San Lucas 7:6

6Ari yoijajeitanaqueri. Quempeji inapaaque, ineajeitavaqueri pashini ishanincapee capitano, itianquiri. Icamantapaaqueri: --Jero oca icantaqueri noyapitanote: "Nopincatsatasanotaqueri Jesoshi, iro caari notonquiotantavacari. Notseencaja narosati, irootaque caari nocoanta impoque novancoquica. Niotaque incoaquerica iroavisacoteri nonampire, ari iravisacotaje.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More