APOCALIPSIS 4

1Ix lajvi chi' ix vilani ay jun puerta jacan d'a satchaan̈. Axo jun lajan yoch sjaj icha q'uen trompeta, aton jun ix b'ab'laj alan d'ayin d'a sb'ab'elal, a' ix alanxiemta d'ayin icha tic: --Q'uean̈cot d'a tic. Ol in ch'ox d'ayach juntzan̈ tastac yovalil ol ujoc ayic ol lajvoc juntzan̈ tic, xchi d'ayin. 2Ix javi spoder Yespíritu Dios d'a vib'an̈, ix vilan jun despacho d'a satchaan̈, ay jun mach c'ojanem d'ay. 3A jun c'ojanem chi', lajan yilji icha q'uen jaspe, ma q'uen cornalina, veei yilji. Axo d'a jun c'ojnub' chi' oyanoch jun chacpan toxon̈ej stziquiqui, icha q'uen esmeralda. 4Axo d'a spatic yichan̈, oyanoch 24 xila icha yic eb' yajal. Ata' c'ojjab'em 24 eb' ichamtac vinac, te sac spichul eb'. Ayq'ue junjun corona oro d'a sjolom junjun eb'. 5Tz'el copoljoc c'ac' d'a jun c'ojnub' chi' yed' juntzan̈xo tas ix laj n̈ilili, n̈ilili sc'an̈ pax c'u. Ay uque' nivac candil ayoch sc'ac'al d'a yichan̈ c'ojnub' chi', aton Yespíritu Dios yucvan̈il. 6Aypaxec' junxo tas d'a yichan̈, yaxd'ujinac icha junoc n̈ajab', ma icha q'uen nen. Axo d'a snan̈al jun despacho chi' yed' d'a stz'ey, ay chan̈van̈ querubín, ayn̈ej yol sat eb' d'a spatic yichan̈. 7A jun b'ab'el querubín lajan icha noc' choj. A schab'il, lajan icha noc' quelem vacax. A yoxil, lajan yilji sat yed' sat anima. Axo schan̈il, lajan icha noc' d'iv sjen̈vi. 8A chan̈van̈ eb' chi', vactac sc'axil junjun eb'. Ayn̈ej yol sat eb' d'a spatic yed' d'a yool. C'ual d'ac'val yalan eb' icha tic: A Cajal co Diosal, Axon̈ej val, masanil tas syal yuuj. Ayn̈ejtaxon ec' d'a yichb'anil, aypaxec' ticnaic, toto pax ol javoc, xchi eb'. 9A eb' querubín chi' schan̈van̈il syal eb' to a Dios c'ojanem d'a yol jun despacho ayn̈ej ec' d'a masanil q'uinal, te nivan spoder, te nivan pax yelc'ochi, syac'anpax yuj diosalil eb' d'ay. 10Juntac el syal eb' icha chi', tz'em n̈ojjab' eb' 24 ichamtac vinac chi' d'a yichan̈ Dios ayn̈ej ec' d'a masanil q'uinal, syac'anpaxem sb'a eb' d'ay. Syac'anem scorona eb' d'a yichan̈ sdespacho chi', syalan eb' icha tic d'ay: 11Ach Cajal, co Diosal, smoj tz'alji d'ayach to nivan a vach'il, nivan elc'ochi, nivan pax a poder. Yujto a ach a b'onac masanil tas. Ayn̈ejec' masanil tastac yujto icha chi' a gana, yuj chi' b'ob'il uuj, xchi eb'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\