Efesios 5

1Rumare', ixre' ri ix ralc'ual ri Dios y altíra nquixrajo', tib'ana' inche'l nu'on jaja'. 2Can qui'ivajo' quinojiel, inche'l xojrajo' ri Cristo; jaja' xuya' rutzij chi xcon kuma ojre'. X'an cha inche'l ni'an chica ri chicop y ri nic'aj chic kax ri nca'yo'x choch ri Dios. Y ri Dios can xka choch chi quire' xu'on ri Cristo. Can inche'l jun jub'ul ak'uon xb'aka choch ri Dios. 3Ixre' can ix richin chic ri Cristo, rumare' ixre' chi achi'a' chi ixoki' man ticanuj-ivi' chi nti'an pecado. Ni man ti'an nic'aj chic itziel tak kax. Man tirayij-apa ri c'o riq'uin jun chic, ruma nojiel re' man otz ta ni xa ta nti'ej ixre', ruma ix ralc'ual chic ri Dios. 4Man tib'ila' tzij man otz ta, ruma xa nuc'am-pa q'uix. Man tib'ila' tzij ri man ib'anun ta pensar otz. Man tib'ila' tzij ri man jun nca'c'atzin-ve. Nojiel re' man otz ta. Ri más otz nti'an ja chi tiya' tiox b'a' cha ri Dios. 5Ixre' ivata'n chic chi ri man i-c'ulan ta ri niquicanuj-qui' chi niqui'an pecado, o ri nca'b'ano ri nic'aj chic itziel tak kax, o ri ni'a cánima chirij ri c'o riq'uin jun chic, can junan riq'uin chi niquiya' quik'ij ri ídolos, quinojiel ijeje' manak qui-herencia pa ru-reino ri Cristo y ri Dios. 6Pero ixre' man quix'an engañar cuma ri nca'e'n ri tzij ri man jun rakalien. Ruma ri niqui'an ri pecado re', xtika pa quive' ri castigo ri xtuya' ri Dios ruma man niquinimaj ta. 7Rumare' ixre' man quixuoc cach'il ri nca'b'ano quire'. 8Ruma chupan ri tiempo rub'anun-pa, ixc'o chupan ri k'aku'n, pero vacame ixc'o chupan ri luz ruma ri Ajaf. Rumare' tivuc'uaj c'a ri c'aslien richin sakil. 9Ruma xa ntiya' chi ja ri Espíritu Santo nuc'uan ivichin chupan ri ic'aslien, can nu'on chiva ixre' chi nti'an ri otz, ri choj y ri ketzij. 10Can xtivatamaj chi ja c'aslien re' ri nika choch ri Ajaf. 11Ixre' man c'a quixuoc cach'il ri nca'b'ano itziel tak kax richin ri k'aku'n, ruma nojiel re' man jun otz nuc'am-pa. Pa ruc'axiel chi nquixuoc inche'l ijeje', xa qui'ch'olij. 12Ruma ri nca'qui'an pan aval, hasta jo'c chi nitzijos nuya' q'uix. 13Pero antok nojiel ri kax itziel ri nca'qui'an nik'alajin-pa ruma ri sakil, nitz'iet chi man otz ta quib'anun-pa, ruma ri sakil nik'alajin-pa nojiel kax. 14Rumare' c'o jun tzij ri nu'ej: Cac'astaj c'a atre' ri ncavar; catiel c'a pa chiquicajol ri inche'l i-quiminak. Man cac'ujie' pa k'aku'n, y ri Cristo can xtuya' pa sakil ri ac'aslien. Quire' nu'ej ri tzij re'. 15Tib'ana' c'a cuenta ri ic'aslien. Man ti'an inche'l niqui'an ri vinak ri man jun quino'j. Ixre' tib'ana' inche'l ri c'o quino'j. 16Man tiya' lugar chi choj quire' nak'ax ri tiempo, ruma ri k'ij ri ojc'o vacame xa itziel. 17Rumare' man ti'an inche'l niqui'an ri vinak ri man jun otz niqui'an pensar. Xa nic'atzin chi ntivatamaj ri chica nrajo' ri Ajaf. 18Man quixk'ab'ar, ruma ruyuon itziel tak kax nuc'am-pa chiva. Ri más otz nti'an, ja chi ntiya' lugar cha ri Espíritu Santo chi nunojsaj ri ivánima. 19Qui'ib'ixaj salmos, himnos, y nic'aj chic b'ix ri nca'lax riq'uin ivánima ruma c'o ri Espíritu Santo iviq'uin. Can quixb'ixan c'a riq'uin nojiel ivánima y tiya' ruk'ij ri Ajaf. 20Can siempre tiya' tiox b'a' cha ri Katata' Dios pa rub'e' ri Kajaf Jesucristo ruma nojiel. 21Can tiya' itzij chi nquixniman chib'il-ivi', ruma ivata'n chi ri Dios jare' ri nika choch chi nti'an. 22Ixre' ixoki', quixniman chica ri ivachajil, can inche'l cha ri Dios. 23Ruma ri ivachajil jare' ri jolomaj pan ive' ixre'. Can inche'l rub'anun ri Cristo, jaja' ri jolomaj ri c'o pa kave' konojiel ri kaniman jaja' ri oj ru-iglesia. Y jaja' ri nicalo kichin ojre' ri oj ru-cuerpo. 24Y inche'l ri iglesia niniman cha ri Cristo, quire' je' tib'ana' ixre' ixoki'; can quixniman chica ri ivachajil riq'uin nojiel. 25Y ixre' achi'a', qui'ivajo' ri ivaxjayil, inche'l ri Cristo xojrajo' ojre' ri ru-iglesia y xujach-ri' chi xcon kuma ojre'. 26Quire' xu'on ri Cristo chi xu'on sak chika. Y chi xu'on sak cha ri kac'aslien, jaja' xucusaj ri ya' y ri ruch'ab'al. 27Quire' xu'on ruma nrajo' chi ojre' ri iglesia can ja'al ta ri kac'aslien antok xkuru'on recibir chicaj. Y man nrajo' ta chi tz'il kac'aslien, jaja' nrajo' chi sak nkub'aka riq'uin. Inche'l jun tziak sak, y man k'ut ta. 28Y can inche'l nkojrajo' ri Cristo, can quire' je' nic'atzin nti'an ixre' achi'a' quiq'uin ri ivaxjayil. Can qui'ivajo' c'a ri ivaxjayil inche'l ntivajo' ri i-cuerpo. Ruma ri can nrajo' ri raxjayil, can nrajo-ri' jaja' mismo. 29Ruma man jun itziel nutz'at-ka-ri' ruyuon. Konojiel naka'an cuenta-ki' y otz nikilij-ki'. Y quire' c'a tib'ana' quiq'uin ri ivaxjayil. Inche'l nu'on ri Cristo kiq'uin ojre' ri oj ru-iglesia, 30ruma ojre' can oj ruk'a', oj rakan ri ru-cuerpo, y oj rutiojil y rub'akil jaja'. 31Y quire' je' ri ache riq'uin ri raxjayil. Inche'l nu'ej chupan ri ruch'ab'al ri Dios ri tz'ib'an can: Rumare' ri ache xca'ruya' can ri rutie-rutata' y xtiquic'an-qui' riq'uin ri raxjayil, y ri ica'ye' xa jo'c jun xtiqui'an. Quire' ri tz'ib'an can. 32Ri ni'ej, man e'n ta ojier can tiempo y altíra rakalien. Pero vacame inre' ni'ej re' chiva. Y re' can chirij ri Cristo y chikij ojre' ri kaniman chic ri Cristo ri ni'e'x iglesia chika. 33Y ni'ej chic jun b'ay chiva chi'ijunal ixre' achi'a', chi qui'ivajo' ri ivaxjayil inche'l ntivajo-ka-ivi' ixre'. Y ri ixok can tub'ana' respetar ri rachajil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\