Santiago 4

1¿Haˉ taꜙ gwaꜘ heˉ te̱ˉjë̱ë̱hꜘ hnähꜘ? Kihꜗ heˉ he̱e̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ heˉ gaˊ chaˉ, heˉ ja̱ˉ baˊ naˉ jmeeꜙ jwɨɨhˋ kyahˈ hnähꜘ. 2Chaˉ heˉ hnoohˉ hnähꜘ pero saꜙ të̱ë̱hꜗ hnähꜘ. Jngëëhꜙ hnähꜘ dsaˉ hiꜙ jmeehˉ hnähꜘ biiꜗ le̱hꜙ hnähꜘ heˉ chaˉ kiyhꜗ pero saꜙ të̱ë̱hꜗ hnähꜘ. Tiˉchoohˉ hnähꜘ juuˈ, hiꜙ tiˉhneeꜙ hnähꜘ. Saꜙ maˉhñah˜ hnähꜘ heˉ hnoohˉ hnähꜘ, jëëhꜘ saꜙ maˉngɨɨhˊ hnähꜘ kihꜗ Dio. 3Hiꜙ waˊraˉ gaꜙngɨɨhˊ hnähꜘ kihꜗ Dio, saꜙ hñahꜙ hnähꜘ. Jëëhꜘ saꜙ ngɨɨhˊ hnähꜘ kya̱a̱hˊ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ, ko̱o̱ˉ hnoohˉ hnähꜘ läꜙ tɨh˜ hohꜘ hnähꜘ hñaahꜗ baˊ. 4Hnähꜘ dsaˉmëꜘ dsaˉñʉʉhˉ, ¿heˉlaˈ maˉläˉø̱ø̱ꜘ hnähꜘ kihꜗ Dio? ¿Cheˊ saꜙ ñehˊ hnähꜘ moꜙsoꜙ jwa̱hꜘ hnähꜘ kya̱a̱yhˊ, cherˊmahꜗ hnoohꜘ gaˊ hnähꜘ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ? Jëëhꜘ, hi̱ˉ hnoohˉ gaˊ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, moꜙsoꜙ jwa̱yhꜘ kya̱a̱hˊ Dio. 5¿Cheˊ la̱a̱hꜘ hnähꜘ, ko̱o̱ˉ taˉjähꜘ baˊ juuˈ kihꜗ Dio heˉ lleˋ läꜙlaˉ: “Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ kihꜗ Dio heˉ kya̱a̱hˊ jneˊ, hnääyꜗ jneˊ chaˉmiihˉ, saꜙ hnøøyꜗ kye̱ˊ jneˊ jyohꜘ jwëˈ”? 6Pero chaˉmiihˉ jmeeꜙ Dio lluꜗ dsëꜗ kya̱a̱hˊ jneˊ. Heˉja̱ˉ jähꜘ juuˈ kiyhꜗ läꜙlaˉ: “Dio jneꜙ jwëˈ kihꜗ hi̱ˉ jmä̱ä̱˜ hñiiꜘ jø̱ø̱hˈ, pero lluꜗ baˊ dsëyˈ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ hwa̱a̱ˊ.” 7Waˊ nʉʉhˊ hnähꜘ kihꜗ Dio. Taꜙ kwaˉ jwëˈ kihꜗ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ ka̱a̱yhꜗ hnähꜘ, läꜙja̱ˉ baˊ läꜙø̱ø̱yꜘ kyahꜗ hnähꜘ. 8Yaˉnääꜘ hnähꜘ kihꜗ Dio hiꜙ Dio miˉjä̱yhꜙ kyahꜗ hnähꜘ. Hnähꜘ hi̱ˉ jmeeꜙ dsoˊkyeˉ, hnøøꜗ naˉjngëëˈ hnähꜘ. Hiꜙ hnähꜘ hi̱ˉ jmeeꜙ to̱ꜗ dsëꜗ, waˊ laˈ ko̱o̱ˉ baˊ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ hnähꜘ. 9Kɨˊhoohˊ hnähꜘ läꜙji̱i̱hˈ cha̱a̱hꜗ hohꜘ hnähꜘ. Llaꜚ heˉ ngɨɨhˈ hnähꜘ, hnøøꜗ hoohˊ hnähꜘ baˊ. Llaꜚ heˉ cha̱a̱ˉ hnähꜘ lluꜗ, waˊ tiˉmeehˉ hohꜘ hnähꜘ. 10Waˊ hwa̱a̱hˊ hnähꜘ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, mahꜗ jmä̱ä̱yꜗ hnähꜘ ka̱a̱hˊ. 11Ø̱ø̱hnꜗ, taꜙ chaˉhä̱ä̱˜ hnähꜘ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ. Hi̱ˉ chaˉhä̱ä̱˜ ø̱ø̱hꜚ, o ka̱y˜ kwa̱a̱t˜ kiyhꜗ, hi̱ˉ heꜘ chaˉhä̱ä̱˜ ley, hiꜙ ka̱y˜ kwa̱a̱t˜ kihꜗ ley. Heˉja̱ˉ cherˊmahꜗ ka̱hˉ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kihꜗ ley, heˉ jmä̱ä̱hꜙ hñaahꜗ jwëëꜚ baˊ ja̱ˉ, llaꜚ heˉ maˊ høøhꜗ hnähꜘ ley. 12Ja̱a̱ˉ baˊ hi̱ˉ gaꜙllaꜘ ley, ja̱a̱ˉ baˊ hi̱ˉ naˉngëˈ jwëˈ lä̱ä̱yꜗ dsaˉ hiꜙ naˉngëyˈ jwëˈ he̱e̱yꜗ dsaˉ. Pero hnähꜘ, heeˉ la̱a̱hꜗ hnähꜘ mahꜗ ka̱hˈ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kihꜗ jñahꜘ. 13Nʉʉˉ daˊ hnähꜘ hi̱ˉ jähꜘ: “Naꜗ o høꜗ dsaˊnøøˈ jnäähꜗ dsaˊjmeeˊ jnäähꜗ taˊ jeeˊ jyohꜘ jwɨɨˉ. Jeeˊ ooꜙ jä̱ˊ jnäähꜗ ko̱o̱ˉ ñeˉ, jmeeˊ jnäähꜗ miihˉ taˊ hnɨɨꜙ mahꜗ le̱hꜙ jnäähˈ chaˉmiihˉ kuuˊ”, jwahꜘ hnähꜘ. 14Pero saꜙ ñehˊ hnähꜘ heeˉ naˉ leꜘ kyahꜗ hnähꜘ høꜗ, cheˊ cha̱a̱ˉ ju̱u̱hꜘ hnähꜘ. ¿Cheˊ saꜙ kye̱ˊ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ heˉ la̱a̱hꜗ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ jmɨɨˉ hmooˊ heˉ gwaꜘ ko̱ˉhwëëꜘ mahꜗ dsaˉä̱ä̱hꜗ kaˉlähꜘ? 15Llaꜚ heˉ maˉjwahꜘ hnähꜘ läꜙja̱ˉ, jwahˈ hnähꜘ läꜙlaˉ baˊ: “Cherˊmahꜗ jähꜘ Dio cha̱a̱ˉ gaˊ jneˊ, jmeeˊ baˊ jneˊ heeˉ gaˊ hnøøˈ leꜘ.” 16Pero kya̱a̱hˊ heˉ hlëëhˊ hnähꜘ, heˉ jmä̱ä̱hꜙ hnähꜘ hñaahꜗ ka̱a̱hˊ baˊ naˉ. Läꜙjëꜙ juuˈ ta̱a̱hꜗ läꜙnaˉ, laꜗ hlɨɨhˈ. 17Hi̱ˉ lihꜙ jmeeꜗ heˉ lluꜗ, mahꜗ saꜙ jmeeyꜙ, heˉ jmeeyꜙ dsoˊkyeˉ baˊ ja̱ˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\