Hechos 18:8

8Yora Quirishipo iriotaque quenquetsatacaantatsiri anta pancotsiqui yapatotantari. Cameetsa iquemisantaqueri Avincatsarite. Aisati iquempejeitaca maaroni savicajeitatsiri ivancoqui, iquemisantajeiti. Aisati iquempetaarantaca oshequi corintosati. Iquemavaquero irineane Tasorentsi, iquemisantavaquero, irosati ivaotisatantajeitaca.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More