Romanos 14

1Ri kach'alal ri ma can ta cukul quic'u'x jabel riq'ui ri Cristo, pero nicajo' ye'oc kiq'ui, nic'atzin chi yekac'ul, pero ma quekac'ul ta xaxu (xaxe) wi riche (rixin) chi nikaben oyowal quiq'ui, ruma chi xa jun wi ri niquich'ob. 2Achi'el chrij ri ti'ij, riyoj cukul kac'u'x chi utz nikatij ronojel, yac'a ri kach'alal ri ma can ta cukul quic'u'x riq'ui ri Cristo, cukul quic'u'x chi xaxu (xaxe) wi ri ichaj ri utz yequitij. 3Riyoj ri nikatij ronojel, ma queketzelaj ta ri kach'alal ri ma niquitij ta ronojel. Y ri kach'alal ri' ma tiquibij ta chi ma utz ta ri nikaben riyoj ruma nikatij ronojel. Ruma ri Dios yoj ruc'ulun konojel, wi nikatij o ma nikatij ta ronojel. 4¿Achique c'a abanic riyit tek yach'o chrij jun mozo ri xa ma amozo ta riyit? Ri mozo ri' wi utz ntajin chubanic o ma utz ta, ri' ya ri rupatrón ri aj cuenta chrij. Pero ma xtitzak ta, ruma ri Ajaf can nicowin nuben chare chi ma xtitzak ta. 5Yec'o kach'alal ri niquibij chi yec'o na k'ij ri c'o chi nichajix. Y yec'o kach'alal chuka' ri niquibij chi ronojel k'ij xa ye junan. Y rumari' utz chi tikach'obo' na jabel chikajujunal achique ri nikaben. 6Ruma yec'o kach'alal ri c'o na k'ij niquichajij, riche (rixin) chi niquiya' ruk'ij ri Ajaf. Pero yec'o nic'aj chic kach'alal ri niquibij chi ronojel k'ij xa utz chi niya'ox (nya') ruk'ij ri Ajaf. Ri kach'alal ri niquitij ronojel, queri' niquiben riche (rixin) chi niquiya' ruk'ij ri Ajaf; ruma can niquimatioxij chare ri Dios tek niquitij. Y queri' chuka' niquiben ri kach'alal ri ma niquitij ta ronojel. Queri' niquiben riche (rixin) chi niquiya' ruk'ij ri Ajaf. Y riye' chuka' yematioxin chare ri Dios. 7Majun ri q'ues chuwech re ruwach'ulef ri xa riche (rixin) chi nuben ri nurayij ka riya'. Majun chuka' ri nicom ruma nrajo' chi nicom. 8Ruma re c'a yoj q'ues na chuwech re ruwach'ulef, riche (rixin) chi nikaya' ruk'ij ri Cristo. Y chuka' tek yojcom, riche (rixin) chi nikaya' ruk'ij. Tek c'a yoj q'ues na, yoj riche (rixin) ri Cristo. Y queri' chuka' tek yojcom, yoj riche (rixin) Riya'. 9Ri Cristo can xcom y xc'astej riche (rixin) chi xoc Kajaf ri c'a yoj q'ues na y Cajaf chuka' ri ye caminek chic el. 10Rumari' ma utz ta chi nikabij chi ma utz ta ri yerubanala' jun kach'alal. Y ma utz ta chuka' chi niketzelaj jun kach'alal. Ruma can konojel c'o chi yojapon na chuwech ri Cristo riche (rixin) chi nik'at tzij pa kawi'. 11Achi'el ri nubij chupan ri ruch'abel ri Dios ri tz'ibatal ca: Ri Ajaf nubij: Yin c'a riyin ri c'aslic Dios y can kitzij wi ri nbij, chi quinojel winek xquexuque' chinuwech riyin, y xtiquibij chi can kitzij wi chi yin c'a riyin ri Dios. Queri' nubij chupan ri tz'ibatal ca. 12Y queri' nikatz'et chi napon na wi ri k'ij tek chikajujunal xtibekajacha' na cuenta chuwech ri Dios. 13Rumari' man chic tikabij ta chrij jun kach'alal chi ma utz ta yerubanala'. Ri rajawaxic chi nikaben ya ri tikatija' kak'ij riche (rixin) chi ma nikaben ta chare jun kach'alal chi nitzak pa mac. 14Y ruma riyin nuniman ri Ajaf Jesús y cukul nuc'u'x riq'ui, rumari' wetaman chi majun ri xajan chi nitij. Yac'a wi chuwech jun kach'alal c'o ri cosas ri xajan chi yetij, ri' xaxu (xaxe wi) c'a chuwech riya' ri'. 15Pero wi xa ruma natij jun cosa, xa rumari' nuben ca'i' ruc'u'x jun kach'alal y nitzak, ntel chi tzij chi ma nawajo' ta ri awach'alal. Rumari' ma tikatij ta jun cosa ri xa nuben chare jun kach'alal chi xa rumari' nuya' ca ri Cristo. Ruma ri Cristo xcom chuka' ruma ri kach'alal ri'. 16Y riche (rixin) chi ma niyok'otej ta ri utzilaj c'aslen ri kilon chic, ma tikaben ta ri xa ma utz ta chuwech jun kach'alal, astape' chkawech riyoj can utz. 17Ruma riyoj ri yojc'o pa rajawaren ri Dios, ri más rajawaxic chi nikaya' pa cuenta ya ri nikac'uaj jun c'aslen choj y c'o ta uxlanibel c'u'x y quicoten pa tak kánima ruma ri Lok'olaj Espíritu. Y ma rajawaxic ta chi nikaya' más pa cuenta wi utz nikatij jun cosa o xa ma utz ta, wi utz nikakum jun cosa o xa ma utz ta. 18Ruma wi riq'ui jun c'aslen choj y riq'ui uxlanibel c'u'x y quicoten tek nikaben rusamaj ri Cristo, yojka chuwech ri Dios y chiquiwech chuka' ri winek. 19Rumari' tikacanoj c'a achique ri nikaben riche (rixin) chi man ta jun oyowal chkacojol y tikacukuba' kac'u'x chikachibil ki' riche (rixin) chi yojq'uiy chupan ri kac'aslen riq'ui ri Dios. 20Ma tikayoj ta ri samaj ri rubanon ri Dios pa ránima jun kach'alal xa ruma ri yekatij. Can kitzij wi chi ronojel utz yetij, yac'a wi c'o jun kach'alal ri nitzak ruma nikatij jun cosa, riyoj xa can ma utz ta c'a ri nikaben ri'. 21Rumari' más utz ma tikatij ta ti'ij ni ma tikakum ta ruya'al uva, ni ma tikaben ta xabachique wi xa nuben chare jun kach'alal chi nuben ca'i' ruc'u'x, nimacun o nitzak. 22Riyoj, wi cukul kac'u'x chi chuwech ri Dios utz nikatij ronojel cosas, xa pa kánima c'a tic'oje' wi. Ruma can jabel ruwaruk'ij ri winek ri nuna' ka pa ránima chi ma mac ta ntajin chubanic chuwech ri Dios. 23Yac'a wi xa ca'i' kac'u'x nikaben tek nikatij jun cosa, yojmacun. Ruma xabachique c'a ri nikaben ri xa riq'ui ca'i' kac'u'x tek nikaben, yojmacun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\