Hebreos 4

1Heˉja̱ˉ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ chaˉ jwëˈ jnänˋ he̱hꜗ jneˊ jeeˊ te̱e̱yhˉ dsëyꜗ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙbä̱ä̱yhˉ hñiiyꜘ, hnøøꜗ le̱e̱hꜚ hnähꜘ, leꜘ gaˉ cheˉ ko̱ˉlla̱a̱ˊ hnähꜘ saꜙ gaꜙhe̱hꜗ hnähꜘ jeeˊ ja̱ˉ. 2Jëëhꜘ, jnäˋ jneˊ kaˉlähꜘ maˉkwayꜘ baˊ juˈhmëëꜘ läꜙko̱o̱ˉ juuˈ heˉ gaꜙhyohꜗ dsaˉ heꜘ. Pero saꜙ gaꜙjmääꜘ taˊ niꜙ miihˉ kiyhꜗ läꜙ maˊ gaꜙnuuyꜘ juuˈ ja̱ˉ. Ko̱o̱ˉ gaꜙnuuyꜘ baˊ, saꜙ gaꜙläꜙhe̱e̱yꜘ. 3Waˊ dsaˊtoohnˊ jeeˊ te̱e̱hˊ jneˊ dsënˉ hi̱ˉ maˉdsooꜘ dsëꜗ, läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjäyhꜘ: Heˉja̱ˉ gaꜙtä̱ä̱nˋ hñiinꜙ maˊ gaꜙyaꜙjë̱ë̱ˈ dsënꜙ kya̱a̱hˊ dsaˉ heꜘ: “Saꜙ he̱yhꜗ jeeˊ te̱e̱hˊ dsënꜙ”, gaꜙjähꜘ Dio. Hiꜙ maˉlaꜙ maˉjmeeꜘ Dio jmɨˉgyʉʉꜙ, maˉnaˉhñaaˈ baˊ taˊ kiyhˈ. 4Jëëhꜘ jeeˊ llahꜗ, naˉsɨɨˉ juuˈ kiyhꜗ, hlëëhꜙ kihꜗ gyiiꜗ jmɨɨˋ: Hiꜙ gaꜙte̱e̱hˉ Dio dsëꜗ maˊ gaꜙlaꜗ taˊ kiyhˈ jeeˊ gaꜙtëꜘ gyiiꜗ jmɨɨˋ. 5Hiꜙ ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ naˉsɨɨˉ: Saꜙ he̱yhꜗ jeeˊ te̱e̱hnˊ dsënꜙ. 6Heˉ läꜙja̱ˉ, ñeˊ jneˊ hnøøꜗ gaˊ dsaˉta̱a̱hˋ ko̱ˉlla̱a̱ˊ jeeˊ ja̱ˉ. Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙnuuꜘ läꜙ maˊ toˉnëˊ, saꜙ gaꜙta̱a̱yhˋ, kihꜗ heˉ saꜙ gaꜙjmeeyꜘ heˈ juuˈ kihꜗ Dio. 7Maˉngëëꜘ chaˉmiihˉ ji̱ˉñeˉ, ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙtø̱ø̱ꜗ Dio hihꜙ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ mahꜗ jmeeꜗ dsaˉ heˈ kiyhꜗ. Gaꜙngëëꜗ David juuˈ kihꜗ dsaꜙ, läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ Dio: Cherˊmahꜗ naꜗ nuuhˈ hnähꜘ juuˈ kiyhꜗ, taꜙ jmeeˉ hnähꜘ hwehˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ. 8Niꜙ saꜙ gaꜙta̱a̱hˋ dsaˉ hwaꜗ kihꜗ läꜙko̱o̱ˉ maˊ gyaˈ Josué. Jëëhꜘ, waˊraˉ jähꜘ kihꜗ gaꜙkwaꜘ Josué jeeˊ maˊ te̱e̱hꜙ dsaˉ dsëꜗ, saꜙ maˊ hlëëhˈ gaˊ Dio läꜙhmëëꜘ kihꜗ jyohꜘ jmɨɨˊ. 9Heˉja̱ˉ jneˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ jwɨɨˉ kihꜗ Dio, maˉchaˉ baˊ jnänˋ jeeˊ te̱e̱hˊ jneˊ dsënˉ. 10Jëëhꜘ, hi̱ˉ maˉhe˜ te̱e̱hˉ dsëꜗ kya̱a̱hˊ Dio, läꜙja̱ˉ te̱e̱yhˉ dsëyꜗ kihꜗ taˊ heˉ maˉjmeeyꜘ, läꜙko̱o̱ˉ te̱e̱hˉ Dio dsëꜗ kihꜗ taˊ heˉ gaꜙjmeeyꜘ. 11Waˊ jmeenˊ biiˈ dsaˊtoohnˊ jeeˊ te̱e̱hˊ jneˊ dsënˉ, mahꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ waˊ tä̱hˉ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙta̱hꜘ hi̱ˉ saꜙ gaꜙjmeeꜘ heˈ juuˈ kihꜗ Dio jä̱ä̱ꜗ. 12Jëëhꜘ, juuˈ kihꜗ Dio naˊji̱i̱hꜙ hiꜙ chaˉ beꜘ kihꜗ. Heˉ dsoo˜ ñiihˊ gaˊ läꜙko̱hꜘ gaˊ ñeˈtuuhꜚ heˉ naˉjniiˊ läꜙto̱ꜘ jwooˈ. Dsaˉheꜘ läꜙ gaꜙtëꜘ nehꜙ tuhˉdsëˉ jneˊ jeeˊ häˊ jmɨˉlleꜘ, jñih˜ hʉʉˊdsëˉ heˉ kye̱ˊ jneˊ hiꜙ jñih˜ heˉ he̱e̱ꜘ dsëˉ jneˊ. 13Niꜙ ko̱o̱ˉ heˉ naˉlaꜚ kihꜗ Dio saꜙ leꜘ dsaˉhmääˋ chaˊnëyˊ. Gaꜙläꜙjëꜙ baˊ naˊjnäꜘ kihꜗ hi̱ˉ të̱ë̱ˉ jneˊ dsaˊngëënˊ kwa̱a̱t˜ jnänˋ. 14Jesús, Jo̱o̱ꜘ Dio, la̱a̱yꜗ jnänˋ ja̱a̱ˉ jmiˉdsaˉ hi̱ˉ jø̱ø̱hˈ gaˊ hi̱ˉ gyaꜗ yaꜙjwɨɨꜗ. Heˉja̱ˉ jmeeꜙ biiꜗ jnänˋ dsaˊtoohnˊ ko̱o̱ˉ hwehˉ jwëˈ heˉ maˉtøøhnˊ. 15Jëëhꜘ, jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ hi̱ˉ chehꜗ nëˊ jnänˋ kyʉʉh˜ bihꜗ jmeeyꜗ jø̱hˉ dsëyꜗ maˊ saꜙ chaˉ beꜘ jnänˋ. Jëëhꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ ka̱˜ dsëˉ jneˊ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ gaꜙka̱ꜗ dsëyꜗ kya̱a̱hˊ naˉkuˊ naˉngɨɨˈ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Pero niꜙ läꜙja̱ˉ saꜙ gaꜙjmeeyꜘ niꜙ ko̱o̱ˉ heˉ hlɨɨhˈ. 16Heˉja̱ˉ kya̱a̱hˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ heˉ maˉchaˉ jnänˋ kya̱a̱hˊ jmiˉdsaˉ heꜘ, saꜙ waˊ ga̱hꜗ jneˊ yaˊnøønˈ kihꜗ Dio hi̱ˉ lluꜗ dsëꜗ mahꜗ läꜙja̱ˉ läˉñihꜘ dsëyꜗ jneˊ, hiꜙ kwayꜗ beꜘ jnänˋ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ llaˉkya̱a̱ꜗ jneˊ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\