SEGUNDA TIMOTEO 1:16

16Juɨ₁dsia₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dsi₂néi₂ quió'₅ Onesíforo, ia₁ 'lióng₂ ráun₂ bá₄ ma₂guain₂₃ o₃jag₅₄ ca₂jmo₃ ca₂rë₃güɨg'₂ jme₂dsí₂ quió₃. On₃jua'₅₄ a₂jaun₂ gui'₅₄ ja₃jag₅₄ ia₁ a₂'eng₅₄ né'₃ 'má₃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More