HECHOS 12:4

4Jme₁ma₂në₂chán'₂ dsa₂ Pe₄, jaun₂ ca₂jmo₃ Herodes 'éi'₃ ca₂to'₂ 'né₅ 'má₃, jaun₂ ca₂tón'₂ quén₂ nió'₃ 'lióg₂ i₂lë́₂ jma₃quén₂ le₂caun₂ nió'₃, qui₂ca₂jmo₃ 'í₁ Pe₄. Jme₁dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ Herodes jme₁dsei₂₃ të₃jɨn₄ dsa₂ juɨg₂ jë₁ma₂ca₂ŋɨ́₂ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ .

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More