜘ: —¿Haˉ läꜙ maˉta̱a̱hˋ hnähꜘ juuˈ kweeˉ maˉjuuhˊ hnähꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, la̱a̱hꜘ hnähꜘ saꜙ chaˉ heˉ leꜘ? Jë̱ë̱ˋ daˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hoˊhaahˊ naˉ, hi̱ˉ maˉyaˉnääˋ maˉnaˊha̱a̱ˊ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱hꜗ. Ja̱ˉbaˊ läꜙnaˉ dsaˉnääyꜗ dsaˉjä̱ä̱yꜙ hneˉ kaˉlähꜘ. 10Hiꜙ läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙta̱hꜘ dsaˉmëꜘ heꜘ chaˊnëˊ Peeˊ, gaꜙju̱u̱yꜗ. Hiꜙ cha̱hꜘ baˊ gaꜙllaꜙnääꜗ chihˉñʉʉhˉ heꜘ jeeˊ maˊ kya̱a̱ꜗ dsaˉmëꜘ heꜘ hiꜙ gaꜙjëëyꜗ maˉnaˉju̱u̱yˊ. Heˉja̱ˉ gaꜙjä̱ä̱yꜗ naˊha̱a̱yˊ ja̱ˉbaˊ kooꜘ kihꜗ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ. 11Heˉja̱ˉ gaꜙläꜙgooꜙ jwërte dsëꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dio hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ jñahꜘ hi̱ˉ gaꜙnuuꜘ juuˈ ja̱ˉ, gaꜙläꜙgooꜙ dsëyꜗ kaˉlähꜘ. 12Peerꜙ chaˉmiihˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ maˊ jmeeꜙ apóstol jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ. Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dio gaꜙjmeeꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ jeeˊ laˈ hooˊ naˊhiiˋ kihˈ Salomón. 13Gaꜙtɨhꜗ baˊ dsëˈ dsaˉ haˉ läꜙ maˊ jmeeꜙ hi̱ˉ gaꜙhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dio, pero saꜙ gaꜙtu̱u̱ˉ dsëyꜗ maˊ jmeeyꜙ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ. 14Maꜙkeꜙ läꜙja̱ˉ gaꜙlaꜗ, maꜙraꜙ heˉ gaꜙläꜙjwë̱ë̱ꜘ gaˊ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙläꜙdsooꜘ dsëꜗ kihꜗ Dio, jwë̱ë̱ꜘ dsaˉñʉʉhˉ hiꜙ läꜙja̱ˉ dsaˉmëꜘ kaˉlähꜘ. 15Heˉja̱ˉ maˊ dsaˉjä̱ä̱yꜙ dsaˉdsaahˊ kya̱a̱yˈ naˉkya̱a̱yˈ nëˊ ji̱i̱ˊ chaˊhooˊ jwëꜗ jeeˊ maˊ dsaˉngëëꜘ Peeˊ, maˊ la̱a̱yꜘ haˉ gaˉ cheˉ të̱ë̱yꜗ miihˉ hi̱hˈ kihꜗ Peeˊ waˊraˉ gaꜙngëëyꜘ jeeˊ ja̱ˉ. 16Hiꜙ maˊ goˉnääꜘ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ jwɨɨˉ heˉ täähˊ jä̱hꜙ kihꜗ Jerusalén jä̱ä̱yꜙ dsaˉdsaahˊ kya̱a̱yˈ, hiꜙ maˊ jä̱ä̱yꜙ dsaˉ hi̱ˉ kye̱ˉ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ heꜘ maˊ dsaˉjä̱ꜗ kihꜗ. 17Peerꜙ gaꜙläꜙlle̱e̱ꜘ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ hiꜙ läꜙja̱ˉ dsaˉ saduceo hi̱ˉ la̱a̱ꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ. 18Heˉja̱ˉ gaꜙsa̱a̱yhꜗ apóstole heꜘ, gaꜙta̱a̱yhˉ nehꜙñeˈ. 19Pero hwëˈ ja̱ˉ, gaꜙllooꜗ ja̱a̱ˉ ángel kya̱a̱ꜗ Dio, gaꜙnäyꜗ hooˊ nehꜙñeˈ mahꜗ gaꜙhwë̱ë̱yꜗ apóstol heꜘ, gaꜙsɨɨyhꜙ: 20—Goˉnääꜘ hnähꜘ kaˉlähꜘ, hiꜙ naˉchehꜗ baˊ hnähꜘ hooˊ naˊhiiˋ kihˈ gwahꜙ ooꜙ, ja̱ˉ kwahˉ hnähꜘ juuˈ naˉhñaaˈ läꜙjë̱ë̱ˉ haˉ läꜙ jmeeꜗ Dio cha̱a̱ˉ dsaˉ taꜙlaꜙ kihꜗ Jesús. 21Gaꜙmiꜙteꜗ bihꜗ läꜙko̱hꜘ gaꜙnuuyꜘ. Tiih˜ gaˊ maˊ gaꜙjnäꜗ, gaꜙnääyꜗ taꜙ hooˊ naˊhiiˋ kihˈ gwahꜙ ja̱ˉ, gaꜙta̱a̱yhˋ miˉtë̱ë̱yꜙ dsaˉ. Taˊko̱ˉji̱i̱hˈ ja̱ˉ, jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ gaꜙllaꜙnääyˋ nëˊtaˊ kiyhˈ, mahꜗ gaꜙjø̱ø̱yhˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉtaˊ hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉgyʉʉhˊ hi̱ˉ naˉhña̱a̱ˊ kya̱a̱ˈ dsaˉ Israel hiꜙ gaꜙjmeeyꜘ madaꜚ heˉ dsaˉkya̱a̱yꜘ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ nehꜙñeˈ. 22Maˊ gaꜙllaꜙnääꜗ pooˉ nehꜙñeˈ saꜙ cha̱a̱ˉ apóstol heꜘ moꜙ tä̱ä̱hˊ. Heˉja̱ˉ gaꜙnääyˋ naˊjmeeyhˊ juuˈ kihꜗ dsaˉtaˊ, 23maˊ jäyhꜘ: —Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ, maˊ gaꜙllaꜙnøøꜗ jnäähˈ jeeˊ chihˈ nehꜙñeˈ, naˉjnëˉ baˊ lluˈ, tä̱ä̱hˊ baˊ hi̱ˉ høøꜙ nehꜙñeˈ. Pero maˊ gaꜙnäˊ jnäähꜗ hooˊ nehꜙñeˈ ja̱ˉ, saꜙ cha̱a̱ˉ niꜙ ja̱a̱ˉ —gaꜙjäyhꜘ. 24Maˊ gaꜙnuuꜘ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ kya̱a̱hˊ jʉʉˊ pooˉ, kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ, heˉja̱ˉ gaꜙta̱a̱yhˋ jmeeyꜙ to̱ꜗ dsëyꜗ haˉ ji̱i̱hˈ llaˉnääꜗ apóstole heꜘ kya̱a̱hˊ juuˈ ja̱ˉ. 25Hor˜ ja̱ˉ gaꜙllooꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉ hi̱ˉ kye̱ˉ juuˈ: —Hi̱ˉ gaꜙtä̱ä̱hˈ hnähꜘ nehꜙñeˈ, hi̱i̱ꜚ tä̱ä̱hˊ kaˉlähꜘ hooˊ naˊhiiˋ kihˈ gwahꜙ hlë̱ë̱yh˜ dsaˉ —gaꜙjäyhꜘ. 26Heˉja̱ˉ ngooꜗ jʉʉˊ pooˉ kya̱a̱hˊ dsaˉ kya̱a̱yꜗ naˊteeyˉ kaˉlähꜘ apóstol heꜘ, kya̱a̱hˊ juuˈ lluꜗ baˊ. Saꜙ gaꜙka̱a̱yhꜗ, kihꜗ heˉ goyhꜙ teꜗ dsaˉ ku̱u̱ˊ kiyhˈ. 27Maˊ gaꜙllaꜙnääyˋ nëˊtaˊ, naˊjä̱ä̱ˉ dsihꜘ chaˊnëˊ dsaˉtaˊ, heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ sɨɨyhꜙ apóstole heꜘ: 28—¿Ja̱ˈ gaꜙchiihˊ jnäähꜗ hnähꜘ maˊja̱ˉ, moꜙtoꜙ hlë̱ë̱hˋ gaˊ hnähꜘ dsaˉ juuˈ kihꜗ Jesús? Pero heˉ maˉjmeehˊ hnähꜘ, läꜙ gaꜙdsaꜗ jeeˊ jwɨɨˉ Jerusalén laˉ, maˉmiˉtë̱ë̱hˈ hnähꜘ dsaˉ, nʉʉhꜚ kyahꜗ hnähꜘ, hnoohˉ hnähꜘ bä̱ä̱hˊ jnäähꜗ heˉ gaꜙju̱u̱ꜗ dsaˉñʉʉhˉ heꜘ. 29Heˉja̱ˉ gaꜙje̱e̱hˉ Peeˊ juuˈ kihꜗ dsaˉ heꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jñahꜘ apóstole, gaꜙjäyhꜘ: —Jmeeꜙ biiꜗ heˉ miˊteˋ jneˊ kihˈ Dio baˊ, läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ miˊteˋ jneˊ kihꜗ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. 30Dio kya̱a̱ꜗ dsaˉ maˉgyu̱hˉ jnänˋ gaꜙmiꜙji̱i̱yhˋ Jesús hi̱ˉ gaꜙjngëëhꜙ hnähꜘ naˉta̱a̱ꜙ dsohꜘ hmaˉcruꜚ. 31Hi̱ˉ heꜘ naˉ gaꜙlla̱a̱ꜗ Dio Jø̱ø̱hꜗ jwooˈ raˉllu̱u̱ꜗ kiyhꜗ, gaꜙjmä̱ä̱yꜗ dsaˉtaˊ hiꜙ gaꜙhña̱a̱yꜗ lä̱ä̱yꜗ dsaˉ. Läꜙja̱ˉ gaꜙnäyꜗ jwëˈ kihꜗ dsaˉ Israel, mahꜗ dsaˉje̱e̱yh˜ kya̱a̱hˊ Dio hiꜙ läꜙja̱ˉ dsaˉcheˋ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ. 32Heˉja̱ˉ jmeeˊ jnäähꜗ dsooꜘ kihꜗ juuˈ laˉ. Hiꜙ läꜙkye̱ˉ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ jmeeꜙ dsooꜘ kaˉlähꜘ, ja̱ˉbaˊ heˉ gaꜙkwëëhꜗ Dio läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ nʉʉhˊ kiyhˈ. 33Läꜙ maˊ gaꜙnuuꜘ dsaˉtaˊ heꜘ, gaꜙyaꜙjë̱ë̱ˈ dsëyˈ chaˉmiihˉ, hnøøyꜗ maˊ jngëëyhˈ apóstol heꜘ. 34Pero jeeˊ kihˈ dsaˉtaˊ heꜘ maˊ hä̱ä̱ˊ ja̱a̱ˉ fariseo hi̱ˉ maˊ che̱e̱ˉ Gamaliel. Hi̱ˉ heꜘ maˊ la̱a̱ˈ ja̱a̱ˉ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ dsaˉ maˊ jmä̱ä̱y˜ jø̱ø̱hˈ. Gaꜙnooˉ taˉjwohꜗ heꜘ mahꜗ gaꜙjmeeyꜘ madaꜚ heˉ gaꜙhwë̱ë̱ˉ apóstole ko̱ˉhwëëꜘ. 35Mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —Jëëˋ daˊ hnähꜘ dsaˉtaˊ, dsaˉgoon˜ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Israel laˉ. Le̱e̱hꜚ hnähꜘ heeˉ naˉ jmeehˈ hnähꜘ kihꜗ dsaˉ naˉ. 36Miˉdsoohꜚ daˊ hohꜘ hnähꜘ haˉ läꜙ gaꜙlaꜗ jeeˊ jnänˋ jä̱ä̱ˈ. Yaꜙhë̱ë̱ꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉgoo˜ jneˊ hi̱ˉ maˊ che̱e̱ˉ Teuda. Gaꜙjmä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ jø̱ø̱hˈ. Ko̱o̱ˉ kye̱ꜘ hña̱ˉla̱a̱ꜘ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙku̱hꜗ kya̱a̱yhˊ. Pero gaꜙju̱u̱ꜗ dsaˉ heꜘ, hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ nʉʉhˊ kiyhˈ gaꜙsaˊ gaꜙjñeeꜘ. Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙdsa̱a̱ꜗ juuˈ kiyhꜗ. 37Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, ji̱i̱ˉ heˉ gaꜙsoohˈ censo, yaꜙhë̱ë̱ꜗ Juda dsaˉ galileo. Läꜙja̱ˉ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ gaꜙjø̱ø̱hˉ hi̱ˉ heꜘ hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ gaꜙju̱u̱yꜗ hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ kya̱a̱yꜗ gaꜙsaˊ gaꜙjñeeꜘ kaˉlähꜘ. 38Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ tø̱ø̱ꜙ dsaˉ naˉ, waˊ llaˉnääyˋ kiyhˈ. Cherˊmahꜗ nʉʉhꜚ heˉ kye̱yˉ naˉ, laꜗ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ dsaˉ taꜙjmahꜗ, o cherˊmahꜗ hñiiꜘ bihꜗ jmeeyꜙ läꜙnaˉ, lla̱a̱ꜙ baˊ juuˈ naˉ. 39Pero cherˊmahꜗ laꜗ kihꜗ Dio juuˈ heˉ kwayꜙ naˉ, saꜙ läꜙkë̱hˊ hnähꜘ jmɨɨˊ he̱e̱hꜗ hnähꜘ. Le̱e̱hꜚ hnähꜘ, leꜘ gaˉ cheˉ llaˉdsëëhˋ hnähꜘ kihꜗ Dio —gaꜙjähꜘ Gamaliel sɨɨyhꜙ dsaˉtaˊ heꜘ. 40Gaꜙhe̱e̱hˉ baˊ dsaˉtaˊ heꜘ juuˈ heˉ gaꜙhlëëhꜘ Gamaliel ja̱ˉ. Ja̱ˉgaˊ gaꜙtëëyˉ kaˉlähꜘ apóstole heꜘ, gaꜙkwayꜘ kihꜗ hiꜙ gaꜙjʉʉyhꜗ kihꜗ mahꜗ moꜙsoꜙ hlëëhꜗ gyihꜗ kihꜗ Jesús. Ja̱ˉgaˊ gaꜙtø̱ø̱yꜗ. 41Maˊ gaꜙhwë̱ë̱ˉ apóstole chaˊnëˊ dsaˉtaˊ heꜘ, maˊ cha̱a̱ˉ bihꜗ lluꜗ. Jë̱ë̱ˉ baˊ dsëyˈ kihꜗ heˉ gaꜙkwaꜘ Dio jwëˈ heˉ gaꜙjëëyꜗ wɨɨꜘ kwa̱a̱t˜ kihꜗ Jesús. 42Läꜙjëꜙ jmɨɨˊ baˊ saꜙ maˊ tʉy˜ miˉtë̱ë̱yꜙ dsaˉ hiꜙ kwayꜙ juuˈ kihꜗ Jesús hi̱ˉ jäyhꜘ la̱a̱ꜗ Cristo. Läꜙja̱ˉ maˊ jmeeyꜙ hooˊ naˊhiiˋ kihˈ gwahꜙ hiꜙ chaˊnehꜙ kihꜗ dsaˉ kaˉlähꜘ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\