San Mateo 1

1Chupan re wuj re' tz'ib'an kan kib'i' ri ojer teq ratit-rumama' ri Jesucristo. Ri Jesucristo riy-rumam ri rey David, y jun riy-rumam ri Abraham chuqa'. 2Ri Abraham xralk'ualaj ri Isaac; ri Isaac xralk'ualaj ri Jacob; ri Jacob xralk'ualaj ri Judá y xeralk'ualaj chuqa' ri ch'aqa chik ruchaq'-runimal ri Judá. 3Ri Judá chuq'a' ri Tamar xeralk'ualaj ri Fares y ri Zérah; ri Fares xralk'ualaj ri Hesrón; ri Hesrón xralk'ualaj ri Aram. 4Ri Aram xralk'ualaj ri Aminadab; ri Aminadab xralk'ualaj ri Nahasón; ri Nahasón xralk'ualaj ri Salmón. 5Ri Salmón chuq'a' ri Rahab xralk'ualaj ri Booz; ri Booz chuq'a' ri Rut xralk'ualaj ri Obed; ri Obed xralk'ualaj ri Jesé. 6Ri Jesé xralk'ualaj ri David ri xok rey. Ri rey David xralk'ualaj ri Salomón chuq'a' ri Betsabé, rixjayil kan ri Urías. 7Ri Salomón xralk'ualaj ri Roboam; ri Roboam xralk'ualaj ri Abías; ri Abías xralk'ualaj ri Asá. 8Ri Asá xralk'ualaj ri Josafat; ri Josafat xralk'ualaj ri Joram; ri Joram xralk'ualaj ri Ozías. 9Ri Ozías xralk'ualaj ri Jotam; ri Jotam xralk'ualaj ri Acaz; ri Acaz xralk'ualaj ri Ezequías. 10Ri Ezequías xralk'ualaj ri Manasés; ri Manasés xralk'ualaj ri Amón; ri Amón xralk'ualaj ri Josías. 11Ri Josías xralk'ualaj ri Jeconías y xeralk'ualaj chuqa' ri ch'aqa chik ruchaq'-runimal ri Jeconías, y ri' xb'anatej chupan teq ri q'ij atoq ri israelitas xetz'an e koma ri aj Babilonia y xe'uk'u'ex pa roch'ulew Babilonia. 12Y atoq xe'uk'u'ex yan pa roch'ulew Babilonia, ri Jeconías xralk'ualaj ri Salatiel; ri Salatiel xralk'ualaj ri Zorobabel. 13Ri Zorobabel xralk'ualaj ri Abihud; ri Abihud xralk'ualaj ri Eliaquim; ri Eliaquim xralk'ualaj ri Azor. 14Ri Azor xralk'ualaj ri Sadoc; ri Sadoc xralk'ualaj ri Aquim; ri Aquim xralk'ualaj ri Eliud. 15Ri Eliud xralk'ualaj ri Eleazar; ri Eleazar xralk'ualaj ri Matán; ri Matán xralk'ualaj ri Jacob. 16Ri Jacob xralk'ualaj ri José ri xok rachijil ri María, ri achoq chuq'a' xalex ri Jesús. Y ri Jesús jari' ri Jun taqon pe roma ri Dios chukolik ri rutinamit. 17Y keri' k'a, kajlajuj tzaq wineq xe'eq'ax choch'ulew ri xtz'ukutej pe rik'in ri Abraham hasta k'a rik'in ri rey David. Kajlajuj chik tzaq wineq xe'eq'ax choch'ulew ri xtz'ukutej pe rik'in ri rey David hasta k'a chupan teq ri q'ij atoq ri israelitas xe'uk'u'ex pa roch'ulew Babilonia. Y kajlajuj chik tzaq wineq xe'eq'ax choch'ulew, ri xtz'ukutej pe chupan teq ri q'ij atoq xe'uk'u'ex ri israelitas pa roch'ulew Babilonia hasta pa ru-tiempo ri Jesús ri taqon pe roma ri Dios chukolik ri rutinamit. 18Atoq xalex ri Jesucristo, kere' xb'anatej: Ri María rute' ri Jesús, k'utun chik roma ri José chin ndok rixjayil; pero atoq k'ajani tikik'uaj ki', xq'alajin chi ri María royob'en ak'ual, y ri' rusamaj ri Espíritu Santo. 19Ri José ri ndok rachijil ri María, kin chojmilej achi wi y ma xrajo' ta xuya' chi k'ix ri María chikiwech ri wineq. Romari' chilaq'el xrajo' xuya' kan chin ma ndik'ule' chi ta rik'in. 20Pero atoq k'aja ndunojila' nojel re', jun ángel chin ri Ajaw xuq'alajrisaj ri' chuwech pa rachik' y xub'ij chare: José, ruk'ajol ri David, ma taxib'ij awi' ndak'en ri María chin ndok awixjayil, porque ri ak'ual royob'en, ri' rusamaj ri Espíritu Santo. 21Y jun ch'uti ral ala' xtalex, y Jesús ndab'en chare ri rub'i', porque rija' ngerukal ri aj rutinamit chuwech ri kimak. 22Y nojel re' xb'anatej, chin xb'anatej ri rub'i'in pe ri Ajaw pa ruchi' ri ru-profeta ojer kan, atoq kere' xub'ij: 23Tiya' k'a cuenta chare chi ri xten ndiroyob'ej qa ak'ual, maske k'ajani tik'oje' rik'in achi Y jun ch'uti ral ala' ndik'oje'. Ri ak'ual ri' ndub'ini'aj Emanuel, y ri' ndub'ij tzij: Dios k'o chiqakajal. 24Ri José xk'astej pe pa rachik', y xub'en achel xub'en mandar ri ru-ángel ri Ajaw chare, xuk'en ri María chin xok rixjayil. 25Pero ma xwer yan ta rik'in ri María, hasta k'a xalex na ri ral. Y ri José, Jesús xub'en chare rub'i' ri ch'uti ala'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\