SEGUNDA CORINTIOS 11:5

5La₁ jniá₂ në́₃, tsá₃ lɨ́ng₂ jua'₅₄ a₂me'₂ guë́₄ quen₅ jniá₂, jua'₅₄ ca₂juɨg₄ guë́₄, lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ 'éi₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ jme₂can'₅₄ guion₅₄ a₂jmo₂₃ a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Cristo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More