1 Thessalonians 2

1Hermanos, ixre' ja'al ivata'n chi altíra rakalien chi xojalka iviq'uin y xkatzijuoj ri ruch'ab'al ri Dios chiva. 2Y ivata'n je' chi antok maja' kojalka iviq'uin ixre', ojre' xkak'asaj yan sufrimientos y q'uiy yan ri x'an chika chupan ri tanamet Filipos, pero ri x'an chika chire' man xu'on ta chika chi xkaxi'ij-ki', ruma ri Dios xuya' kachuk'a' chi xojalka iviq'uin ixre' chi xkatzijuoj chiva ri ru-evangelio, mesque itziel xojtz'iet je' pan itanamit ixre'. 3Y ri ruch'ab'al ri Dios ri xkatzijuoj chiva, can pa ruchojmil xkatzijuoj. Y man xka'an ta maña chiva. Y man xkatzijuoj ta ri ruch'ab'al ri Dios chiva, ruma c'o ta jun kax nakajo' chiva. 4Xkatzijuoj ri evangelio chiva, ruma ja ri Dios ri xyo'n ri samaj re' chika. Quire' xu'on ruma jaja' rata'n chi nakajo' naka'an ri nika choch jaja'. Y ruma jaja' ri xyo'n ri samaj re' chika, ojre' riq'uin nojiel kánima naka'an ri samaj re', ruma nakajo' naka'an ri nika choch ri Dios, mesque man nika ta chiquivach ri vinak. Y ja ri Dios ta'mayuon ri chica rub'anun ri kánima, xa otz o man otz ta, 5y jaja' rata'n chi antok xkatzijuoj ri ruch'ab'al chiva, man ruma ta nakajo' nakach'ec miera. Y ixre' je' ivata'n chi ojre' man xkacusaj ta utzulaj tak tzij chi xka'an ta maña chiva. 6Man xkajo' ta je' chi ixre' y nic'aj chic xiya' ta kak'ij ojre', mesque otz ta ruma oj ru-apóstoles ri Cristo. Pero man xka'an ta quire'. 7Ojre' xa altíra xixkajo', inche'l nu'on jun quitie' quiq'uin ri ral, can c'o quiq'uin, nca'rajo' y ja'al nca'rilij. 8Y quire' ri xka'an ojre' chiva ixre'. Can xixkajo'. Rumare' xkatzijuoj ri ru-evangelio ri Dios chiva. Y man jo'c ta re'. Ruma xa ta xc'atzin chi xojcon ruma xixkato', can xka'an ta. Ruma altíra nquixkajo'. 9Hermanos, ixre' ivata'n chi ojre' man jun b'ay c'o ta ri xkac'utuj chiva. Ojre' xojsamaj pak'ij chi chak'a' chi xkach'ec ri xc'atzin chika, ruma man xkajo' ta xkaya' jun aka'n chivij antok xojc'ujie' iviq'uin chi xkatzijuoj ri ru-evangelio ri Dios chiva. 10Ri Dios can rata'n y ixre' je' can ivata'n chi antok ojre' xojc'ujie' iviq'uin, ri kac'aslien can otz choch ri Dios. Can xkuc'uaj jun choj c'aslien chivach ixre' ri iniman ri Jesucristo. Can man jun kax itziel xlitaj pa kac'aslien. 11Ixre' ivata'n chi xka'an iviq'uin inche'l nu'on jun tata'j chica ri ralc'ual. Xixka'an consolar y xka'ej chiva chi man tiya' can, ni man timastaj ri Dios. 12Xka'ej chiva chi tivuc'uaj jun choj c'aslien, ruma quire' nic'atzin naka'an ojre' ri oj richin ri Dios. Ruma ri Dios xojrayuoj chi nkojuoc chupan ri ru-reino y ri ru-gloria. 13Ojre' siempre nakaya' tiox b'a' cha ri Dios ivuma ixre'. Ruma antok xkatzijuoj ri ruch'ab'al ri Dios chiva, can otz xi'an recibir. Y man xi'ej ta ka chi xa ruch'ab'al jun vinak, xa xi'ej chi ruch'ab'al ri Dios. Y can ketzij chi quire', y nu'on chiva ixre' ri iniman ri Jesucristo chi nic'axtaj ri ic'aslien. 14Hermanos, antok ixre' xi'an sufrir pa quik'a' ri ivanakil ruma iniman ri Jesucristo, junan x'an chiva inche'l x'an chica ri nuvanakil israelitas ri quiniman je' ri Jesucristo, ri ru-iglesia ri Dios ri ic'o pa tak tanamet richin ri Judea. Ruma ijeje' can xqui'an je' sufrir pa quik'a' ri quivanakil israelitas, ruma quiniman ri Jesucristo. 15Y ja mismo ri israelitas re' ri xa'e'n chi tiquimisas ri Ajaf Jesús, y vacame xojcalasaj-pa ojre'. Can quire' xqui'an ri vinak israelitas ri xa'c'ujie' ojier can, ruma iq'uiy profetas ri xa'quiquimisaj. Ri israelitas ri xa'c'ujie' ojier can y ri i-richin ri tiempo vacame, can i-junan. Man niqui'an ta ri nika choch ri Dios, y can itziel nca'quitz'at quinojiel ri vinak. 16Ruma antok ojre' xkajo' xkatzijuoj ri ruch'ab'al ri Dios chica ri vinak ri man israelitas ta, chi nca'colotaj chupan ri qui-pecados, ri israelitas ri man quiniman ta ri Jesucristo xcajo' ta xojquik'at chi xkatzijuoj. Quire' nca'jin riq'uin ri qui-pecados ri israelitas, rumare' ri Dios ya ruyo'n ri castigo pa quive'. 17Hermanos, ojre' mesque c'a jub'a' oc tiempo kojiel-pa iviq'uin, nquixkac'uxlaj. Pero mesque man ojc'o ta pa iviq'uin, ri kánima c'o-pa iviq'uin; can nakajo' chi nkojalka chic jun b'ay iviq'uin. 18Y can xkatej kak'ij chi xoj'a ta iviq'uin; inre' Pablo q'uiy mul xinvajo' chi xoj'a ta, pero ri Satanás xuk'at chakavach. 19Ojre' can nakajo' nkojalka iviq'uin, ruma niquicuot kánima chi ixre' iniman ri Jesucristo. Rumare' niquicuot kánima kayo'ien ri k'ij antok xtipa ri Kajaf Jesucristo. Ruma chupan ri k'ij re', xtiquicuot ri Jesucristo kiq'uin ojre' ivuma ixre', ruma c'o xc'atzin chi xkatzijuoj ri ruch'ab'al ri Dios chiva. 20Ivuma ixre', ojre' c'o kak'ij y niquicuot kánima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\