1 Pedro 4:11

11Liu³u²xɨ³ xe̱y³ hi³ ma³tɨ̱́y³ hi³ hí⁴hé⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴hé⁴ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ba². Liu³u²xɨ³ ja̱y³ hi³ ma³tɨ̱́y³ hi³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² oóyh², mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ liáh³nɨɨh¹ xa³ hi³ bii³² hi³ ga³cuo⁴ Dios ba². Hi³ja̱³ jɨɨ⁴ ba² hi³ hi²jmee³ah³, hi³naáh³ah³ jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴lí³ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² Dios dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo. Cua²líy³ ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³² liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba². Ja̱y³ ñaá² ba² hee⁴ fáh⁴lí³ ca̱³ñiih³². Amén.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More