HECHOS 13:6

6Ix b'atxi eb' vin̈. Ix c'axpajec' eb' vin̈ d'a Chipre chi', ix c'och eb' vin̈ d'a chon̈ab' Pafos. Ata' ix schalaj sb'a eb' vin̈ yed' jun vin̈ israel scuch Barjesús. A jun vin̈ chi', syaloch sb'a vin̈ ajb'aalil. Syal pax vin̈ to a Dios tz'ac'an yalel slolonel.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More