Apocalípsis 21

1Jekjepa yis te ka̱jöir spa̱na, ishäkä spa̱na su̱a. Ka irä jiye kuna ta, ka̱jöir säkätä irä, ka̱jiska säkätä irä kjaju̱, ñakäi däyë ka kuna ji̱a. 2Jera yis te jukläyäkä sikii Jerusalén spa̱na dawa̱ju̱té ka̱jöir Säkeklä skaté su̱a, jishtä busi jula kolonak je̱k ki̱tkele e̱ná ijäiyi yika käi. 3Ñerä yie kte ssa täkii sa̱ tsa̱ku̱i je̱tkäklä skaté, te ishe: “¡Isu̱o! Säkeklä ju ji̱atkenak tkenawa̱ ditsä sha̱na. Ije se̱rmi ijewa ra. Jekäi ijewa dämiwa̱ iwakei cha ye, ñakäi Säkeklä wakei käruämi ijewa ra, ijewa Kekläí ye. 4Ije te ijewa wä riä biköle pasike̱mini. Jekäi duewa̱ ka kuna ji̱a, ñakäi je̱r iane irä, ji̱e irä, ji dälässë irä ka kuna ji̱a. Ka irä jiye kuna ta, ji säkätä kjaju̱ e̱ná.” 5Jera ale je̱tkelewa̱ sa̱ tsa̱ku̱i je̱tkäklä ki̱ka te isha: “¡Issö! Yie ji biköle yuemi spa̱na.” Jera ite ishe: “Iyuö. Ka irä jiye kuna ta, jí kte rä iyina si̱, ka wäshäkwa̱ ta.” 6Ñaebä ite yis ia̱ ishe: “Ji o̱na e̱ná. Yis ne rä ‘Alfa’ rä, ‘Omega’ rä, isäkätä rä, ibata jekje rä. Yi je̱r bárke̱ ra, yie je ia̱ diklä sa̱ se̱naklä kseka tsikinaklä diklei me̱mi kjermita. 7Yi tu̱naka̱ je ia̱ je biköle rä däkksa̱ däli ukä ye. Jekäi yis dämiwa̱ ije Kekläí ye, ñakäi ije dämiwa̱ yis yaba ye. 8Ata sualbi wa irä, ka ji biketsäk etkabä kuna wa irä, dokonala wa irä, sä ktäk wa irä, ka̱wakblewa̱k wa irä, jalibashäk wa irä, jile kekläí me̱i kja̱nei wa̱k wa irä, ñakäi ka̱yuäk wa biköle irä, jewa ia̱ yökö tipei wäkaleka̱ azufre ra ne rä däkksa̱ rä. Je ne rä sä duäkläwa̱ etäbä kicha rä.” 9Jera ángel wa siete, taza ta siete pshileka̱ sa tuawa̱kläwa̱ bata siete wà, je ekla deju̱té kta yis da te ishe: “Bä kute, yie ba ia̱ busi jula kolonak, Oveja Yaba se̱nakläí kjashemi.” 10Jekäi yis tsa̱mi ite Säkeklä wikblu oloi ja̱mi ka̱tsä ta̱i ka̱sha̱a̱ bata ki̱ka. Jekäi ite jukläyäkä sikii Jerusalén dawa̱ju̱té ka̱jöir Säkeklä skaté kjasha yis ia̱, 11wäñileka̱ Säkeklä oloi wa̱. Je wäñileka̱ rä jak säkei ta doloiebä su̱ta, jishtä jak kie jaspe käi, jalána vidrio käi. 12Irä kjätkäklä ta ta̱i, ka̱sha̱a̱, kjäshtäklä ta doce. Je ikjäshtäklä doce ska ángel wa tso̱ ekla ekla, je kjäshtäklä ja̱mi sä kie yöle tso̱. Je rä Israel yabala doce ja̱mi iditsei wä kile, jewa kie 13Je rä kjäshtäklä ta mañatkä ka̱wä däkläka̱ wà, mañatkä norte wà, mañatkä sur wà, mañatkä ka̱wä minakläwa̱ wà. 14Je jukläyäkä kjätkele rä ñak wäkukäklä ta doce, je ja̱mi Oveja Yaba ktei bata shäk wa doce kie tso̱ yöle doce. 15Jekäi ale ktäk yis da je wa̱ kata ji mabläklä yöle oro wà kala, je rä iwa̱ jukläyäkä irä, ikjäshtäklä irä, ikjätkele irä mabläklä. 16Je jukläyäkä rä mablele ñakjee, imatsi̱li rä isho̱lo̱li ra ñaebä. Jekäi ite jukläyäkä mabla je kata wà, deka̱ doce mil estadio matsi̱li kje; imatsi̱li irä, isho̱lo̱li irä, ikaleka̱ irä je rä ñaebä. 17Jekäi ite ikjätkele mabla 144 jula ñak ma̱tsi̱li̱ ja̱mi, jishtä ditsä te jile mable käi, jekäi je ángel te iwá̱. 18Je ikjätkele yöle rä jaspe wà, ata jukläyäkä yöle rä oro si̱ wà, vidrio pasikle yëë su̱ta. 19Je jukläyäkä kjätkele ñak wäkukäklä wa rä ki̱bale jak biköle säkei ta därërë shtä wà; iñak wäkukäk säkätä yöle rä jaspe wà, je idäkläka̱ botkä rä zafiro wà, idäkläka̱ mañatkä rä ágata wà, idäkläka̱ kitkä rä esmeralda wà, 20idäkläka̱ cinco rä ónice wà, idäkläka̱ seis rä cornalina wà, idäkläka̱ siete rä crisólito wà, idäkläka̱ ocho rä berilo wà, idäkläka̱ nueve rä topacio wà, idäkläka̱ diez dä crisopraso wà, idäkläka̱ once rä jacinto wà, idäkläka̱ doce rä amatista wà. 21Ikjäshtäklä doce, je rä yöle perla wà doce; je ikjäshtäklä etka etka yöle rä perla etkabä wà. Je jukläyäkä ña̱la rä yöle oro wak si̱ wà, jishtä vidrio jalána käi. 22Je sha̱na ka yis wa̱ templo a̱ni su̱ne. Ka irä jiye kuna ta, Säkekewa Säkeklä Ji Biköle Tsa̱ta irä, Oveja Yaba irä je ne rä je temploí rä. 23Je jukläyäkä ki̱ ka̱wä irä tulu irä ka sher kuna iñiwa̱k. Ka irä jiye kuna ta, Säkeklä oloi ne te iñiwe̱ rä, ñakäi Oveja Yaba ne rä itsi̱ni rä. 24Je oloika ke̱i ta kju̱awa kju̱awa wa shkämi, ñakäi ka̱jiska ka̱ tsa̱ku̱i wa te ji wà irä oloi kaleka̱ tse̱mité jeska. 25Je kjäshtäklä ka kjäita̱nakwa̱ ka̱piana a̱ni, jeska ka ka̱ rä tuinak kuna ki̱ka. 26Jekäi ji wà ke̱i ta kju̱awa kju̱awa wa rä oloi kaleka̱ irä, ji ki̱ irä dälätsalewa̱ irä je tse̱mité ijewa te jeska. 27Mik a̱ni ji ñá irä, ji dokona wa̱k irä, ji sä wäyuäklä shtä wa̱k irä, ka däkwa̱ kuna jeska, ata yi rä kie yöle se̱nak kseka wa äyëí kalme Oveja Yaba wa̱ ki̱ka wa ebä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\