1 Thessalonians 1

1Inre' Pablo, ri Silvano y ri Timoteo, nakatak-el va carta va chiva ixre' ri iglesia ri c'o Tesalónica. Ixre' jo'c jun ib'anun riq'uin ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo. Ja ta ri favor y ri paz ri nuya' ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo tic'ujie' riq'uin ivánima. 2Ojre' siempre nquixkanataj pa tak ka-oraciones. Can siempre nakaya' tiox b'a' cha ri Katata' Dios ivuma ixre'. 3Siempre nquixkanataj choch ri Katata' Dios ruma ri samaj ri nti'an ixre' ruma icukub'an ic'u'x riq'uin ri Jesucristo. Nalka pa kave' chi altíra nquixsamaj ruma ntivajo' ri Jesucristo. Y man chupunak ta ri esperanza iviq'uin richin ri k'ij chi xtitzalaj chic pa ri Kajaf Jesucristo. 4Hermanos, ojre' kata'n chi ri Dios altíra nquixrajo', y kata'n je' chi ri Dios xixrucha' chi xixuoc richin jaja'. 5Ruma antok xkatzijuoj ri evangelio chiva, man kayuon ta ojre' xkatzijuoj. Xa ja ri Espíritu Santo ri xto'n kichin chi xkatzijuoj riq'uin poder. Y ja ri Espíritu Santo ri xsamaj riq'uin ivánima. Can xk'alajin chivach chi ri xkatzijuoj chiva can ketzij. Y ixre' xitz'at che'l ri kac'aslien kuc'uan, ruma nakajo' ri otz chiva. 6Y ixre' can xivuc'uaj jun c'aslien inche'l kac'aslien ojre' y inche'l ruc'aslien ri Ajaf Jesús. Ruma antok xinimaj ri ruch'ab'al ri Dios, can itziel xixtz'iet cuma ri vinak ri man quiniman ta ri ruch'ab'al ri Dios. Pero mesque ixre' xi'an sufrir, man xixb'isuon ta, ruma ja ri Espíritu Santo xu'on chiva chi xixquicuot. 7Ixre' xixuoc jun ejemplo chiquivach ri quiniman je' ri Jesucristo ri ic'o nic'aj chic tanamet ri ic'o chupan Macedonia y ri ic'o chupan Acaya je', ruma ijeje' xca'xaj chi ixre' xinimaj ri Jesucristo. 8Y man jo'c ta ri ic'o chupan Macedonia y Acaya caxan chi icukub'an ic'u'x riq'uin ri Dios, xa nojiel lugar nitzijos-ve. Y ruma quire' nitzijos chivij, x'a rutzijoxic ri ruch'ab'al ri Ajaf Dios. Y man nic'atzin ta chi ojre' nku'e'n quire'. 9Ruma ijeje' mismo ri nca'e'n chi antok xojalka iviq'uin, otz xoji'an recibir. Niqui'ej c'a chi xinimaj ri c'aslic Dios y man xiya' ta chic quik'ij ri ídolos. Ixre' xa nti'an ri nrajo' ri ketzij Dios. 10Y niquitzijuoj chi ivoyo'ien ri k'ij antok ri Jesucristo ri Ruc'ajuol ri Dios, xtipa chic jun b'ay chicaj. Ja ri Dios ri xpilisan-pa richin chiquicajol ri quiminaki', y jaja' ri xticalo kichin choch ri castigo ri xtipa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\