HECHOS 12:14

14La₁ jme₁ca₂nág₂, ca₂rë₃cuɨ́'₅ jág₁ quió'₅ Pe₄ në́₃, jaun₂ tsá₃ ca₂niá₃ dsɨ₂juɨ₅, ia₁ ŋɨ́₄ lë₃ ca₂jmo₃ 'io'₂. Jaun₂ ca₂ŋái'₃ bá₄ táng₃ dsi₂néi₂ i₁con₂ jág₁, Pe₄ bá₄ 'éi₂ ca₂dsióg₃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More