SEGUNDA CORINTIOS 11:2

2Ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ dséi₅ jniá₂ quian'₅₄ 'nia'₂, a₂lë́₅ dsɨ₃ dséi₅ o₄quió'₄ Diú₄. Ia₁ jniá₂ bá₄ ma₂ca₂jmo₃ jág₁ a₂jme₁jnia₅ jniá₂ 'nia'₂ co₂'nió'₄ dsa₂ dsen₃, i₂le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quió'₅, ne₄ Cristo, juɨ₁lia'₂ jan₂ jmei₂ chi'₂ dsa₂ mɨ₄ jme₂jniai₂₃ ja₁mɨ́g₄ ne₄ i₂lë́₅ jág₁ i₂lé₂ dsɨ₂i₂gu₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More