Apocalipsis 2:10

10Queario, oshequi pinquematsicatearo, iro cantaincha eiro pitsaroashiretitsi. Yora camaari iroiminqueaarantacantempi caravosoqui, icoaque iriotantempiri queariorica piquemisantasanotaquena. Oncarate 10 quitaiteri oshequi pineacatsiyetearo paitapeerica. Pinquearioventenaro maaroni nocamantaquempiri, irosati pincamanteari; impoiji nompinatasanotempi, aisati pincantaitatiyempani panee anta nonampiqui.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More