HECHOS 12:3

3Jme₁ca₂jág₃ Herodes a₂ca₂të́₂ dsɨ́₅ dsa₂ judíos, jaun₂ ca₂jmo₃ táng₃ 'éi'₃ ca₂jŋa'₃ dsa₂ Pe₄ ján₃. Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ca₂lë₃ lia'₂ con'₂ jmo₅ dsa₂ jmɨg₄ a₂guë́'₅ dsa₂ i₁ŋí'₄ 'ua'₂ a₂tsá₃ levadura quian'₅₄.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More