San Mateo 19

1Maˉngëëꜘ maˉkwaꜘ Jesús läꜙjëꜙ juuˈ naˉ, yaꜙhë̱ë̱yꜗ hwaꜗ Galilea, ngooyꜗ taꜙ hwaꜗ Judea, heˉ hlaˉ taꜙ hngaahˋ jmɨɨˉ Jordán. 2Jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ gaꜙllaꜙlleꜗ kaahˋ kiyhˈ hiꜙ gaꜙmiꜙhlä̱ä̱yꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉdsaahˊ. 3Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙllaꜙnääꜗ kooꜘ kihꜗ Jesús ko̱ˉlla̱a̱ˊ fariseo heˉ maˊ ka̱˜ dsëyꜗ, gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ kiyhꜗ: —¿Cheˊ chaˉ jwëˈ be̱e̱ꜗ dsaˉ dsaˉmëꜘ kya̱a̱ꜗ, kihꜗ waˊ heˉ chaˉ heˉ, heˉ saꜙ tɨhꜗ dsëyꜗ? 4Heˉja̱ˉ gaꜙje̱e̱hˉ Jesús juuˈ kiyhꜗ: —¿Cheˊ saꜙ maˉhehˉ hnähꜘ jeeˊ naˉsɨɨˉ: Hi̱ˉ gaꜙjmä̱ä̱ꜗ Dio läꜙ maˊ toˉnëˊ, hi̱ˉ mëꜘ, hi̱ˉ ñʉʉhˉ gaꜙjmä̱ä̱yꜗ? 5Hiꜙ gaꜙjäyhꜘ: —Kihꜗ heˉja̱ˉ baˊ, be̱e̱ꜗ dsaˉñʉʉhˉ choˈjmiiˉ mahꜗ dsaˉgyayꜙ kya̱a̱hˊ mëyˊ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ, le̱e̱yꜘ ja̱a̱ˉ baˊ jeeˊ läꜙu̱u̱yꜘ. 6Ja̱ˉ hnɨɨhˈ moꜙsoꜙ la̱a̱yꜗ u̱u̱ꜗ, maˉla̱a̱yꜗ ja̱a̱ˉ baˊ. Hehꜗ läꜙja̱ˉ, hi̱ˉ maˉla̱a̱ꜗ ja̱a̱ˉ ka̱a̱h˜ Dio, saꜙ lleˋ kihˈ lla̱a̱yꜘ —gaꜙjähꜘ Jesús. 7Mahꜗ gaꜙjähꜘ fariseo sɨɨyhꜙ Jesús: —¿Heˉlaˈ ja̱ˉ gaꜙjmeeꜘ Moisé madaꜚ chooyhꜗ jeˉ mahꜗ be̱e̱ꜗ dsaˉ mëˊ? 8Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Kihꜗ heˉ cha̱a̱hˉ hnähꜘ, heˉja̱ˉ baˊ ja̱ˉ gaꜙkwaꜘ Moisé jwëˈ be̱e̱hˈ hnähꜘ dsaˉmëꜘ kya̱a̱hꜗ hnähꜘ. Pero läꜙ maˊ toˉnëˊ saꜙ gaꜙlaꜗ läꜙja̱ˉ. 9Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, hi̱ˉ be̱e̱ꜗ dsaˉmëꜘ kya̱a̱ꜗ hiꜙ saꜙ chaˉ heˉ hlɨɨhˈ maˉjmeeyꜘ kya̱a̱hˊ jñahꜘ dsaˉñʉʉhˉ, mahꜗ ka̱a̱yꜗ jñahꜘ dsaˉmëꜘ, heˉ jmeeyꜙ dsoˊkyeˉ baˊ ja̱ˉ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ hi̱ˉ ka̱a̱ꜗ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ gaꜙbe̱e̱yꜗ heꜘ, heˉ jmeeyꜙ dsoˊkyeˉ baˊ ja̱ˉ kaˉlähꜘ. 10Mahꜗ gaꜙchiihˊ jnäähꜗ discípulo kya̱a̱yꜗ: —Cherˊmahꜗ läꜙja̱ˉ laꜗ kihꜗ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ, lluꜗ gaˊ laˈ heˉ saꜙ je̱e̱ꜗ dsaˉ gooˉ goˉte˜. 11Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Ja̱ꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ läꜙkë̱hˊ jmɨɨˊ he̱e̱hꜙ juuˈ laˉ. Läꜙkë̱hˊ jmɨɨˊ hi̱ˉ lleˋ kihˈ he̱e̱hꜙ baˊ. 12Jëëhꜘ, cha̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ naˉhñaaˈ jmɨˉngoꜗ kihꜗ waˊraˉ gaꜙläꜙcha̱a̱yꜙ heˉja̱ˉ saꜙ leꜘ je̱e̱yꜗ gooyˉ. Hiꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ naˉhñaaˈ jmɨˉngoꜗ kihꜗ, heˉ gaꜙjmeeꜘ dsaˉ hñaaˉ dsëꜗ kiyhꜗ, heˉja̱ˉ saꜙ leꜘ je̱e̱yꜗ gooyˉ. Hiꜙ cha̱a̱ˉ gaˊ jñahꜘ hi̱ˉ saꜙ llaꜙ dsëꜗ je̱e̱yꜗ gooyˉ kihꜗ heˉ hnøøyꜗ jmeeyꜗ taˊheꜗ kihꜗ Dio. Hi̱ˉ läꜙkë̱hˊ jmɨɨˊ he̱e̱hꜙ, waˊ he̱e̱yhˉ juuˈ laˉ. 13Ja̱ˉgaˊ naˊjä̱ä̱ˉ dsaˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱ꜗ chaˊnëˊ Jesús mahꜗ kyeyꜙ gooyˉ nëˊ kihˈ gyʉ̱ʉ̱ˉ mahꜗ ngɨɨyꜗ kihꜗ Dio. Pero jnäähˈ discípulo kya̱a̱yꜗ gaꜙjʉʉhˊ jnäähꜗ kihꜗ dsaˉ heꜘ. 14Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ jnäähˈ: —Kwaˊ jwëꜗ yaˉnääꜘ gyʉ̱ʉ̱ˉ taꜙ laꜙ kinꜙ. Taꜙ haˉ hnähꜘ kiyhꜗ, jëëhꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ, hi̱ˉ heꜘ baˊ jä̱ä̱ꜗ Dio läꜙhihꜙ kihꜗ. 15Maˉlaꜙ maˉkyeyˉ gooyˉ nëˊ kihˈ gyʉ̱ʉ̱ˉ heꜘ, yaꜙhë̱ë̱yꜗ jeeˊ ja̱ˉ. 16Jeeˊ ngooyˈ ja̱ˉ, jaꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉ mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ: —Hneˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ taˉjwohꜗ llu̱u̱ꜗ, ¿heeˉ hnøøꜗ jmeenˋ mahꜗ të̱ë̱hnꜗ jeeˊ moꜙsoꜙ ju̱u̱nꜘ? 17Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —¿Cheˊ ñehˊ hneˉ heˉ la̱a̱nꜗ llu̱u̱ꜗ? Jëëhꜘ niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ saꜙ cha̱a̱ˉ, ja̱a̱ˉ Dio baˊ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ. Cherˊmahꜗ hnoohˉ të̱ë̱hꜗ jeeˊ moꜙsoꜙ ju̱u̱hꜘ, ja̱ˉ miˉtehˋ läꜙjëꜙ madaꜚ kihꜗ Dio. 18—¿Heeˉ gaˊ ja̱ˉ miˊtenˋ? —gaꜙjähꜘ dsaˉ heꜘ. Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Taꜙ jngëëhꜙ dsaˉ, taꜙ ka̱a̱hꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ jñahꜘ, taꜙ hɨ̱ɨ̱ꜘ kihꜗ dsaꜙ, taꜙ jmeeˉ dsooꜘ kihꜗ juuˈ taˉjuuˈ. 19Waˊ hnaahꜙ tääˋ kya̱a̱hˈ maaˋ kya̱a̱hˈ. Waˊ hnaahꜙ dsaˉkya̱a̱hˊ läꜙko̱o̱ˉ hnaahꜙ hñaahꜗ. 20Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ dsaˉ heꜘ sɨɨyhꜙ: —Läꜙjëꜙ heˉ naˉ maˉmiˉtenˋ läꜙji̱i̱hˈ maˊ mähnˈ. ¿Heeˉ gaˊ hnøøˈ jmeenˋ? 21Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ kaˉlähꜘ: —Cherˊmahꜗ hnoohˉ le̱e̱hꜘ llu̱u̱ꜗ goˉte˜, gwa̱a̱hˉ goˉhnɨɨˊ läꜙjëꜙ heˉ chaˉ kyahꜗ mahꜗ goˉkwëëhˋ hi̱ˉ täˉñeeꜘ. Läꜙja̱ˉ baˊ läꜙchaˉ chaˉmiihˉ kyahꜗ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ. Ja̱ˉgaˊ naꜙ ñeehˋ mahꜗ jmeenˊ ko̱ˉjø̱hꜘ —gaꜙjähꜘ Jesús. 22Maˊ gaꜙnuuꜘ dsaˉ heꜘ juuˈ ja̱ˉ, ngaayhꜗ tiˉmeehˉ dsëyꜗ, jëëhꜘ, maˊ chayˉ chaˉmiihˉ kuuˊ. 23Ja̱ˉgaˊ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ jnäähˈ: —Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, ja̱a̱ˉ dsaˉ chaˉ kuuˊ, jwë̱ë̱hˋ laˈ kiyhꜗ he̱yhꜗ jeeˊ jmeeꜙ Dio hihꜙ. 24Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, saꜙ gaˊ jwë̱ë̱hˋ laˈ kihꜗ ja̱a̱ˉ camey˜, ngëëꜘ toˉgwaˊ ko̱o̱ˉ hmaˉkuuˊ läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ he̱hꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉ chaˉ kuuˊ jeeˊ jmeeꜙ Dio hihꜙ. 25Maˊ gaꜙnʉʉˊ jnäähꜗ hlëëyhꜙ läꜙja̱ˉ, gaꜙtoohˋ jnäähꜗ jëë˜ dsa̱hꜙ jnäähˈ, mahꜗ gaꜙchiihˊ jnäähꜗ: —¿Hi̱i̱ˉ baˊ lä̱ä̱ꜘ ja̱ˉ? 26Läꜙ maˉjë̱ë̱y˜ ja̱ˉ jnäähˈ, gaꜙjäyhꜘ: —Heˉ laˉ, saꜙ läꜙkë̱hˊ dsaˉ jmɨɨˊ jmeeˈ, pero Dio gaꜙläꜙjëꜙ baˊ liyhꜙ jmeeyꜗ. 27Ja̱ˉgaˊ gaꜙjähꜘ Peeˊ sɨɨyhꜙ: —Maˉjä̱ꜘ baˊ läꜙjëꜙ heˉ chaˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ mahꜗ jmeeˊ jnäähꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ hneˉ. ¿Heeˉ baˊ naˉ hñahꜙ jnäähˈ? 28Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ leꜘ hmëëꜘ läꜙjëꜙ goˉte˜, maˊja̱ˉ gyaꜙ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ laˉ jø̱ø̱hˈ jeeˊ jmeeyˈ hihꜙ. Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ hi̱ˉ jmeeꜙ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ nahˈ hnähꜘ nëˊ gyaꜙto̱ꜘ hmaˉsii˜ mahꜗ llahˈ hnähꜘ taˊ kihˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ gyaꜙto̱ꜘ nääꜗ dsaˉ Israel. 29Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˉtu̱u̱ˉ dsëꜗ maˉhwë̱ë̱ˉ chaˊnehꜙ kihꜗ, maˉbe̱e̱yꜗ dsaˉmëꜘ ø̱ø̱yhꜚ dsaˉñʉʉhˉ ø̱ø̱yhꜚ, maˉbe̱e̱yꜗ choˈjmiiyˉ, maˉbe̱e̱yꜗ dsaˉmëꜘ kya̱a̱yꜗ, maˉbe̱e̱yꜗ jo̱o̱yꜘ, maˉbeyꜗ hwaꜗ kiyhꜗ, cherˊmahꜗ gaꜙbeyꜗ läꜙjëꜙ heˉ ja̱ˉ kwa̱a̱t˜ kinꜙ, hi̱ˉ heꜘ hyohꜙ hñaˉlooꜘ gaˊ läꜙko̱hꜘ heˉ gaꜙjä̱ꜘ kiyhꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, hiꜙ läꜙja̱ˉ të̱ë̱yhꜗ jeeˊ moꜙsoꜙ ju̱u̱yꜘ. 30Pero jwë̱ë̱ꜘ hi̱ˉ yaˉnääꜘ toˉnëˊ, hi̱ˉ heꜘ jä̱ꜗ kë̱ë̱ˉ. Hiꜙ jwë̱ë̱ꜘ hi̱ˉ yaˉnääꜘ kë̱ë̱ˉ, hi̱ˉ heꜘ le̱e̱ꜘ toˉnëˊ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\