San Marcos 13:22

22Impocapaaque amatavitantatsine, incantapaaque: "Narotaque nainti Quirishito, narotaque camantantatsiri". Intasorentsimempeavetapaaquea, incoavetaquea pinquemisantavaqueri, irimayetempiro caari pineapiniti. Incoavetea iramataviterime quemisantajeitiriri Tasorentsi, iro cantaincha tecatsi incanteri.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More