SAN JUAN 10

1Q'uinaloc ay junoc te' macte' calnel ticnaic, ta ay junoc vin̈ tz'och d'a yol te', palta tato man̈oc d'a sti' te' tz'och vin̈, val yel elc'um vin̈ syal chi'. 2Axo vin̈ tz'och d'a sti' te' smacte' noc' calnel chi', aton vin̈ chi' stan̈vumal noc'. 3Axo vin̈ svaymitan noc' calnel chi', a vin̈ sjacan te' macte' chi' d'a vin̈ stan̈vumal noc' chi'. Axo noc' calnel chi', c'aynac noc' yed' vin̈ stan̈vumal chi'. Yojtac sb'i junjun noc' vin̈. A vin̈ sjacanelta noc'. 4Slajvi sjacanelta noc' scalnel vin̈ chi', sb'ab'laj vin̈ yuj noc', tz'och tzac'an noc' yuj vin̈, yujto c'aynac noc' yed' vin̈. 5Palta q'uinaloc ay junoc vin̈ man̈ c'aynacoc noc' yed'oc, ton̈ej tz'el lemnaj noc' d'a vin̈, yujto man̈ ojtacab'iloc sjaj vin̈ yuj noc', xchi Jesús d'a eb' vin̈ fariseo chi'. 6A jun ch'oxnab'il ix yal Jesús chi', maj nachajel-laj yuj eb' vin̈ tas syalelc'ochi. 7Ix yalanxi Jesús d'a eb' vin̈: --Val yel sval d'ayex, icha yaj sti' te' smacte' noc' calnel, icha chi' vaji. 8Ay eb' ix b'ab'laj ja d'ayex ayic manto in javoc, nivanoc yalnacoch sb'a eb' colvajumal. Icha junoc elc'um tz'och d'a te' macte', icha chi' yaj eb' smasanil. Palta axo eb' yic Dios, max yac'och spensar eb' d'a eb'. 9A in tic, lajan in yed' sti' te' macte' chi'. A eb' tz'och d'ayin, ol colchaj eb'. Icha noc' calnel tz'och d'a yol smacte', tz'elxita noc', sb'at va noc', icha chi' yaj eb'. 10Ay eb' icha junoc elc'um sjavi, syelc'al milan noc' calnel chi' eb'. Palta a in tic, ix in ja vac' sq'uinal eb' d'a juneln̈ej, yic vach' te nivan svach'c'olal Dios ol scha eb'. 11A in tic, lajan in yed' junoc tan̈vum calnel te vach'. A junoc tan̈vum calnel vach' chi', sb'ec sb'a scham yuj noc' scalnel chi'. 12Ay b'aj ton̈ej stupji junoc vin̈ stan̈van noc' calnel, man̈ toxonoc tan̈vum calnel vin̈, man̈ yicoc noc' vin̈. Tato sc'och noc' oques d'a noc', syactejcan noc' calnel chi' vin̈ sch'ocoj, sb'at vin̈ elelal, yujto man̈ yicoc noc' vin̈. Axo noc' oques chi' sja jucnajoc, schianb'at noc' calnel chi', saclemcanb'at noc'. 13Tz'el lemnaj vin̈, yujto majan yaj vin̈, yujto man̈ yicoc noc' vin̈, malaj tz'och noc' d'a vin̈. 14A in tic, lajan in yed' junoc tan̈vum calnel te vach'. A eb' vico', ichato in calnel yaj eb'. A in Mam yojtac in. An̈ejtona' in, vojtac pax in Mam chi'. Icha vojtac in b'a yed' in Mam chi', icha pax chi' vojtac in b'a yed' eb' vic chi'. B'ecan in vac'an cham in b'a yuj eb'. 16Ay pax juntzan̈xo eb' ol in ac'anoch d'a sc'ool, palta man̈ quetisraeloclaj eb'. Yovalil ol in molb'ejcot eb'. A eb' chi', ol in sc'anab'ajej eb'. Junn̈ej ol aj eb' smasanil, a in ol in tan̈vej eb'. 17Xajan in yuj in Mam, yujto b'ecan in c'ool in chami yic ol in pitzvocxi. 18A in tic, b'ecan in c'ol in chami, yujto icha chi' in gana. Malaj mach tz'ic'anec' in q'uinal tic. A in svala' to tzin chami, an̈ejtona' in svala' to tzin pitzvixi, yujto icha chi' yaj yalancan jun schecnab'il in Mam d'ayin, xchi Jesús d'a eb' vin̈. 19Ayic ix yalan juntzan̈ tic, ix laj spojan sb'a eb' aj Judea chi' junelxo yuj tas ix yal chi'. 20Ay nan̈al eb' ix alani: --¿Tas yuj tzeyac'och e chiquin d'a tas syal jun vin̈ tic? Ina ayoch jun enemigo d'a vin̈, yuj chi' aycot d'a sjolom vin̈, xchi eb'. 21Palta ay nan̈alxo eb' ix alani: --Tato ayoch junoc enemigo d'a vin̈, ¿tom syal yalan vin̈ icha chi'? A junoc enemigo, ¿tom syal sb'oan sat junoc mach max yaltaxon yilani? xchi eb'. 22A d'a jun tiempoal ix uji jun tic, aton d'a stiempoal siic, stiempoal pax yoch sq'uin̈al stemplo Dios d'a Jerusalén. 23Axo Jesús van sb'eyec' d'a jun stentail sti' yamaq'uil templo chi' scuch yic Salomón. 24Axo eb' aj Judea ayec' ta', ix och oyan eb' d'a spatic Jesús. Ix yalan eb': --¿B'aq'uin̈to ol al sjichanil d'ayon̈? Tato yel Cristo ach, al d'ayon̈ ticnaic, xchi eb' d'ay. 25Yuj chi' ix tac'vi d'a eb': --Ina toxo ix val d'ayex, palta max in eyac'och d'a e c'ool. A juntzan̈ satub'tac tzin ch'oxo', yujn̈ej spoder in Mam tzin ch'oxo'. Yujn̈ej juntzan̈ chi' scheclaji mach in. 26Palta a ex tic, max in eyac'och d'a e c'ool, yujto man̈ ex vicoc icha valnac d'ayex junel. 27A eb' vico', syac'och schiquin eb' d'ayin. A inxo tic, vojtac eb'. Icha noc' calnel tz'och tzac'an yuj stan̈vumal, icha chi' tz'ajoch tzac'an eb' vuuj. 28A in svac' sq'uinal eb' d'a juneln̈ej. Yuj chi', man̈xa b'aq'uin̈ ol satel eb'. Malaj mach syal yic'anel eb' d'a yol in c'ab'. 29A in Mam, te nivan yelc'och d'a yichan̈ smasanil. A ix ac'an eb' d'ayin. Malaj mach syal yic'anel eb' d'a yol sc'ab' in Mam chi'. 30A in tic, lajan in yed' co Mam Dios, yujto junn̈ej vaj yed'oc, xchi Jesús d'a eb'. 31Ix laj sic'anchaan̈ q'uen q'ueen eb' yic sjulancham eb' yalani. 32Palta ix yalanxi Jesús d'a eb': --Tzijtum tas vach' ix in c'ulej d'a e cal yuj spoder in Mam. ¿Tas yuj junoc ijan tzin e julchamoc? xchi d'a eb'. 33--Man̈ yujoc junoc vach' ix a c'ulej tzach co julchamoc, palta yujn̈ej to tzach b'uchvaj d'a Dios. A ach tic anima achn̈ej, palta ina tzaloch a b'a Diosal, xchi eb'. 34Yuj chi' ix yalanxi d'a eb': --A d'a ch'an̈ ley aycan d'ayon̈ tz'ib'ab'ilcani to a Dios alannac: Junjun ex, dios ex, xchi d'a ley chi'. 35Cojtac to a tas tz'ib'ab'ilcan d'a Slolonel Dios chi', max yal sco maq'ueq'ui. A eb' ab'annac slolonel chi', alchajnac eb' diosal. 36Ocxom in tic, a Dios sic'jinac in eli, ix in schecancot d'a yolyib'an̈q'uinal tic. Yuj chi', ¿tas yuj tzeyala' to tzin b'uchvaj d'a Dios, ayic ix valani to Yuninal in Dios? 37Tato max in c'ulej icha tas sc'ulej in Mam chi', man̈ in eyac'och d'a e c'ool. 38Palta a in tic, yel van in c'ulan icha sc'ulej in Mam chi'. Yuj chi', vach'chom max eyac'och d'a e c'ool tas svala', palta aq'uec in och d'a e c'ool yuj juntzan̈ tzin c'ulej tic, yic ol nachajel eyuuj to ayoch co Mam Dios d'ayin, ayin pax och d'ay, xchi Jesús chi' d'a eb'. 39Yuj chi' ix yac'lej eb' syaman junelxo, palta ix scol sb'a d'a eb'. 40Ix lajvi chi', ix c'axpajxican ec' d'a sc'axepal a' Jordán. Axo b'aj yac'nac bautizar eb' anima vin̈aj Juan ix aji. 41Tzijtum anima ix c'och ta'. Ix laj yalan eb': --A vin̈aj Juan, malaj b'aj ix sch'ox junoc tas satub'tac vin̈, palta jantacn̈ej tas ix yal vin̈ yuj Jesús tic, te yel, xchi eb'. 42A d'a jun lugar chi', tzijtum eb' ix ac'anoch Jesús d'a sc'ool.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\