Apocalipsis 2:17

17Otimirica piquemantari, pinquemavaquero oca nocamantaquempiri. Ariorica cameetsa pisavique aisati pimatapinitaquenaro nocoacaimpiri, nompaquempi poyeari caari conijatatsi, oquempetaca nopashijeitacari peeraniniri mana. Aisati nomperi quitamarori mapi, nosanquenatero mapiqui ivajiro iroaquerari: iriotero iriori ivajiro, iro cantaincha eiro iotirotsi itsipapee'". Irootaque isanquenatacaaquenari.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More