PRIMERA JUAN 3:2

2'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃, ma₂lág₅ jniog₄ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄. O₁jŋia'₅₄ la₂ tsá₃ ma₂ne₄ guë́₄ jniog₄ 'a₂ lia'₂ léi₂ jë₁ca₂tó'₂, la₁ ne₄ jniog₄, jmɨg₄ jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₃jnia₅ 'éi₂, léi₂ jniog₄ juɨ₁lia'₂ lɨ́in₅ 'ŋiog₅, ia₁ néi₄ jniog₄ ton'₂ le₃cuɨin₅ jniog₄ 'a₂ lia'₂ jniái₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More