San Marcos 13:14

14Aisati icantiri Jesoshi: --Ariorica pineanatero isanquenareni Iranirini, piotavaquero icantiniri: irashinoncaajeitanaquea atiri. Icanti intime ivancoqui Tasorentsi caari cameetsatatsine. Te oncameetsateji intime anta. Ariorica pintime Joreaqui, aisati pineeririca yoranqui, pishintsite pishiajeitanaque anta toncaariqui.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More