HECHOS 12:15

15Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ ca₂tsɨ́'₃ 'io₅₄ bë'₅₄ 'éi₂: ―¡A₂lë₁të₂'ɨ'₂ bá₄ 'ne₂! La₁ caun₂ ca₂juá'₂ bá₄ 'io₅₄, a₂dsón'₂ bá₄ 'éi₂. Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂, ca₂juá'₂: ―¿'A₂ bá₄ lia'₂ jaun₂? On₃jua'₅₄ 'éi₂ në₅. 'Ɨn₁ ángel quiáin₅ bá₄ në₅.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More