San Marcos 3

1Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙheꜗ Jesús nehꜙ gwahꜙ kihꜗ dsaˉ judiu. Jeeˊ ja̱ˉ maˊ hä̱ä̱ˊ ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ maˉläˉki̱i̱ꜙ ko̱o̱ˉ maˉgooˉ. 2Dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ nehꜙ gwahꜙ ja̱ˉ, maˊ tä̱ä̱y˜ Jesús, jëëy˜ cheˊ miˉhlä̱ä̱yꜘ dsaˉ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ mahꜗ läꜙja̱ˉ maˊ leꜘ maˊ hnɨɨyˈ kiyhꜗ. 3Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨhꜙ dsaˉdsaahˊ heꜘ: —Nooˉ daˊ jeeˊ to̱ꜗdsaahˋ laˉ. 4Hiꜙ gaꜙngɨɨꜘ Jesús juuˈ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jeeˊ ja̱ˉ: —¿Heeˉ naˉ naˉngëˈ jneˊ jwëˈ jmeenˊ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ, cheˊ heˉ lluꜗ o cheˊ heˉ hlɨɨhˈ? ¿Cheˊ lluˈ te̱e̱hˊ jneˊ dsaˉ o cheˊ waˊ ju̱u̱ꜘ baˊ kihˈ? Tiˊsɨ̱hꜘ baˊ gaꜙta̱a̱hˋ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ heꜘ. Niꜙ ko̱o̱ˉ moꜙsoꜙ gaꜙngɨɨyꜘ. 5Mahꜗ gaꜙjëëꜗ Jesús taꜙ jeeˊ maˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ. Gaꜙläꜙlle̱e̱yꜘ kya̱a̱yhˊ hiꜙ jaꜗ meehˉ dsëyꜗ kaˉlähꜘ kihꜗ heˉ hwehˉ dsëꜗ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jeeˊ ja̱ˉ. Heˉja̱ˉ gaꜙsɨɨyhꜙ dsaˉñʉʉhˉ heꜘ: —Nɨɨhˋ daˊ goohˉ naˉ. Cha̱hꜘ baˊ gaꜙnɨɨhꜗ dsaˉñʉʉhˉ heꜘ maˉgooˉ, hiꜙ gaꜙjä̱ꜗ goˉte˜ gooyˉ ja̱ˉ. 6Pero maˊ gaꜙhwë̱ë̱ˉ fariseo jeeˊ ja̱ˉ, gaꜙta̱a̱yhˋ juuˈ kweeˉ kya̱a̱hˊ dsaˉ kya̱a̱ꜗ Herode haˉ läꜙ jeeˊ maˊ jngëëyhˈ Jesús. 7Yaꜙhë̱ë̱ꜗ Jesús kaˉlähꜘ ngooyꜗ chaˊhooˊ jmɨˉjʉʉhˉ heˉ hlaˉ hwaꜗ Galilea kya̱a̱yhˊ discípulo kya̱a̱yꜗ hiꜙ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ cha̱a̱ˉ jeeˊ ja̱ˉ gaꜙnääꜗ kaahˋ kiyhˈ. 8Läꜙ maˊ gaꜙnuuꜘ dsaˉ läꜙjëꜙ heˉ jmeeꜙ Jesús, gaꜙllaꜙnääꜗ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ hwaꜗ Judea, hiꜙ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Jerusalén, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ hwaꜗ Idumea, hiꜙ läꜙja̱ˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ hngaahˋ jmɨɨˉ Jordán kaˉlähꜘ, hiꜙ läꜙkye̱ˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ jwɨɨˉ Tiro hiꜙ Sidón. 9Kihꜗ heˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ, heˉja̱ˉ gaꜙjmeeyꜘ madaꜚ kihꜗ discípulo kya̱a̱yꜗ, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Goˉjmeeˊ jäˊ ko̱o̱ˉ naˊmooꜘ gyanˋ, ngooꜗ kyaˉhlä̱ä̱h˜ dsaˉ jnäꜘ jeeˊ laˉ. 10Jëëhꜘ, jwë̱ë̱ꜘ hi̱ˉ dsaahˊ maˉmiˉhlä̱ä̱yꜘ jä̱ä̱ꜗ, heˉja̱ˉ gaꜙllaꜙnääꜗ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉdsaahˊ jeeˊ maˊ gyayˈ, maˊ jmeeꜙ dsaˉ biiꜗ maˊ su̱ˈ miihˉ chaˊgooyˉ kihꜗ Jesús. 11Hiꜙ maˊ tä̱ä̱hˊ gaˊ jñahꜘ dsaˉ hi̱ˉ maˊ kye̱ˉ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ. Maˊ gaꜙjë̱ë̱yꜗ Jesús, gaꜙju̱u̱yhꜗ jnëyˊ chaˊnëˊ Jesús maˊ hooyh˜ ki̱ˉga̱a̱ˉ maˊ jäyhꜘ: —Hneˉ la̱a̱hꜗ Jo̱o̱ꜘ Dio. 12Heˉja̱ˉ gaꜙjʉʉhꜗ Jesús kihꜗ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ mahꜗ saꜙ miˉjnääyꜙ juuˈ heˉ la̱a̱ꜗ Jesús Jo̱o̱ꜘ Dio. 13Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙwɨɨꜗ Jesús lleˊko̱hꜘ hiꜙ gaꜙtëëyhꜗ ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙtɨhꜗ dsëyꜗ hiꜙ gaꜙnuuꜘ bihꜗ heˉ jä̱yꜗ kya̱a̱yhˊ. 14Gaꜙhña̱a̱yꜗ gyaꜙtu̱u̱ꜘ mahꜗ jmeeꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ hiꜙ gaꜙche̱e̱yꜗ mahꜗ dsaˉkwayꜙ juuˈ kiyhꜗ. 15Hiꜙ gaꜙkwayꜘ jwëˈ mahꜗ miˉhlä̱ä̱yꜘ hi̱ˉ dsaahˊ hiꜙ hwë̱ë̱yꜗ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ. 16Läꜙlaˉ che̱e̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱yˉ: Simón (hi̱ˉ gaꜙmiꜙche̱e̱yˉ Peeˊ), 17Jacobo jo̱o̱ꜘ Zebedeo hiꜙ Jwa̱a̱ꜚ ø̱ø̱hꜚ Jacobo. (Läꜙu̱u̱ꜘ dsaˉ heꜘ gaꜙmiꜙche̱e̱yˉ Boanerge. Jmɨɨˉ naˉ hnøøꜗ jähꜙ jo̱o̱ꜘ ñihꜗ.) 18Andreˊ heꜘ, Felipe, Bartolomé, Matäˊ, Tamá, Jacobo jo̱o̱ꜘ Alfeo, Tadeo, Simón dsaˉ cananita heꜘ, 19hiꜙ Juda Iscariote hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ Jesús kë̱ë̱ˉ. Maˉlaꜙ maˉhña̱a̱yꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ heꜘ, ja̱ˉgaˊ yaꜙnääyˋ kiyhˈ. 20Maˉngëëꜘ maˉyaˉnääyˋ, ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙka̱hˈ dsaˉ chaˊnehꜙ jeeˊ maˊ tä̱ä̱yhˊ ja̱ˉ. Niꜙ moꜙsoꜙ gaꜙkwaꜘ jwëˈ maˊ kuyhꜙ kya̱a̱hˊ discípulo kya̱a̱yꜗ. 21Maˊ gaꜙläꜙñeꜙ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ kya̱a̱ꜗ Jesús haˉ läꜙ dsaˉngëëyꜘ, heˉja̱ˉ gaꜙnääyꜗ mahꜗ maˊ teeyꜙ. Jëëhꜘ maˊ la̱a̱yꜘ, maˉhe̱e̱ꜙ goˉte˜ dsëyꜗ. 22Pero taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley hi̱ˉ yaꜙnääꜗ Jerusalén, gaꜙjäyhꜘ: —Beelzebú baˊ naˉ jä̱ä̱ꜙ Jesús. Heˉja̱ˉ hwë̱ë̱y˜ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ kya̱a̱hˊ hihꜙ kihꜗ hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ kihˈ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ. 23Heˉja̱ˉ gaꜙhlëëhꜘ Jesús juuˈ naˉhmääˊ läꜙlaˉ: —Nʉʉˉ daˊ hnähꜘ hi̱ˉ jähꜘ kye̱nˊ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ. ¿Haˉ läꜙja̱ˉ Tanaˊ hwë̱ë̱˜ heꜘ baˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ nehꜙ tuhˉdsëꜗ dsaˉ? 24Dsaˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ ko̱o̱ˉ hwaꜗ, cherˊmahꜗ te̱e̱y˜ kya̱a̱hˊ heꜘ baˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ, saꜙ gwë̱ë̱yꜗ. 25Hiꜙ läꜙja̱ˉ saꜙ läˉbeꜘ dsëꜗ dsaˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ ko̱o̱ˉ chaˊnehꜙ, dsaˉta̱a̱hˋ ko̱ˉjø̱hꜘ, cherˊmahꜗ te̱ˉjë̱ë̱yꜘ kya̱a̱hˊ heꜘ baˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ chaˊnehꜙ kiyhꜗ. 26Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ laꜗ kihꜗ Tanaˊ, saꜙ gwë̱ë̱yꜗ cherˊmahꜗ te̱ˉjë̱ë̱ꜘ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ kya̱a̱hˊ heꜘ baˊ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ dsaˉkya̱a̱yhˊ. Cha̱hꜘ baˊ miˉlla̱a̱yꜙ hñiiyꜘ. 27ʼNiꜙ ja̱a̱ˉ dsaˉ saꜙ leꜘ dsaˉheꜘ chaˊnehꜙ kihꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉ be̱e̱ꜘ mahꜗ hɨ̱ɨ̱yꜗ heˉ chaˉ kiyhꜗ, cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙhñu̱u̱yꜗ toˉnëˊ. Jmeeꜙ biiꜗ hñu̱u̱yꜗ, ja̱ˉgaˊ leꜘ hwëëyꜗ heˉ llaꜙ dsëyꜗ. 28Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, jmeeꜗ baˊ Dio jø̱hˉ dsëꜗ kihꜗ läꜙjëꜙ dsoˊkyeˉ heˉ jmeeꜙ dsaˉ. Hiꜙ jmeeyꜗ jø̱hˉ dsëyꜗ kihꜗ läꜙjëꜙ juuˈ wɨɨꜘ heˉ hlëëhꜙ dsaˉ. 29Pero cherˊmahꜗ gaꜙhlëëhꜘ dsaˉ wɨɨꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, moꜙsoꜙ jmeeyꜗ jø̱hˉ dsëyꜗ, läꜙ maˉnaˉbä̱ä̱yhˋ ja̱ˉbaˊ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ. 30Gaꜙhlëëhꜘ Jesús läꜙja̱ˉ, kihꜗ heˉ gaꜙjähꜘ ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ heꜘ, Jesús maˊ kye̱ˉ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ. 31Kë̱ë̱ˉ gaˊ gaꜙllaꜙnääꜗ ø̱ø̱hꜚ Jesús kya̱a̱hˊ chooyˈ, pero kaˊhneꜚ baˊ gaꜙjø̱ø̱yꜗ, hiꜙ gaꜙsɨɨyhꜙ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jeeˊ ja̱ˉ, chiihˊ Jesús waˊ jäyˉ. 32Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ kooꜘ kihꜗ Jesús: —Hi̱i̱ꜚ maaˋ kya̱a̱hˈ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hˈ tä̱ä̱hˊ kaˊhneꜚ, hnaahˉ hneˉ. 33Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús: —¿Hi̱i̱ˉ naˉ, hi̱ˉ la̱a̱ꜗ maaˋ kya̱a̱nꜙ? ¿Hi̱i̱ˉ naˉ, hi̱ˉ la̱a̱ꜗ ø̱ø̱hnꜗ? 34Mahꜗ gaꜙjë̱ë̱yꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ jeeˊ maˊ cheyhˈ ja̱ˉ, gaꜙjäyhꜘ: —Hi̱ˉ laˉ baˊ heꜘ, maaˋ kya̱a̱nꜙ, hi̱ˉ laˉ baˊ heꜘ ø̱ø̱hnꜗ. 35Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ läꜙ hyohˉ dsëꜗ Dio, hi̱ˉ heꜘ baˊ dsaˉmëꜘ ø̱ø̱hnꜗ, dsaˉñʉʉhˉ ø̱ø̱hnꜗ, hiꜙ maaˋ kya̱a̱nꜙ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\