HECHOS 12:10

10Jaun₂ ca₂ŋɨi₅ ja₁le₂'uɨg₅₄ tion'₅₄ 'lióg₂, ja₁ca₂të́₂ táng₃ në́₃. Jme₁ca₂dsi₃léin₂ o₄'né₄ a₂lë́₅ quian'₅₄ nɨ₁ŋí₁, ja₁'uɨn₂ dsa₂ jë₄ calle, a₂lë₁ca₂niá₃ 'ŋiog₅ bá₄ o₄'né₄. Ca₂'uɨin₂ bá₄ jaun₂ në́₃. Jme₁ma₂i₂nioi₅₄ caun₂ calle, jaun₂ ca₂ŋá'₃ ángel 'éi₂, ca₂téin₂ Pe₄.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More