Hechos 6:11

11Ari oshequi iquisajeitaqueri yoranqui, icantiri pashini ishanincapee: --Pamene, nocoaque pintseeyacoteari Ishiteva. Ariorica pimajeitero nocantaquempiri, nompinatempi quirequi. Jero oca pincantacotashiteariri: "Noquemaqueri Ishiteva, itseenquimataqueri Moishishi. Aisati iquempetaqueri iriori Tasorentsi, icantimataqueri". Icantiri: --Ari, noncamantajeiteri ashanincapee.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More