Romanos 13

1Can nic'atzin c'a chi konojel riyoj yekanimaj ri aj k'atbel tak tzij. Ruma quinojel ri ye aj k'atbel tak tzij ya ri Dios ye yayon, y ya Riya' ri niya'o ri k'atbel tzij pa quik'a'. 2Ruma wi nikapaba' ki' chuwech ri k'atbel tzij, yojtajin nikapaba' ki' chuwech ri ruk'atbel tzij ri Dios, ruma ri aj k'atbel tak tzij ya ri Dios ye yayon. Rumari' wi queri' nikaben, kayon nikaya' ki' pa ruc'ayewal. 3Jun aj k'atbel tzij ma nuya' ta ruc'ayewal pa quiwi' ri yebano ri utz, xaxu (xaxe wi) pa quiwi' ri yebano ri etzelal. Wi nawajo' chi ma naxibij ta awi' chiquiwech ri aj k'atbel tak tzij, tabana' c'a ri utz. Y wi queri' naben, utz yatz'etetej cuma. 4Ruma ri aj k'atbel tak tzij ye rusamajel ri Dios. Ri Dios ye ruya'on riche (rixin) chi yojquichajij. Pero wi nikaben ri ma utz ta, tikaxibij c'a ki' chiquiwech, ruma ye riye' ri xqueya'o ruc'ayewal pa kawi'. Ruma ma chak ta queri' yec'o. Can ye ya'on wi ruma ri Dios riche (rixin) chi niquic'ajsaj quiwech ri yebano etzelal. 5Rumari' rajawaxic chi quekanimaj ri aj k'atbel tak tzij, pero ma xu (xe) ta wi riche (rixin) chi majun ruc'ayewal nika pa kawi'. Ma que ta ri'. Ruma chi ri kánima can nubij chake chi utz yekanimaj. 6Ruma chuka' ri' tek yekatoj ri alcawal; ruma ri aj k'atbel tak tzij, ya ri Dios yayon ri samaj chique riche (rixin) chi niquichajij ri tinamit y yari' yetajin chubanic ronojel k'ij. 7Can tikatojo' c'a ri ruc'amon chi nikatoj chique. Tikatojo' ri alcawal tek c'o chi nitoj ri alcawal. Tikatojo' ri impuestos tek c'o chi nitoj ri impuestos. Ri winek ri c'o quik'ij, can tikaya' c'a quik'ij. Ri ye nima'k tak winek, can tikabana' c'a chique chi ye nima'k tak winek. 8Ma utz ta chi nic'oje' kac'as riq'ui jun chic, pero ri ajowanri'il achi'el jun c'as ri majun bey xtitojtej ta ruma chi can rajawaxic chi nikajo' ki'. Ruma wi can yekajo' ri kuc' kach'alal, can nikaben c'a ronojel ri nubij chupan ri ruley ri Dios. 9Ri ley ri' nubij: Riyit achi ri c'o awixjayil, man c'a tacanoj ta jun chic ixok. Y chuka' riyit ixok ri c'o awachijil, man c'a tac'om ta ruwech jun chic achi. Man c'a quixcamisan ta. Ma quixelek' ta. Ma titz'uc ta tzij chrij jun chic winek. Ma tirayij ta ri c'o riq'ui jun chic. Y c'o nic'aj chic chuka' ri nubij ri ley. Pero c'o jun chic tzij ri numej ronojel re'. Y ri tzij ri' nubij: Achi'el nawajo' ka awi' riyit, queri' chuka' que'awajo' ri awuc' awach'alal. 10Wi yekajo' ri kuc' kach'alal, majun c'a itzel nikaben chique. Y rumari', wi yekajo' quinojel, can nikaben c'a ronojel ri nubij chupan ri ley. 11Y ronojel re yitajin chubixic, can riche (rixin) chi kojc'astej c'a riyoj ri can achi'el yoj warnek, ruma ketaman chi xtapon na ri k'ij tek xkojcolotej el. C'o yan c'a k'ij kaniman pe, y rumari' yojcowin nikabij chi wacami xa nakaj chic yojc'o wi chare ri k'ij ri'. 12Ri ak'a' ya xa nik'ax yan, y ri k'ij ya xa ntel yan pe. Rumari', tikaya' ca rubanic ri itzel tak banobel riche (rixin) ri k'eku'm. Nic'atzin chi tikac'uaj jun c'aslen riche (rixin) ri sakil riche (rixin) chi nikato' ki' chuwech ri itzel. 13Riyoj yojc'o chic chupan ri sakil y rumari' utz chi nikac'uaj jun c'aslen choj. Ma utz ta chi yojk'aber, ni ma utz ta chi xaxu (xaxe wi) chrij ri wa'in nibe wi ri kánima. Ma utz ta chi ri achi'a' y ri ixoki' niquicanola' qui' riche (rixin) chi yemacun; majun c'a ruwech etzelal ri quere' utz ta chi nikaben. Ma utz ta chi c'o oyowal chkacojol y ma utz ta chi itzel nikatz'et chare jun chic ruma utz c'o. 14Rajawaxic c'a chi can tikacusaj ri Ajaf Jesucristo achi'el nikacusaj jun katziak, y ma tikach'ob ta chi nikaya' k'ij chique ri itzel tak cosas ri nurayij ri ch'aculaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\