Apocalipsis 2:14

14Iro cantaincha ainiro pantayetiri caari noninti. Noshiacantempiro: ainiro yoametaqueriniri Varama peerani Varaca; impoiji iriori yantacaajeitaqueri pijorioririnteni caari cameetsatatsi: ipincatsatashijeitaro yovetsicayetiri atiri aisati yantapiniyetiro caari yai. Ainiro meeca picarajeitiri shiaqueriniri yora Varama: yantacaarantaquempi pipincatsatashiyetaro yovetsicane atiri aisati pantashiyetaro caari pai.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More