SEGUNDA CORINTIOS 11:16

16Con'₂ siá'₂ juɨ́g₂ 'nia'₂: tsá₃ o₁len'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ të₃dsón'₂ lɨ́ng₅ dsa₂ co₄. La₁ o₁jŋia'₅₄ 'ein₂ guë'₂ jmo₅ dsɨ́₅ a₂lɨ́ng₅ le₂në₅, la₁ guei₅₄ jniá₂ në₂jag₄ bá₄ a₂lɨ́ng₅ dsa₂ co₄, ia₁jaun₂ lé₂ dsia₅₄ ca₂la₂ jág₁ tá'₅.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More