San Juan 18

1Maˉngëëꜘ maˉhlëëhꜘ Jesús läꜙja̱ˉ, jnäähˈ discípulo gaꜙnøøꜗ jnäähˈ kya̱a̱yhˊ taꜙ hngaahˋ ko̱ˉta̱a̱ˉ kihꜗ ko̱o̱ˉ jmɨɨˉ heˉ che̱e̱ˉ Cedrón. Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙtoohˋ jnäähꜗ kya̱a̱yhˊ jeeˊ naˉjnääˊ chaahˈ hmaˉ kihꜗ dsaꜙ. 2Juda kaˉlähꜘ, hi̱ˉ gaꜙhnëëꜗ Jesús, maˊ kyʉʉyh˜ läꜙka̱a̱ˉ jeeˊ ja̱ˉ, jëëhꜘ chaˉmiihˉ ji̱i̱h˜ naˊnøøˈ jnäähꜗ discípulo kya̱a̱hˊ Jesús taꜙ ja̱ꜙ. 3Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙllooꜗ Juda, maˊ jä̱ä̱ꜙ ko̱o̱ˉ nääꜗ hløøꜘ, kya̱a̱hˊ ko̱ˉlla̱a̱ˊ pooˉ hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ hiꜙ hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ fariseo. Gaꜙllaꜙnääyꜗ jeeˊ ja̱ˉ, chooyꜙ jeˉ, kye̱yˉ hmaˉ lleˋ jeˉ. Kye̱ˉ hi̱ˉ kye̱ˉ ñeˈ, kye̱ˉ hi̱ˉ kye̱ˉ hmaˉ. 4Pero maˉñeˉ baˊ Jesús läꜙjëꜙ goˉteˈ, heeˉ naˉ jäꜙ nëˊ kiyhˈ. Mahꜗ yaꜙhë̱ë̱yꜗ taꜙ chaˊnëˊ hiꜙ gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ kihꜗ dsaˉ heꜘ: —¿Hi̱i̱ˉ naˉ hnaahꜙ hnähꜘ? 5—Maˉyaˉnøøꜗ jnäähˈ, hnäähꜙ jnäähˈ Jesús, dsaˉ cha̱a̱ˉ Nazaret —gaꜙjähꜘ dsaˉ heꜘ. —Jnäꜘ heꜘ —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ. Jeeˊ ja̱ˉ maˊ hä̱ä̱ˊ Juda kaˉlähꜘ, hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ Jesús kihꜗ dsaˉ heꜘ. 6Läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙjähꜘ Jesús “jnäꜘ heꜘ”, gaꜙtëëˉ dsaˉ heꜘ hñiiꜘ taꜙ kaˊluuˊ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙsa̱a̱yꜗ hwaꜗ. 7Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙngɨɨꜘ Jesús juuˈ kiyhꜗ: —¿Hi̱i̱ˉ baˊ naˉ hnaahꜙ hnähꜘ? —gaꜙjäyhꜘ. —Jesús, dsaˉ cha̱a̱ˉ Nazaret —gaꜙjähꜘ dsaˉ heꜘ. 8—¿Ja̱ˈ maˉjwë̱ë̱hꜗ baˊ hnähꜘ, jnäꜘ heꜘ? Cherˊmahꜗ jnäꜘ hnaahꜙ hnähꜘ, kwaˊ jwëꜗ waˊ llaˉnääˋ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ laˉ —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ. 9Heˉ laˉ gaꜙlaꜗ mahꜗ läꜙteꜗ heˉ gaꜙjähꜘ Jesús: “Tääˋ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙkwë̱ë̱hˋ jnäꜘ, niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ heꜘ saꜙ dsaˉhë̱ë̱ꜗ.” 10Heˉja̱ˉ gaꜙlleˉ Peeˊ ñeˈ kihꜗ mahꜗ gaꜙku̱yꜘ loˉgwaˊ jwooˈ raˉllu̱u̱ꜗ kihꜗ Malco, hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ taˊheꜗ kihꜗ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ. 11Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ Peeˊ: —Tøøhˈ ñeˈ kyahꜗ nehꜙ looˉ kihꜗ. ¿Ja̱ˈ jmeeꜙ biiꜗ kinꜙ jëënꜚ heˉ wɨɨꜘ laˉ läꜙko̱o̱ˉ madaꜚ heˉ gaꜙjmeeꜘ Tääˋ kinꜙ? 12Ja̱ˉgaˊ ngooˈ jʉʉˊ hløøꜘ kya̱a̱hˊ hløøꜘ kya̱a̱yꜗ hiꜙ kya̱a̱hˊ pooˉ kya̱a̱ꜗ dsaˉ judiu heꜘ, mahꜗ gaꜙsa̱a̱yhꜗ Jesús gaꜙhñu̱u̱yꜗ. 13Toˉnëˊ naˊjä̱ä̱yˉ chaˊnëˊ Aná, hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ dsoꜗjmiꜙ Caifá. Caifá heꜘ maˊ kye̱ˉ nëˊ kihˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ jmiˉdsaˉ ji̱i̱ˉ ja̱ˉ. 14Hi̱ˉ heꜘ naˉ, hi̱ˉ gaꜙta̱a̱hˉ dsaˉ judiu juuˈ jä̱ä̱ꜗ, gaꜙsɨɨyhꜙ heˉ jmeeꜙ biiꜗ ju̱u̱ꜘ ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ kihꜗ jwɨɨˉ goo˜ jneˊ. 15Maˊ lle̱e̱ˋ Peeˊ kaahˋ kihˈ Jesús kya̱a̱hˊ jñahꜘ gaˊ discípulo. Discípulo heꜘ maˊ kyu̱u̱ꜙ baˊ dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ jmiˉdsaˉ. Heˉja̱ˉ gaꜙheyꜗ kya̱a̱hˊ Jesús jeeˊ laˈ hoˊhneꜚ kihꜗ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ heꜘ. 16Pero taꜙ kaˊhneꜚ kihꜗ hoˊhaahˊ ja̱ˉbaˊ maˊ chehˈ Peeˊ. Ja̱ˉgaˊ yaꜙhë̱ë̱ꜗ hi̱ˉ jñahꜘ discípulo heꜘ, hi̱ˉ maˊ kyu̱u̱ꜙ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ mahꜗ gaꜙhlëëyhꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ maˊ høøꜙ hoˊhaahˊ ja̱ˉ. Ja̱ˉgaˊ gaꜙta̱a̱yhˉ Peeˊ taꜙ chaˊnehꜙ. 17Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ dsaˉmëꜘ heꜘ sɨɨyhꜙ Peeˊ: —¿Ja̱ˈ hneˉ kaˉlähꜘ la̱a̱hꜗ discípulo kya̱a̱ꜗ dsaˉñʉʉhˉ ooꜙ? —Ja̱ꜙ heꜘ jnäꜘ —gaꜙjähꜘ Peeˊ. 18Jmɨɨˊ ja̱ˉ maˊ jmeeꜙ gyʉʉꜘ. Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jmeeꜙ taˊheꜗ jeeˊ ja̱ˉ kya̱a̱hˊ pooˉ, gaꜙje̱e̱yhꜗ jeˉ mahꜗ gaꜙta̱a̱yhˋ llooyh˜. Jeeˊ ja̱ˉ maˊ chehˈ Peeˊ kaˉlähꜘ, llooh˜ jeˉ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ. 19Gaꜙløøꜗ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ ngɨɨꜙ juuˈ kihꜗ Jesús, hi̱ˉ gaˊ heꜘ hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ discípulo kya̱a̱yꜗ, hiꜙ haˉ naˉ maˊ tä̱ä̱yhˊ. Hiꜙ maˊ ngɨɨyꜙ juuˈ kiyhꜗ haˉ läꜙ laꜗ juuˈ heˉ maˊ kwayꜙ. 20Heˉja̱ˉ gaꜙje̱e̱hˉ Jesús juuˈ kiyhꜗ: —Jnäꜘhäꜘ goˉteˈ gaꜙhlë̱ë̱hnˋ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. Maˊ hlë̱ë̱hˊ jnihꜘ tä̱ä̱ꜘ nehꜙ gwahꜙ mähˉ hiꜙ jeeˊ chihˈ gwahꜙ jʉʉhˉ jeeˊ dsaˉku̱hꜗ dsaˉgoo˜ jneˊ. Niꜙ ko̱o̱ˉ saꜙ gaꜙhlëëhnˋ jeeˊ naˉhmääˊ. 21¿Heˉlaˈ ngɨɨhˊ juuˈ kinꜙ? Ngɨɨˊ juuˈ kihꜗ hi̱ˉ gaꜙnuuꜘ baˊ, mahꜗ jäyhꜙ heˉ naˉ gaꜙjwahnꜗ. Hi̱ˉ heꜘ baˊ ñeˉ läꜙjëꜙ heeˉ naˉ gaꜙhlëëhnˋ. 22Läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙjähꜘ Jesús läꜙja̱ˉ, ja̱a̱ˉ pooˉ kya̱a̱ꜗ dsaˉ heꜘ hi̱ˉ maˊ chehˈ kooꜘ jeeˊ ja̱ˉ, gaꜙjnooyꜗ moˉnëˊ Jesús. —¿Cheˊ läꜙnaˉ baˊ ji̱i̱hˊ juuˈ kihꜗ dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ jmiˉdsaˉ? —gaꜙjähꜘ pooˉ heꜘ sɨɨyhꜙ. 23—Cherˊmahꜗ maˉhlëëhnˋ hlɨɨhˈ, chiihˊ jnäꜘ heeˉ naˉ heˉ hlɨɨhˈ maˉyaˉhɨɨ˜ hoonꜙ. Hiꜙ cherˊmahꜗ maˉhlëëhnˋ baˊ jnäꜘ juˈdsooꜘ, ¿heˉlaˈ jnoohꜘ kinꜙ? —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ. 24Heˉja̱ˉ naˉhñuuhˊ Jesús gaꜙche̱e̱ꜗ Aná chaˊnëˊ Caifá, dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ jmiˉdsaˉ. 25Läꜙ maˉchehꜗ ja̱ˉbaˊ Peeˊ llooh˜ jeˉ, mahꜗ gaꜙjähꜘ dsaˉ sɨɨyhꜙ: —¿Ja̱ˈ hneˉ la̱a̱hꜗ ja̱a̱ˉ discípulo kya̱a̱yꜗ? —Ja̱hꜙha̱ˈ, ja̱ꜙ heꜘ jnäꜘ —gaꜙjähꜘ Peeˊ. 26Mahꜗ gaꜙhlëëhꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ taˊheꜗ kihꜗ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ, hi̱ˉ la̱a̱ꜗ miihˉ ø̱ø̱hꜚ hi̱ˉ gaꜙku̱ꜘ Peeˊ loˉgwaˊ heꜘ, gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ kihꜗ Peeˊ: —¿Ja̱ˈ gaꜙjë̱ë̱nꜙ hneˉ kya̱a̱yhˊ, jeeˊ naˉjnääˊ chaahˈ hmaˉ? —gaꜙjäyhꜘ sɨɨyhꜙ Peeˊ. 27Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙjuuꜗ Peeˊ, hiꜙ läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙhoohꜗ chaahˊ dsooˈ. 28Ja̱ˉgaˊ gaꜙlle̱e̱ˉ dsaˉ Jesús kihꜗ Caifá mahꜗ gaꜙjä̱ä̱yꜗ taꜙ nëˊtaˊ kihˈ Pilato. Hor˜ ja̱ˉ maˉngooꜗ gaꜙjnäꜗ. Saꜙ gaꜙta̱a̱hˋ dsaˉ judiu chaˊnehꜙ nëˊtaˊ ja̱ˉ mahꜗ saꜙ miˉsa̱yhꜘ hñiiyꜘ. Jëëhꜘ, saꜙ maˊ leꜘ maˊ høøyˈ jmɨɨˊ heˉ ku̱hˉ dsaˉ borrego mähꜗ, waˊraˉ jähꜘ kihꜗ gaꜙta̱a̱yhˋ jeeˊ ja̱ˉ. 29Heˉja̱ˉ yaꜙhë̱ë̱ꜗ Pilato kaˊhneꜚ taꜙ jeeˊ maˊ tä̱ä̱yhˊ ja̱ˉ mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —¿Heeˉ dsooˊ bä̱ä̱hˊ hnähꜘ dsaˉ laˉ? —gaꜙjähꜘ Pilato. 30—Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ hlë̱ë̱hˈ dsaˉ naˉ, saꜙ chaˉ heˉ kihꜗ maˉngëëˊ jnäähꜗ jaˊgoohˉ —gaꜙjähꜘ dsaˉ heꜘ sɨɨyhꜙ Pilato. 31—Teeˋ baˊ hnähꜘ kyahꜗ, llaˊ hnähꜘ taˊ kiyhˈ, läꜙko̱o̱ˉ lleˋ ley kyahꜗ hnähꜘ —gaꜙjähꜘ Pilato sɨɨyhꜙ. —Pero saꜙ naˉngëˈ jnäähꜗ jwëꜗ, jngëëhˊ jnäähꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ dsaˉ —gaꜙjähꜘ dsaˉ judiu heꜘ. 32Läꜙja̱ˉ gaꜙläꜙteꜗ juuˈ kihꜗ Jesús läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙjäyhꜘ haˉ läꜙ kya̱a̱hˊ maˊ ju̱u̱yꜘ. 33Ja̱ˉgaˊ gaꜙheꜗ Pilato taꜙ chaˊnehꜙ nëˊtaˊ kihˈ mahꜗ gaꜙtëëyhꜗ Jesús, gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ kiyhꜗ: —¿Cheˊ hneˉ heꜘ dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ dsaˉ judiu? —gaꜙjäyhꜘ. 34—¿Cheˊ heˉ hlëëhˊ kyahˈ hñaahꜗ heˉ jwahꜘ läꜙnaˉ, o cheˊ heˉ maˉhlëëhꜘ jñahꜘ kiꜙ jnäꜘ? —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ. 35—Ja̱ꜙ heꜘ dsaˉ judiu jnäꜘ. Dsaˉgoohꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉka̱a̱hˊ kya̱a̱ˈ jmiˉdsaˉ, hi̱ˉ heꜘ baˊ naˉ maˉngëëꜗ hneˉ taꜙ kinꜙ. ¿Heeˉ maˉjmeehˊ? —gaꜙjähꜘ Pilato sɨɨhꜙ Jesús. 36—Ja̱ꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ jmeeꜙ jnäꜘ hihꜙ. Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ jmeeꜙ jnäꜘ hihꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, hi̱ˉ cha̱a̱ˈ kaahˋ kinꜙ saꜙ kwayꜗ jwëˈ ngëëꜗ dsaˉ jnäꜘ kihꜗ dsaˉgoon˜ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ taˊ. Pero saꜙ jmeeꜙ jnäꜘ hihꜙ jeeˊ laˉ —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ. 37—¿Cheˊ maꜙraꜙ heˉ la̱a̱hꜗ hneˉ rey ja̱ˉ? —gaꜙjähꜘ Pilato. —Hneˉ baˊ jwahꜘ, jnäꜘ la̱a̱nꜗ rey. Kihꜗ heˉ laˉ baˊ gaꜙläꜙcha̱a̱nꜙ, hiꜙ janꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ mahꜗ jmeenꜙ juˈdsooꜘ baˊ. Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ juˈdsooꜘ, nuuyˉ juuˈ kinꜙ —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ. 38—¿Heeˉ ja̱ˉ, heˉ laꜗ juˈdsooꜘ? —gaꜙjähꜘ Pilato. Läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙjäyhꜘ läꜙja̱ˉ, yaꜙhë̱ë̱yꜗ ngooyꜗ taꜙ jeeˊ maˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ judiu, mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ: —Niꜙ ko̱o̱ˉ heˉ hlɨɨhˈ saꜙ maˉjnøøhn˜ kiyhꜗ. 39Läꜙjëꜙ ji̱i̱h˜ maˊ tëˉ jmɨɨˊ heˉ ku̱hˉ dsaˉ borrego mähꜗ, të̱ë̱hˈ hnähꜘ lä̱ä̱nˊ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ tɨh˜ hohꜘ hnähꜘ hi̱ˉ hä̱ä̱ˊ nehꜙñeˈ. Hnähꜘ dsaˉ judiu, ¿cheˊ hnoohˉ hnähꜘ mahꜗ lä̱ä̱nˊ rey kya̱a̱hꜗ hnähꜘ? 40Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ gaꜙtoohꜗ mɨɨhˊ, gaꜙjäyhꜘ: —Taꜙ lä̱ä̱ˋ dsaˉ naˉ. Lä̱ä̱ˋ Barrabá baˊ. Barrabá heꜘ maˊ la̱a̱ˈ ja̱a̱ˉ dsaˉhɨ̱ɨ̱ˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\