HECHOS 12:23

23Co₂tan₅₄ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂jmo₃ ángel i₂chen₄ quián₅ Te₁gui'₅₄ a₂ca₂rë₃dso'₅₄ Herodes, ia₁ ca₂cuë₃ jmɨg₄ a₂jme₃juag'₂ dsa₂ 'ŋiog₅, 'nió'₄ a₂jme₁jme₃juɨin'₂ Diú₄. Ca₂join₃ bá₄ jaun₂ në́₃, ca₂dsó'₃ i₁ja'₅₄ quió'₅.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More